Network Monitor


Eng., Ph.D. Małgorzata Iwanekfunction: adiunct
e-mail: M.Iwanek@fenix.pol.lublin.pl
phone: +48 81 5381 4431
room: 310

                  2000
           • Kowalski D., Widomski M., Iwanek M.: Aproksymacja charakterystyki zdolności retencyjnych gleb hydrogenicznych typu MT IAA. III Forum Inżynierii Ekologicznej „Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem”, Nałęczów 2000, str. 216 – 221.
           • Kowalski D., Iwanek M., Widomski M.: Wpływ resztowej zawartości wody na wielkość współczynnika przewodnictwa wody glebowej obliczanej metodą Van Genuchtena. III Forum Inżynierii Ekologicznej „Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem”, Nałęczów 2000, str. 252 – 257.
                  2001
           • Olszta W., Kowalski D., Iwanek M.: Aproksymacja krzywej pF w aspekcie współczynnika przewodnictwa hydraulicznego gleb organicznych według metody Van Genuchtena. Jubileuszowa konferencja naukowa, 13-14 września 2001 roku, Bydgoszcz, materiały konferencyjne.
                   2003
            • Kowalski D., Girol M., Iwanek M.: Conception of the water quality improvement in piping systems, by electromagnetic filter usage. 4thInternational Conference "ELMECO - 4" 21-24 września 2003 roku, Nałęczów, Poland.
                   2004
            • Iwanek M., Kowalski D., Olszta W.: Obliczanie współczynnika przewodnictwa hydraulicznego metodą Van Genuchtena - Mualema w oparciu o parametry krzywej retencji wodnej. Acta Agrophysica 106, 2004 Vol. 3(3), str. 487-500.
            • Iwanek M.: Badanie współczynnika filtracji gleb metodą cylinderka z piezometrem. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kształtowanie i ochrona środowiska terenów erodowanych", 16-17 września 2004 r., Lublin, (zespół badawczy był współorganizatorem konferencji w ramach grantu KBN 1564/T09/2001/21) streszczenie w materiałach konferencyjnych str. 99-100.
                   2005
            • Iwanek M.: Badanie współczynnika filtracji gleb metodą polową i w laboratorium. Acta Agrophysica 115, 2005 Vol. 5(1), str. 39-47.
            • Olszta W., Kowalski D. (redakcja), Iwanek M. (współautor): Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo. Acta Agrophysica 121, Rozprawy i monografie 2005 (4).
            • Iwanek M., Kowalski D., Olszta W.: Wpływ wybranego parametru w algorytmie van Genuchtena na wartość współczynnika przewodnictwa hydraulicznego. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk vol. 33. II Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2005, str. 983-991.
            • Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin: Własności przewodzące i retencyjne gleb, w: Olszta W., Kowalski D. (redakcja) Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo. Acta Agrophysica 121, Rozprawy i monografie 2005 (4), str.22-30
            • Gliński Piotr, Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz: Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych oraz przeciw rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń obszarowych z produkcji rolniczej, w: Olszta W., Kowalski D. (redakcja) Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo. Acta Agrophysica 121, Rozprawy i monografie 2005 (4), str. 44-46
                    2007
             • Iwanek M., Kowalski D., Olszta W., The influence of a chosen parameter on the hydraulic conductivity calculation. Environmental Engineering – Taylor and Francis Group 2007, 465-469
                    2008
             • Iwanek M.: A Method for Measuring Saturated Hydraulic Conductivity in Anisotropic Soils. Soil Science Society of America Journal 72 (2008): 1520–1526
                    2009
             • Ireneusz Krukowski, Marcin K. Widomski, Małgorzata Iwanek, Modelowanie numeryczne wpływu awarii sieci kanalizacji sanitarnej na środowisko glebowe, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 1, pod redakcją: Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 58 2009, s. 139-151
                    2010
             • Iwanek M., Krukowski I., Widomski M., Olszta W.: Effect of van Genuchten model tortuosity parameter on hydraulic conductivity calculations. p. 447 - 454, in Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A. (eds), Environmental Engineering III, Taylor & Francis, London, 2010
             • Iwanek M., Krukowski I., Kowalski D., Fisz P.: Badania modelowe warunków hydraulicznych pracy fragmentu sieci kanalizacji sanitarne. W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, pod red. K. Kusia i F. Piechurskiego, Gliwice 2010, s. 159-173
             • Krukowski I., Widomski M., Iwanek M., Łagód G., Proces eksfiltracji z przewodów kanalizacyjnych a rozprzestrzenienie się wybranych zanieczyszczeń – badania modelowe, Proceedings of Ecopole vol.4, no 2, 2010
             Lublin 2006