Network Monitor


Ph.D. Assoc. Prof Artur Paw這wskiDepartment of Sustainable Development
function: professor
e-mail: A.Pawlowski@fenix.pol.lublin.pl
phone: +48 81 5381 4409
room: 218

           1993
    • Paw這wski A., Etyczne postawy m這dzie篡 szk馧 鈔ednich wobec 鈔odowiska, w: V Ba速yckie Forum Ekologiczne, REFA, Gda雟k 1993, s. 39-44
    • Paw這wski A., Postrzeganie etycznych uwarunkowa ochrony 鈔odowiska przez uczni闚 szk馧 鈔ednich, broszura, 字odkowo-Europejski Instytut Bada Nad 字odowiskiem, Lublin 1993, 33 strony
    • Paw這wski A., Wp造w cz這wieka na przyrod w oczach m這dzie篡 szk馧 鈔ednich, w: Ochrona 鈔odowiska w nauczaniu i wychowaniu, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1993, s. 607-616
           1994
    • Paw這wski A., Etyczne uwarunkowania ochrony 鈔odowiska a m這dzie, w: Aura, 8/1994, s.23-25
    • Paw這wski A., Paw這wska M., Stan wiedzy o 鈔odowisku student闚 pierwszych lat kierunk闚 technicznych i przyrodniczych, w: Materia造 z III Og鏊nopolskiej Konferencji Ochrona 字odowiska w Nauczaniu i Wychowaniu, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994, s. 377-398
    • Paw這wski A., Paw這wska M., Postawa ekologiczna student闚 kierunk闚 przyrodniczych i technicznych, w: Materia造 z III Og鏊nopolskiej Konferencji Ochrona 字odowiska w Nauczaniu i Wychowaniu, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994, s. 399-422
            1996
     • Paw這wski A., Perception of Environmental Problems by Young People in Poland, in: Environmental Education Research, vol. 2, no. 3/1996, p. 279-285
     • Paw這wski A, Technika - za i przeciw, w: Humanizm ekologiczny vol. 4A, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996, s. 52-62
     • Paw這wski A., Zi瑿a S. (redaktorzy naukowi), Humanizm ekologiczny, vol. 4A, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996
            1997
     • Paw這wski A., Roztocze Polskie, Puszcza Solska i Lasy Janowskie, Wydawnictwo Stanis豉w Kryci雟ki, Warszawa 1997, 304 strony
     • Paw這wski A., Technika - szans czy zagro瞠niem?, w: Aura 3/1997, s. 14-16
            1998
     • Paw這wski A., Perception of Environmental Problems by Young People in Poland (artyku w j瞛yku chi雟kim, this article was translated into Chinese), in: Environmental Education 1/1998, p. 47-48
     • Paw這wski A., Etyka 鈔odowiskowa, w: Aura 8/1998, s.10-11
            1999
     • Paw這wski A., Odpowiedzialno嗆 cz這wieka za przyrod, Humanizm ekologiczny vol. 5, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999, 200 stron
     • Puszkar L., Puszkar T. Paw這wski A., Ekologia dla in篡nier闚 – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999, 248 stron
            2000
     • Paw這wski A., Dylematy etyki 鈔odowiskowej, w: Ochrona 鈔odowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Uniwersytet Miko豉ja Kopernika, Toru 2000, s. 33-38
     • Paw這wski A., Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie i Wy篡na Wo造雟ka (cz窷 polska), Wydawnictwo Stanis豉w Kryci雟ki, Warszawa 2000, 414 stron
     • Paw這wski A., Ekologia – kultura – rodzina, w: Episteme 8/2000, s. 311-316
     • Dudzi雟ka M.R., Paw這wski A. (scientific editors), Sustainable Development – An European View, Scientific Number of Man and Environment Committee of Polish Academy of Sciences vol. 27, Man and Environment Committee, Warsaw 2000
     • Paw這wski A., Perspectives of Sustainable Development in Roztocze Region, in: Sustainable Development – An European View, Scientific Number of Man and Environment Committee of Polish Academy of Sciences vol. 27, Man and Environment Committee, Warsaw 2000, p. 129-134
     • Paw這wski A., Paw這wski L., Sustainable Water Management, in: Sustainable Development – An European View, Scientific Number of Man and Environment Committee of Polish Academy of Sciences vol. 27, Man and Environment Committee, Warsaw 2000, p. 25-40
            2001
     • Paw這wski A., Dylematy rozwoju zr闚nowa穎nego, w: Zr闚nowa穎ny rozw鎩 w polityce i badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe Komitetu Cz這wiek i 字odowisko przy prezydium PAN vol. 29, Komitet Cz這wiek i 字odowisko, Warszawa 2001, s. 135-146
     • Paw這wski A., Cz這wiek - technika - ekofilozofia, w: Ochrona 鈔odowiska spo貫czno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego, Warszawa 2001, s.103-110
     • Paw這wski A., Dudzi雟ka M.R. (redaktorzy naukowi, ponadto Paw這wski A. jest autorem przedmowy), Zr闚nowa穎ny rozw鎩 w polityce i badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe Komitetu Cz這wiek i 字odowisko przy prezydium PAN vol. 29, Komitet Cz這wiek i 字odowisko, Warszawa 2001
     • Paw這wski A., Perspektywy kolei jako ekologicznego 鈔odka transportu w powiecie lubaczowskim, w: Problemy ochrony 鈔odowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukrai雟kim, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Pa雟twowej Wy窺zej Szko造 Zawodowej w Jaros豉wiu, s. 37-43, Lubacz闚 2001
            2002
     • Paw這wski A., Ochrona zabytk闚 kultury i sztuki, a ochrona „zabytk闚” przyrody – wybrane zagadnienia, w: Podstawy kultury ekologicznej, Zeszyty Naukowe Komitetu Cz這wiek i 字odowisko przy prezydium PAN vol. 32, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego, Warszawa 2002, s. 205-211
     • Paw這wski A., Etyka 鈔odowiskowa a rozw鎩 zr闚nowa穎ny, w: Etyka 鈔odowiskowa wyzwaniem XXI wieku, Verbinum, Warszawa 2002, s. 83-91
     • Paw這wski A., Przyroda – cz這wiek – technika: kszta速owanie si koncepcji rozwoju zr闚nowa穎nego w perspektywie historycznej, w: I Kongres In篡nierii 字odowiska – referaty problemowe, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN, vol. 12, Komitet In篡nierii 字odowiska, Lublin 2002
     • Dudzi雟ka M.R., Paw這wski A., Paw這wski L. (redaktorzy naukowi), I Kongres In篡nierii 字odowiska – materia造, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN, vol. 11, Komitet In篡nierii 字odowiska, Lublin 2002
     • Dudzi雟ka M.R., Paw這wski A., Paw這wski L. (redaktorzy naukowi), I Kongres In篡nierii 字odowiska – materia造, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN, vol. 12, Komitet In篡nierii 字odowiska, Lublin 2002
            2003
     • Paw這wski A., Introducing sustainable development – a Polish perspective, w: Environmental Engineering Studies, Polish Research on the Way to the EU, Kluwer Academic/Plenum Press, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow 2003, p. 367-375
     • Paw這wski L., Dudzi雟ka M.R., Paw這wski A. (scientific editors), Environmental Engineering Studies, Polish Research on the Way to the EU, Kluwer Academic/Plenum Press, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow 2003
     • Dudzi雟ka M.R., Paw這wski A., Paw這wski L. (redaktorzy naukowi), I Kongres In篡nierii 字odowiska – materia造, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN, vol. 15, Komitet In篡nierii 字odowiska, Lublin 2003
     • Paw這wski A. (redaktor naukowy), Filozoficzne i spo貫czne uwarunkowania zr闚nowa穎nego rozwoju, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN vol. 16, Komitet In篡nierii 字odowiska Lublin 2003
     • Paw這wski A., O potrzebie sformu這wania kompleksowej wizji zr闚nowa穎nego rozwoju, w: Filozoficzne i spo貫czne uwarunkowania zr闚nowa穎nego rozwoju, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN vol. 16, Komitet In篡nierii 字odowiska, Lublin 2003, s. 7-8
     • Paw這wski A., 圭ie磬i dydaktyczne, jako element edukacji dla zr闚nowa穎nego rozwoju, w: Filozoficzne i spo貫czne uwarunkowania zr闚nowa穎nego rozwoju, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN vol. 16, Komitet In篡nierii 字odowiska Lublin 2003, s. 151-158
     • Paw這wski A., Poj璚ie „jako軼i 篡cia” w oczach m這dzie篡, w: Jako嗆 篡cia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Katedra Zarz康zania Jako軼i i 字odowiskiem, Jelenia G鏎a 2003, s. 73-77
     • Paw這wski A., Roztocze 字odkowe, Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne, Mielec 2003, 304 strony
            2004
     • Paw這wski A., Paw這wski L., Realizacja zasady zr闚nowa穎nego rozwoju w przemy郵e cementowym, w: Ochrona i in篡nieria 鈔odowiska, zr闚nowa穎ny rozw鎩, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN vol. 25, Szko豉 Ochrony i In篡nierii 字odowiska im. W. Goetla, Krak闚 2004, s. 277-286
     • Paw這wski A. (redaktor naukowy i autor przedmowy), Filozoficzne, spo貫czne i ekonomiczne uwarunkowania zr闚nowa穎nego rozwoju, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN vol. 26, Komitet In篡nierii 字odowiska, Lublin 2004
     • Paw這wski A., Wielowymiarowo嗆 rozwoju zr闚nowa穎nego, w: Filozoficzne, spo貫czne i ekonomiczne uwarunkowania zr闚nowa穎nego rozwoju, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN vol. 26, Komitet In篡nierii 字odowiska, Lublin 2004, s. 107-129
            2005
     • Paw這wski A., Edukacja 鈔odowiskowa dla zr闚nowa穎nego rozwoju – wybrane problemy, w: Problemy XXI wieku, prawo ochrony 鈔odowiska, edukacja 鈔odowiskowa i agrobiznes, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego, Warszawa 2005, s. 157-165
     • Paw這wski A., Edukacja 鈔odowiskowa – wymiar praktyczny, w: Ochrona 鈔odowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Uniwersytet Miko豉ja Kopernika, S逝bice 2005, s. 95-100
     • Paw這wski L., Dudzi雟ka M.R., Paw這wski A. (redaktorzy naukowi), II Kongres in篡nierii 鈔odowiska tom 1, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN, vol. 32, Komitet In篡nierii 字odowiska, Lublin 2005
     • Paw這wski L., Dudzi雟ka M.R., Paw這wski A. (redaktorzy naukowi), II Kongres in篡nierii 鈔odowiska tom 2, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN, vol. 33, Komitet In篡nierii 字odowiska, Lublin 2005
            2006
     • Paw這wski A., The historical aspect to the shapping of the sustainable development concept, in: Environmental Engineering Studies, Taylor & Francis Group, New York – Singapore 2006, p. 21-29
     • Paw這wski L., Dudzi雟ka M.R., Paw這wski A. (scientific editors), Environmental Engineering Studies, Taylor & Francis Group, New York - Singapore 2006
     • Paw這wski A. (redaktor naukowy i autor przedmowy), Problemy Ekorozwoju, vol. 1, nr 1/2006
     • Paw這wski A., Wielowymiarowo嗆 rozwoju zr闚nowa穎nego, w: Problemy Ekorozwoju, vol. 1, nr 1/2006, s. 23-32
     • Paw這wski A. (redaktor naukowy), Problemy Ekorozwoju, vol. 1, nr 2/2006
     • Paw這wski A., Turystyka dla zr闚nowa穎nego rozwoju – przyk豉d Roztocza, w: Rozw鎩 zr闚nowa穎ny na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – do鈍iadczenia polskie i mo磧iwo軼i ich zastosowania na Ukrainie, wsp馧praca uniwersytet闚 wspieraj帷a rozw鎩 region闚 lubelskiego i lwowskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lubelska Szko豉 Biznesu Sp. z o.o., Lublin 2006, s. 296-302
     • Paw這wski A., Roztocze 字odkowe, wydanie II, Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne, Mielec 2006, 304 strony
            2007
     • Paw這wski A. (redaktor naukowy i autor przedmowy), Problemy Ekorozwoju, vol. 2, nr /2007
     • Paw這wski A., Bariery we wprowadzaniu zr闚nowa穎nego rozwoju, w: Problemy Ekorozwoju, vol. 2, nr 1/2007, s. 59-65
     • Paw這wski A. (redaktor naukowy i autor przedmowy), Problemy Ekorozwoju, vol. 2, nr 2/2007
            2008
     • Paw這wski A., Rozw鎩 zr闚nowa穎ny – idea, filozofia, praktyka, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN, vol. 51, Komitet In篡nierii 字odowiska, Lublin 2008, 499 stron
     • Paw這wski A. (scientific editor), Sustainable Development, vol. 16 no 2/2008, Wiley & Sons
     • Paw這wski A., Editorial, in: Sustainable Development, vol. 16 no 2/2008, Wiley & Sons, p. 71-72
     • Paw這wski A., How many dimensions does sustainable development have?, in: Sustainable Development, vol. 16 no 2/2008, Wiley & Sons, p. 81-90
     • Paw這wski A. (redaktor naukowy/scientific editor), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol 3 no 1/2008
     • Paw這wski A. (redaktor naukowy/scientific editor), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development vol 3 no 2/2008
     • Paw這wski A., Rola nauk spo貫cznych w filozofii i kszta速owaniu koncepcji zr闚nowa穎nego rozwoju, w: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 3 no 1/2008, s. 7-11
     • Paw這wski A., Paw這wski L., Zr闚nowa穎ny rozw鎩 we wsp馧czesnej cywilizacji, cz窷 1: 鈔odowisko a zr闚nowa穎ny rozw鎩, w: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development vol. 3 no 1/2008, s. 53-65
            2009
     • Paw這wski A., The Sustainable Development Revolution/Rewolucja rozwoju zr闚nowa穎nego (artyku dwuj瞛yczny, double-language article), in: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 4, no 1/2009, p 65-76
     • Paw這wski A. (redaktor naukowy/scientific editor), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 4, no 1/2009
     • Paw這wski A. (redaktor naukowy/scientific editor), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development vol. 4, no 2/2009
     • Paw這wski A., Roztocze Polskie i Ukrai雟kie, Rewasz, Warszawa 2009, 415 stron
     • Paw這wski A., Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zr闚nowa穎nego, w: Rocznik Ochrona 字odowiska, tom 11, rok 2009, cz窷 2, s. 985-994
     • Cholewa T., Paw這wski A., Zr闚nowa穎ne u篡tkowanie energii w sektorze komunalnym, w: Rocznik Ochrona 字odowiska, tom 11, rok 2009, cz窷 2, s. 1165-1178
     • Lebiocka M., Paw這wski A., Biometanizacja metod zr闚nowa穎nej utylizacji odpad闚, w: Rocznik Ochrona 字odowiska, tom 11, rok 2009, cz窷 2, s. 1257-1266
     • Ozonek J., Paw這wski A. (red.), Polska In篡nieria 字odowiska pi耩 lat po wst徙ieniu do Unii Europejskiej, Tom 2, Monografie Komitetu In篡nierii 字odowiska PAN, 2009, vol. 59, Lublin 2009
     • Paw這wski A., Sustainable Energy as a sine qua non Condition for the Achievement of Sustainable Development/Zr闚nowa穎na energia jako warunek konieczny dla realizacji idei zr闚nowa穎nego rozwoju (double-language article/artyku dwuj瞛yczny), in: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development vol. 4, no 2, p. 9-12.
     • Paw這wski A., Rozw鎩 zr闚nowa穎ny a in篡nieria 鈔odowiska, w: M. Dudzi雟ka, L. Paw這wski (red.), Polska in篡nieria 鈔odowiska pi耩 lat po wst徙ieniu do Unii Europejskiej, tom 3, Monografie komitetu in篡nierii 鈔odowiska PAN vol. 60, Komitet In篡nierii 字odowiska, Lublin 2009, s. 17-31.
     • Paw這wski A., Krajobraz kulturowy a rozw鎩 zr闚nowa穎ny – aspekty edukacyjne, w: Problemy Ekologii, 5/2009 s. 236-237.
     • Paw這wski A., Szlaki turystyczne jako element zr闚nowa穎nego rozwoju Roztocza, w: Grabowski T. (red.), Roztocze, region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, materia造 polsko-ukrai雟kiej konferencji naukowej 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza – region pogranicza, zeszyt II, RPN, Zwierzyniec 2009, s. 44-53.
            2010
     • Paw這wski A., Cel W., Jedut A.; Ochrona krajobrazu kulturowego a rozw鎩 zr闚nowa穎ny, Diagnozowanie stanu 鈔odowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony 字odowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 169 – 177.
     • Cholewa T., Jedut A., Paw這wski A.; Rozw鎩 odnawialnych 廝鏚e energii w Polsce – korzy軼i ekonomiczne i 鈔odowiskowe, Diagnozowanie stanu 鈔odowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony 字odowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 29 – 36.
     • Cel W., Paw這wski A., Cholewa T.: 奸ad w璕lowy jako miara zr闚nowa穎no軼i odnawialnych 廝鏚e energii. Diagnozowanie stanu 鈔odowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony 字odowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 15 – 22.
     • Paw這wski A., The Role of Environmental Engineering in Introducing Sustainable Development, in: Ecological Chemistry and Engineering S, vol. 17, no 3, p. 263-278.
     • Paw這wski A., Sustainable Development vs Environmental Engineering: Energy Issues, in: Nathwani J., Ng A.(eds.) Paths to Sustainable Energy, InTech, Rijeka 2010, p. 13-28.
     • Paw這wski A., Sustainable Development as a Civilisational Revolution, in: κpko Z., Sadowski R.F. (eds.), A Humanist Approach to Sustainable Development, Institute of Ecology and Bioethics, UKSW, Warsaw 2010, s. 169-184.
     • Udo V., Paw這wski A., Human Progress Towards Equitaible Sustainable Development: A Philosophical Exploration/W kierunku sprawiedliwego i zr闚nowa穎nego rozwoju ludzko軼i: rozwa瘸nia filozoficzne (double-language article, artyku dwuj瞛yczny), in: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development vol. 5, no 2, p. 23-44.
     • Paw這wski L., Paw這wski A., Environmental Engineering as a Toll for Managing the Human Environment, in: Paw這wski L., Dudzi雟ka M.R., Paw這wski A. (eds.), Environmental Engineering III, CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book, Boca Raton, London, New York, Leiden 2010, s. 3-6.
     • Paw這wski A. (scientific editor/redaktor naukowy), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 5, no 1/2010.
     • Paw這wski A. (scientific editor/redaktor naukowy), Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 5, no 2/2010.
     • Paw這wski L., Dudzi雟ka M.R., Paw這wski A. (eds.), Environmental Engineering III, CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book, Boca Raton, London, New York, Leiden 2010.
     • Paw這wski A., Krajobraz kulturowy a rozw鎩 zr闚nowa穎ny – aspekty edukacyjne, w: Brzozowski T., Rogala P. (red.), Edukacja dla zr闚nowa穎nego rozwoju, tom III: Edukacja dla 豉du spo貫cznego, Ekonomia i 字odowisko, Bia造stok – Wroc豉w 2010, s. 123-138.
     • Paw這wski A., Ochrona walor闚 przyrodniczych i kulturowych 安iatowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”, w: Walczuk M. (red.), Sp馧ki wodno-軼iekowe partnerem samorz康闚 w wykorzystywaniu 鈔odk闚 unijnych dla rozwi您ywania problem闚 ochrony 鈔odowiska, Jezioro Bia貫 20-21 maj 2010 r., Sp馧ka Wodno-圭iekowa Jezioro Bia貫-Glinki, Che軛 2010, s. 13-15.
     • Paw這wski A., Rozw鎩 zr闚nowa穎ny i ekofilozofia wobec globalnych wyzwa 鈔odowiskowych: audyt filozoficzny, w: Zmiany klimatu a spo貫cze雟two, UKSW, Warszawa 2010.
     • Cao Yucheng, Paw這wski Artur, Zhang Jin, Preparation of Activated Carbons with Enhanced adsorption of cationc dyes from chinese hickory husk using the taguchi method, Environment Protection Engineering, vol. 36, 2010, No. 3, s. 69-86
     • Paw這wski A., Sustainable Development vs Environmental Engineering: Energy Issues, w: Nathwani J., Ng A.(red.) Paths to Sustainable Energy, InTech, Rijeka 2010, s. 13-28.
     Lublin 2006