Network Monitor


mgr inż. Aleksandra Szaja


Zakład Inżynierii Procesów Beztlenowych
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4406
nr pokoju: 328

                              2012
                       • Jaromin K.M., Szaja A., Łagód G.: Charakterystyka ścieków komunalnych określana na podstawie udziału frakcji ChZT. Polska Inżynieria Środowiska, Prace, Tom I, pod redakcją: Marzenny R. Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 115-130, Lublin 2012.
                              2013
                       • Szaja A.: Phosphorus recovery from sewage sludge via pyrolysis. ANNUAL SET THE ENVIRONMENT PROTECTION - 2013, vol. 15, s. 361-370.
                       • Szaja A., Łagód G., Jaromin-Gleń K.: The effect of bioaugmentation on oxygen uptake rate in sequencing batch reactor. 5th IWA Eastern European Young and Senior Water Professional Conference, 26-28 June 2013, Kiev, Ukraine - 2013, s. 510-516.
                       • Montusiewicz A., Lebiocka M., Szaja A.: Variability of nutrients in o-digestion of sewagesludge and old landfill leachate. Environmental Engineering IV, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan - London: Taylor and Francis Group, 2013, s. 225-230.
                       • Montusiewicz A., Lebiocka M., Szaja A.: Bioagmented anaerobic digestion of sewage sludge. Proceedings of the World Congress on Anaerobic Digestion, Santiago de Compostela, Spain ? 2013.
                       • Lebiocka M., Montusiewicz A., Szaja A.: Variability of N and P concentrations in bioaugmented anaerobic digestion of sewage sludge. Proceedings of the World Congress on Anaerobic Digestion, Santiago de Compostela, Spain ? 2013.
                          Lublin 2006
                          Strona Główna Politechniki Lubelskiej