Network Monitor


Eng., Ph.D. Assoc. Prof. Alicja Siuta-Olchafunction: professor
e-mail: a.siuta-olcha@pollub.pl
phone: +48 81 5381 4321
room: 307

          1992
   • Cholewa L., Siuta-Olcha A., Liniowe straty ciśnienia w przewodach z tworzyw sztucznych w instalacjach centralnego ogrzewania, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 11, s. 281-288, 1992
            1995
     • Siuta-Olcha A., Elektryczne ogrzewanie elektrodowe z wykorzystaniem członowego grzejnika wodnego, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 8, s. 370-373, 1995.
                2000
         • Chochowski A., Czekalski D., Siuta-Olcha A., Wójcicka-Migasiuk D., Mirski T., Diagnostyka systemu niekonwencjonalnego pozyskiwania energii, Materiały na Konferencję Naukową Organizacja i inżynieria produkcji w rolnictwie i leśnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000, s. 87-91, ISBN 83-7244-103-0.
                2001
         • Siuta-Olcha A., Badania modelu wodnego zbiornika akumulacyjnego metodą Exodus, Materiały na Sympozjum Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty energetyki odnawialnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001, s. 112-122, ISBN 83-7244-240-1
                2002
         • Siuta-Olcha A., Charakterystyka ogrzewania podłogowego, Twój Poradnik Budowlany, 1, s. 76-78, 2002.
         • Siuta-Olcha A., Instalacje kolektorów słonecznych, Twój Poradnik Budowlany, 3, s. 86-88, 2002.
         • Siuta-Olcha A., Gazowe kotły kondensacyjne, Twój Poradnik Budowlany, 4/1, s. 19-22, 2002/2003
         • Siuta-Olcha A., Wentylacja pomieszczeń w budynkach jednorodzinnych (cz.1). Twój Poradnik Budowlany, 4/1, s. 35-37, 2002/2003.
                2003
         • Siuta-Olcha A., Ogrzewanie kominkiem - czy to się opłaca?, Świat Kominków, 1, s. 52-54, 2003
         • Siuta-Olcha A., Wentylacja pomieszczeń w budynkach jednorodzinnych (cz.2), Twój Poradnik Budowlany, 2, s. 69-71, 2003
         • Siuta-Olcha A., Mieszkanie we współdomie, Twój Poradnik Budowlany, 2, s. 8-9, 2003
         • Siuta-Olcha A., Czym palić w kominku?, Świat Kominków, 2, s. 44-45, 2003
                2004
         • Siuta-Olcha A., Ocena jakościowa płaskich cieczowych kolektorów słonecznych na podstawie procedury probabilistycznej. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, vol. 7, s. 209-225
         • Siuta-Olcha A., Ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne, Twój Poradnik Budowlany, 1/2, s. 70-73, 2004
                2005
         • Siuta-Olcha A., Kominek w domu energooszczędnym, Świat Kominków, 1, s. 86-88, 2005
         • Siuta-Olcha A., Przegląd grzejników wodnych, Twój Poradnik Budowlany, 1, s. 60-62, 2005
         • Siuta-Olcha A., Kolektory słoneczne do naszych domów, Lubelski Poradnik Budowlany, 2, str.76-79, 2005.
         • Siuta-Olcha A., Badania charakterystyk sprawnościowych płaskich kolektorów słonecznych, Materiały II Kongresu Inżynierii Środowiska, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2005, vol. 33, str. 167-175, ISBN 83-89293-16-1
                2006
         • Siuta-Olcha A., Czy ogrzewanie kominkiem jest opłacalne?, Świat Kominków, 3/1, s. 74-75, 2006.
         • Siuta-Olcha A., Kominek a wentylacja pomieszczeń, Świat Kominków, 3/1, s. 78-79, 2006.
         • Siuta-Olcha A., Porównanie kosztów ogrzewania domu, Lubelski Poradnik Budowlany, 1, s. 78-79, 2006.
         • Siuta-Olcha A., Thermal processes in solar domestic hot-water system, Environment Protection Engineering, No. 1, Vol. 32, pp. 95-101, Wrocław 2006. PL ISSN 0324-8828, INDEX 357200.
         • Siuta-Olcha A., Spalanie biomasy w indywidualnych źródłach ciepła, Lubelski Poradnik Budowlany, 2, s. 72-75, 2006.
         • Siuta-Olcha A., Grzejniki w instalacji centralnego ogrzewania, Lubelski Poradnik Budowlany, 3, s. 74, 2006.
         • Siuta-Olcha A., Energetyczne wykorzystanie biomasy w kraju i regionie, Lubelski Poradnik Budowlany, 3, s. 86-87, 2006.
                2007
         • Siuta-Olcha A., Efficiency characteristics of flat-plate solar collectors. In: Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., (Eds), Environmental Engineering, Taylor & Francis Group, London / Singapore 2007, pp. 479-483, ISBN 13 978-0-415-40818-9.
         • Siuta-Olcha A., Wymieniamy kocioł centralnego ogrzewania, Lubelski Poradnik Budowlany, 4/1, s. 84-85, 2007
         • Siuta-Olcha A., Automatyczne układy regulacji w instalacjach centralnego ogrzewania, Lubelski Poradnik Budowlany, 2, s. 70-71, 2007
         • Siuta-Olcha A., Regulacja ogrzewań podłogowych wodnych i elektrycznych, Lubelski Poradnik Budowlany, 3, s. 78-79, 2007
         • Siuta-Olcha A., Kotły kondensacyjne, Lubelski Poradnik Budowlany, 4, s. 78-79, 2007
         • Siuta-Olcha A., Application of a probabilistic method for determination of the thermal field in a flat-plate solar collector”, Archives of Environmental Protection, vol. 33, no. 4, pp. 67-81, 2007
                2008
         • Siuta-Olcha A., Kotły retortowe, Lubelski Poradnik Budowlany, 1, s. 80-81, 2008
         • Siuta-Olcha A., Ogrzewanie wody promieniami Słońca, Lubelski Poradnik Budowlany, 2, s. 78-80, 2008
         • Siuta-Olcha A., Gruntowy wymiennik ciepła w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Lubelski Poradnik Budowlany, 3, s. 76-78, 2008
         • Siuta-Olcha A., Barański K., Zapotrzebowanie energii cieplnej dostarczanej z miejskiej sieci ciepłowniczej na cele ciepłej wody użytkowej, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Air Conditioning, Air Protection & District Heating 2008, Wrocław-Szklarska Poręba, s. 457-462, ISBN 978-83-921167-5-2
         • Siuta-Olcha A., Elementy grzejne w pomieszczeniach, Lubelski Poradnik Budowlany, 4, s. 72-73, 2008
                2009
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. Część I. Analiza wielkości zużycia ciepła dostarczanego do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 2, 2009, p.23-26, ISSN 0137-3676
          Artykuł został zamówiony i przedrukowany w Energia i Budynek, No. 3, 2009, p.22-25, ISSN 1897-5879
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. Część II. Analiza wielkości strat ciepła oraz kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w systemie ogrzewczym z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 3, 2009, p. 25-28, ISSN 0137-3676
          Artykuł został zamówiony i przedrukowany w Energia i Budynek, No. 4, 2009, p.40-43, ISSN 1897-5879
         • Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha, Ireneusz Krukowski, Rzeczywiste zużycie wody a wartości przyjmowane przy projektowaniu, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 9-16
         • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w instalacjach grzewczo-klimatyzacyjnych, EcOpole`08, Piechowice, 23-25 X 2008, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 127-132.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Analiza czynników wpływających na koszty dostarczonego ciepła do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, Rynek Energii, No.5(84), p.38-45, ISSN 1425-5960
         • Siuta-Olcha A.: Systemy wodnych ogrzewań podłogowych. Lubelski Poradnik Budowlany, 1(42), s. 74-75, 2009.
         • Siuta-Olcha A.: Słoneczne instalacje przygotowania ciepłej wody. Lubelski Poradnik Budowlany, 2(43), s. 70-71, 2009.
         • Siuta-Olcha A.: Zasady montażu cieczowych kolektorów energii promieniowania słonecznego. Lubelski Poradnik Budowlany, 3(44), s. 82-84, 2009.
         • Siuta-Olcha A.: Przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Lubelski Poradnik Budowlany, 4(45), s. 70-72, 2009.
         • Onyszczuk G., Siuta-Olcha A.: Systemy ogrzewania otwartych przestrzeni na przykładzie projektu instalacji podgrzewanej murawy boiska sportowego. W: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, pod redakcją: Marzenny R. Dudzińskiej, Lucjana Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 60, 2009, s. 179-190.
         • Rybkowska I., Siuta-Olcha A.: Ocena energochłonności budynku szkolnego poddanego zabiegom termomodernizacyjnym. W: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, pod redakcją: Marzenny R. Dudzińskiej, Lucjana Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 60, 2009, s. 207-214.
                2010
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Energetyka- dziś i jutro. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 67, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2010, 184 strony.
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Experimental investigations of a decentralized system for heating and hot water generation in a residential building. Energy and Buildings 42 (2010) 183–188
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Comparison of heat losses in channel and preinsulated district heating networks. In: Environmental Engineering III- Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., (Eds), Taylor & Francis Group, London 2010, pp. 569-574, ISBN 978-0-415-54882-3
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Energy demand for space heating of residential buildings in Poland. In: Environmental Engineering III- Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., (Eds), Taylor & Francis Group, London 2010, pp. 581-589, ISBN 978-0-415-54882-3
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 6, 2010, p. 198-201, ISSN 0137-3676.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T., Guz Ł., Rój A.: Ocena jakości energetycznej budynków użyteczności publicznej na przykładzie biurowca zlokalizowanego w Lublinie. SEChE, Proceedings of ECOpole vol. 4. no. 1, 2010, p. 199-204.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Simulation research of thermal stratification processes in the water storage tank. In Proceedings of the XIII International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy” HTRSE 2010, Szczecin-Międzyzdroje, 9-12 September 2010, p. 259-265.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Research of thermal stratification processes in water accumulation tank in exploitive conditions of solar hot water installation. IN Proceedings of 41 International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Edited by Branislav Todorović, ISBN 978-86-81505-55-7, p. 391-400.
         • Siuta-Olcha A.: Matrix... w kotłowni. Konstrukcje nowoczesnych kotłów gazowych centralnego ogrzewania. Lubelski Poradnik Budowlany, 1(46), s. 74-76, 2010.
         • Siuta-Olcha A.: Układy sterowania w instalacjach centralnego ogrzewania. Lubelski Poradnik Budowlany, 2(47), s. 64-65, 2010.
         • Siuta-Olcha A.: Zbiorniki buforowe w instalacjach grzewczych. Lubelski Poradnik Budowlany, 3(48), s. 84-85, 2010.
         • Siuta-Olcha A.: Dobór kotła centralnego ogrzewania. Lubelski Poradnik Budowlany, 4(49), s. 4-8, 2010.
         • Siuta-Olcha A.: Energy efficiency evaluation of a solar domestic hot-water system: a case study. Environment Protection Engineering, Vol. 36, No. 4, 2010, pp. 23-35.
         • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Application of the alternative energy sources in heating and air-conditioning installations, Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 17, No.11, 2010, p. 1473-1481.
         Lublin 2006