Network Monitor

Rekrutacja w roku 2015/2016 na Wydziale Inżynierii Środowiska


STUDIA STACJONARNE


W roku akademickim 2016/2017 prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:
  • Inżynieria Środowiska studia studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I i II stopnia (magisterskie uzupełniające MUZ)
  • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii studia stacjonarne I stopnia

Uwaga!
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie:
wis.pollub.pl/pl/kandydaci
Skład komisji rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska


Przewodnicząca
dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Sekretarz
dr inż. Zbigniew Suchorab

Członkowie
dr Sławomir Gułkowski
dr inż. Tomasz Cholewa
mgr inż. Marta Bis
mgr inż. Łukasz Guz


Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej