Network Monitor


Eng., Ph.D. Aneta Czechowska-KosackaDepartment of Water, Wastewater and Waste Technology
function: adiunct
e-mail:
phone: +48 81 5381 4303
room: 215

                  2000
           • M. Kotowski, L. Pawlowski, A. Czechowska, U. Kotowska, Utilisation of Sewage Sludge in Cement Kilns, Environmental Science Research, vol. 58,2000
                  2001
           • A. Czechowska - Kosacka, M. Wiśniewska, Usuwanie związków Cr(VI), Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Nr 5/2001
                  2002
           • Czechowska - Kosacka, R. Gierżatowicz, Energetyczne spalanie odpadowych farb i lakierów w piecach cementowych. Problem emisji metali ciężkich do środowiska. Cz. I, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Nr 7/2002
           • Czechowska - Kosacka, R. Gierżatowicz, Energetyczne spalanie odpadowych farb i lakierów w piecach cementowych. Problem emisji metali ciężkich do środowiska. Cz. II, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Nr 9/2002
           • Czechowska - Kosacka, R. Gierżatowicz, Ocena immobilizacji metali ciężkich w klinkierze, I Kongres Inżynierii Środowiska - materiały, Monografie Komitetu Inżynierii środowiska PAN, vol. 11, 2002
           • R. Gierżatowicz, A. Czechowska - Kosacka, Odpady pomalarskie składnikiem ciekłych paliw alternatywnych. Problemy aplikacyjne., I Kongres Inżynierii Środowiska - materiały, Monografie Komitetu Inżynierii środowiska PAN, vol. 11, 2002
           • R. Gierżatowicz, A. Czechowska - Kosacka, Odpady pomalarskie składnikiem ciekłych paliw alternatywnych. Problemy recepturalne., I Kongres Inżynierii Środowiska - materiały, Monografie Komitetu Inżynierii środowiska PAN, vol. 11, 2002
                   2004
            • Czechowska-Kosacka A., Wykorzystanie odpadowych materiałów do solidyfikacji osadów ściekowych, Materiały XIV Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej, Częstochowa 2004, ISBN-83-7193-262-6
                   2005
            • Czechowska-Kosacka A, Solidyfikacja osadów ściekowych mineralnymi surowcami odpadowymi a formy specjacyjne metali, II Kongres Inżynierii Środowiska - materiały, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 32, 2005, ISBN 83-89293-11-0
                   2006
            • Czechowska-Kosacka A., Pawłowski L., Influence of the addition of solidifying materials on the heavy metals immobilization in sewage sludge, Rocznik Ochrona Środowiska, T.8, Rok 2006, Koszalin
                Lublin 2006