Network Monitor

UWAGA ZBLIżA SIE TERMIN WYGAśNIęCIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE STATISTICA
Statistica On-site

Zakupiono program firmy StatSoft

STATISTICA 7.1 PL:
- Data Miner
- Karty Kontrolne
- Analiza Procesu
- Planowanie Doswiadczeń
(licencja do 31 marca 2007 r.).

Oprogramowanie udostępnianie jest zarówno pracownikom jak i studentom Wydziału Inżynierii Środowiska.Bliższe informacja można uzyskać w pokoju 217 na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Administrator programu
mgr inż. Mariusz Skwarczyński

Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej