Network Monitor


Eng., M.Sc. Łukasz Guz
function: assistant
e-mail: L.Guz@fenix.pol.lublin.pl
phone: +48 81 5381 4784
room: 415

                          2008
                   • Sobczuk H., Guz Ł. and H. Wasąg, Quartz crystal microbalance device for electronic nose application, Chemical Engineering Transactions, Vol. 15, 2008, ISBN 978-88-95608-09-9
                          2009
                   • Guz Ł, Suchorab Z., Sobczuk H., Wyznaczanie wilgotności materiałów budowlanych przy zastosowaniu sond psychrometrycznych. Materiały Budowlane, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, pp. 23-31
                   • Guz Ł., Sobczuk H. Wasąg H., Urządzenie do oznaczania zawartości zapachowych substancji chemicznych w powietrzu, Przemysł Chemiczny 5/2009 (446-449)
                   • Guz Ł., Suchorab Z., Sobczuk H., Kalibracja sond psychrometrycznych, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 133-138.
                   • Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Henryk Wasąg, Monitorowanie skuteczności dezodoryzacji powietrza półprzewodnikowymi czujnikami gazu, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 41-48
                   • Henryk Wasąg, Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Jacek Czerwiński, Justyna Kujawska, Usuwanie metyloaminy z powietrza za pomocą jonitów włóknistych, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 247-254
                   • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w instalacjach grzewczo-klimatyzacyjnych, EcOpole`08, Piechowice, 23-25 X 2008, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 127-132.
                   • H. Wasąg, J. Czerwiński, Ł. Guz, Ograniczenie uciążliwości zapachowej zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych za pomocą filtrów z jonitami włóknistymi, Chemik, 11 (2009) 435-438
                   • Sobczuk H., Guz Ł., Wasąg H., Czujniki tlenkowe w pomiarach zapachowych powietrza, /Chemik /*11* (2009) 441-443.
                          2010
                   • Guz Ł., Sobczuk H., Suchorab Z., Pomiar odorów za pomocą przenośnego miernika z matrycą półprzewodnikowych czujników gazu, Przemysł Chemiczny, 89/4 (2010), p. 378 - 381
                   • Siuta-Olcha A., Cholewa T., Guz Ł., Rój A.: Ocena jakości energetycznej budynków użyteczności publicznej na przykładzie biurowca zlokalizowanego w Lublinie. SEChE, Proceedings of ECOpole vol. 4. no. 1, 2010, p. 199-204.
                   • Guz Ł., Suchorab Z., Alcobia B., Sobczuk H., Wyznaczanie krzywej retencji wody materiałów porowatych za pomocą sond psychrometrycznych i TDR, Proceedings of ECOpole, Vol.4, No.2, 2010, p. 371-375
                   • H. Sobczuk, Ł. Guz, J. Czerwinski, Instrumentalne metody w pomiarach zapachowych, [w:] red. M. Szynkowska, J. Zwoździak, Współczesna problematyka odorów, WNT, 2010, 112-138
                   • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Application of the alternative energy sources in heating and air-conditioning installations, Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 17, No.11, 2010, p. 1473-1481.
                   Lublin 2006