Network Monitor

Wydział Inżynierii ¦rodowiska
Instytut Inżynierii Odnawialnych ¬ródeł Energii
Zakład Inżynierii Paliw Alternatywnych

nr telefonu:
kierownik zakładu: prof. PL, dr hab. Małgorzata Pawłowska

Pracownicy zakładu
tytułimięnazwiskotelefonpokój
prof. PL, dr hab.MałgorzataPawłowska4409218
dr inż.MagdalenaZdeb4782308
mgrJustynaKujawska4161325
mgrEwelinaStaszewska4408217

Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej