Network Monitor


Eng., M.Sc. Wojciech Cel


Department of Sustainable Development
function: assistant
e-mail:
phone: +48 81 5381 4410
room: 110

                            2010
                     • Jedut A., Cel W., Cholewa T.; Metodyka LCA w określaniu aspektów środowiskowych wykorzystania biomasy, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 91-99.
                     • Pawłowski A., Cel W., Jedut A.; Ochrona krajobrazu kulturowego a rozwój zrównoważony, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 169 – 177.
                     • Cel W., Pawłowski A., Cholewa T.: Ślad węglowy jako miara zrównoważoności odnawialnych źródeł energii. Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 15 – 22.
                     Lublin 2006