Network Monitor


mgr inż. Justyna Gołębiowska


Zakład Zrównoważonego Rozwoju
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4406
nr pokoju: 328

                             2011
                      • Żelazna A., Stefaniak J., Jaromin K., Environmental impacts from the materials used in drinking water installations, ISBN 1042-1080-1087-1091-1089-1082; 6, 2011, p. 9- 11.
                             2012
                      • Stefaniak J., Żelazna A., Pawłowski A., Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych, Proceedings of ECOpole 2012, vol. 6 (1), p. 395-400.
                      • Stefaniak J., Ocena wpływu klimatyzacji na środowisko za pomocą śladu węglowego, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze ? prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom VI, ISSN 1898-6706, s. 267-272.
                      • Stefaniak J., Żelazna A., Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II) s. 735.
                      • Żelazna A., Stefaniak J., Pawłowski A., Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II) s. 917.
                             2013
                      • Stefaniak J., Pawłowski A., Effects of the gas absorption chiller application for the production of chilled water, in: Pawłowski A., Dudzińska M.R., Pawłowski L. (eds.),Environmental Engineering IV, CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book, Boca Raton, London, New York, Leiden 2013, s. 483-488.
                      • Stefaniak J., Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwoju, w: Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 15, rok 2013, część 2, s. 1216-1227.
                      • Stefaniak J., Żelazna A., Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, nr 3/2013, s. 9-11.
                         Lublin 2006
                         Strona Główna Politechniki Lubelskiej