Network Monitor


M.Sc. Urszula G±ska-Jędruchfunction: specialist
e-mail:
phone: +48 81 5381 4408
room: 217

                           2009
                    • Urszula G±ska-Jędruch, Marzenna R. Dudzińska, Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym, w Polska Inżynieria ¦rodowiska pięć lat po wst±pieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcj±: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii ¦rodowiska vol. 59 2009, s. 31-40
                     Lublin 2006