Network Monitor

Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
Zakład Inżynierii Procesów Beztlenowych

nr telefonu: 4325
kierownik zakładu: prof. PL, dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz

Pracownicy zakładu
tytułimięnazwiskotelefonpokój
prof. PL, dr hab. inż.AgnieszkaMontusiewicz4325324
dr inż.MagdalenaLebiocka4325324
dr inż.MartaBis4782308
mgr inż.AleksandraSzaja4406328

Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej