Network Monitor

Władze Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Lubelskiej

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiskaprof dr hab. Witold Stępniewski
Prodziekan do Spraw Naukiprof PL, dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha
Prodziekan do Spraw Rozwojuprof PL, dr hab. inż. Henryk Wasąg
Prodziekan do Spraw Studenckichdr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej