Network Monitor

Struktura Wydziału Inżynierii Środowiska


Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
nr telefonu: +48 81 538 4402
dyrektor: prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

     Zakład Technologii Wody i Ścieków
     Zakład Inżynierii Procesów Beztlenowych
     Zakład Informatyki Środowiska
     


Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
nr telefonu: +48 81 538 4413
dyrektor: prof. dr hab. Witold Stępniewski

     


Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
nr telefonu: +48 81 538 4700
dyrektor: prof. PL, dr hab. Agata Zdyb

     Zakład Zrównoważonego Rozwoju
     Zakład Inżynierii Paliw Alternatywnych
     Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych
     


Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego
nr telefonu: +48 81 538 4482
dyrektor: prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska

     


Laboratorium Analiz Środowiskowych
nr telefonu: +48 81 538 4407
dyrektor: dr Marek Mardarowicz

     


Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej