Network Monitor


M.Sc. Justyna Kujawska
function: assistant
e-mail: j.kujawska@fenix.pol.lublin.pl
phone: +48 81 5381 4161
room: 325

                           2009
                    • Henryk Wasąg, Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Jacek Czerwiński, Justyna Kujawska, Usuwanie metyloaminy z powietrza za pomocą jonitów włóknistych, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 247-254
                    • Janusz Ozonek, Adam Odrzywolski, Marcin Depta, Justyna Kujawska, Degradacja WWA w roztworze wodnym w warunkach kawitacji hydrodynamicznej, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 1, pod redakcją: Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 58 2009, s. 167-175
                     Lublin 2006