Network Monitor

Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych

nr telefonu:
kierownik zakładu: prof. PL, dr hab. Agata Zdyb

Pracownicy zakładu
tytułimięnazwiskotelefonpokój
drRobertBorc4753412
prof. PL, dr hab.AgataZdyb4747409
drKrystianCieślak4654OX24
drSławomirGułkowski4654OX24
drPiotrWaniurski4612406
drDariuszSzymczuk4700x104
mgr inż.EwelinaKrawczak4502x104

Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej