Network Monitor


Eng., M.Sc. Marcin Depta


Laboratory of Environmental Analyses
function: specialist
e-mail: M.Depta@wis.pol.lublin.pl
phone: +48 81 5381 4408
room: 217

                           2009
                    • Janusz Ozonek, Adam Odrzywolski, Marcin Depta, Justyna Kujawska, Degradacja WWA w roztworze wodnym w warunkach kawitacji hydrodynamicznej, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 1, pod redakcją: Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 58 2009, s. 167-175
                     Lublin 2006