Network Monitor


Eng., M.Sc. Sławomira Dumała
function: assistant
e-mail: S.Dumala@fenix.pol.lublin.pl
phone: +48 81 5381 4411
room: 221

                       2005
                • Połednik B., A. Raczkowski, S. Dumała: Zmiany koncentracji aerozoli w zależności od termiczno wilgotnościowych parametrów powietrza wewnętrznego, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały, tom 2, Lublin, 699-704, 2005.
                        2007
                 • Połednik B., Raczkowski A., Dumała S., Aerosol particle concentration and the thermal conditions in a lecture room, Environmental Engineering - Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds), Taylor & Francis Grup, London 2007, ISBN 13 978-0-415-40819-9.
                          2010
                   • S. Dumała, M. Skwarczyński, Czynności termomodernizacyjne i ich wpływ na charakterystykę energetyczną wybranego budynku jednorodzinnego, INSTAL Teoria i praktyka w instalacjach, grudzień 2010
                   • A. Raczkowski, S. Dumała, M. Skwarczyński, Układy wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 77, ISBN 978-83-89293-53-4, 2010
                   Lublin 2006