Network Monitor

Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
Zakład Technologii Wody i Ścieków

nr telefonu: 402
kierownik zakładu: prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

Pracownicy zakładu
tytułimięnazwiskotelefonpokój
prof. dr hab.LucjanPawłowski4402326
dr inż.AnetaCzechowska-Kosacka4303215
prof. PL, dr hab.MariolaChomczyńska4404219
prof. PL, dr hab. inż.JacekCzerwiński47587

Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej