Network Monitor

Wydział Inżynierii Środowiska

Zakład Techniki Cieplnej

nr telefonu: 4413
kierownik zakładu: prof. dr hab. Henryk Sobczuk

Pracownicy zakładu
tytułimięnazwiskotelefonpokój
dr inż.ZbigniewSuchorab4322316

Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej