Network Monitor


Eng., Ph.D. Tomasz Cholewa
function: adiunct
e-mail: T.Cholewa@wis.pol.lublin.pl
phone: +48 81 5381 4424
room: 216

                         2007
                  • Cholewa T.: Przygotowanie i priorytet ciepłej wody użytkowej w mieszkaniowych węzłach cieplnych. XXVII Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2007, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2007, 16-19, ISBN 978-83-925264-0-7
                         2008
                  • Cholewa T., Klech J., Łagód G.: Jednostkowe zużycie wody w budynku wielorodzinnym. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2008, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2008, 32-36, ISBN 978-83-925264-4-5
                  • Cholewa T.: Analiza eksploatacyjna systemu grzewczego z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi w sezonie letnim. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2008, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2008, 130-314, ISBN 978-83-925264-4-5
                         2009
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. Część I. Analiza wielkości zużycia ciepła dostarczanego do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 2, 2009, p.23-26, ISSN 0137-3676
                   Artykuł został zamówiony i przedrukowany w Energia i Budynek, No. 3, 2009, p.22-25, ISSN 1897-5879
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. Część II. Analiza wielkości strat ciepła oraz kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w systemie ogrzewczym z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 3, 2009, p. 25-28, ISSN 0137-3676
                   Artykuł został zamówiony i przedrukowany w Energia i Budynek, No. 4, 2009, p.40-43, ISSN 1897-5879
                  • Cholewa T., Pawłowski A.: Zrównoważone użytkowanie energii w sektorze komunalnym, Rocznik Ochrona Środowiska Tom. 11 Rok 2009, Część. 2, p.1165-1177, ISSN 1506-218x
                  • Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha, Ireneusz Krukowski, Rzeczywiste zużycie wody a wartości przyjmowane przy projektowaniu, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 9-16
                  • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w instalacjach grzewczo-klimatyzacyjnych, EcOpole`08, Piechowice, 23-25 X 2008, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 127-132.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Analiza czynników wpływających na koszty dostarczonego ciepła do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, Rynek Energii, No.5(84), p.38-45, ISSN 1425-5960
                         2010
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Energetyka- dziś i jutro. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 67, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2010, 184 strony.
                  • Cholewa T., Rosiński M.: Heat transfer in rooms with panel heating systems. IN Proceedings of 41th International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Edited by Branislav Todorović, ISBN 978-86-81505-55-7, p. 370-380.
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Experimental investigations of a decentralized system for heating and hot water generation in a residential building. Energy and Buildings 42 (2010) 183–188
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Comparison of heat losses in channel and preinsulated district heating networks. In: Environmental Engineering III- Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., (Eds), Taylor & Francis Group, London 2010, pp. 569-574, ISBN 978-0-415-54882-3
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Energy demand for space heating of residential buildings in Poland. In: Environmental Engineering III- Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., (Eds), Taylor & Francis Group, London 2010, pp. 581-589, ISBN 978-0-415-54882-3
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 6, 2010, p. 198-201, ISSN 0137-3676.
                  • Jedut A., Cel W., Cholewa T.; Metodyka LCA w określaniu aspektów środowiskowych wykorzystania biomasy, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 91-99.
                  • Cholewa T., Jedut A., Pawłowski A.; Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce – korzyści ekonomiczne i środowiskowe, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 29 – 36.
                  • Cel W., Pawłowski A., Cholewa T.: Ślad węglowy jako miara zrównoważoności odnawialnych źródeł energii. Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 15 – 22.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T., Guz Ł., Rój A.: Ocena jakości energetycznej budynków użyteczności publicznej na przykładzie biurowca zlokalizowanego w Lublinie. SEChE, Proceedings of ECOpole vol. 4. no. 1, 2010, p. 199-204.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Simulation research of thermal stratification processes in the water storage tank. In Proceedings of the XIII International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy” HTRSE 2010, Szczecin-Międzyzdroje, 9-12 September 2010, p. 259-265.
                  • Rosiński M., Cholewa T.: The analysis of parameters influencing the calorific effect of floor radiators in aspect of heating installations designing. In Proceedings of the XIII International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy” HTRSE 2010, Szczecin-Międzyzdroje, 9-12 September 2010, p. 543-550.
                  • Cholewa T., Rosiński M.: Heat transfer in rooms with panel heating systems. IN Proceedings of 41 International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Edited by Branislav Todorović, ISBN 978-86-81505-55-7, p. 370-380.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Research of thermal stratification processes in water accumulation tank in exploitive conditions of solar hot water installation. IN Proceedings of 41 International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Edited by Branislav Todorović, ISBN 978-86-81505-55-7, p. 391-400.
                  • Adamczyk J., Cholewa T.: Experimental investigations of large-scale solar collector installations in an inhabited cloister: a 6-year case study, Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 17, No.11, 2010, p. 1461-1472.
                  • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Application of the alternative energy sources in heating and air-conditioning installations, Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 17, No.11, 2010, p. 1473-1481.
                  Lublin 2006