Network Monitor


dr Krystian Cieślak


Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4654
nr pokoju: OX24

                       2005
                • I. Jóźwik, J. M. Olchowik, K. J. Cieślak, S. Gułkowski, Effect of Ar process gas epitaxial lateral overgrowth of Si on SiO2 coated Si substrates. Proceedings of the 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 6-10 June 2005, Barcelona, Spain, (CD) p. 1329.
                • K.J. Cieslak, I. Jozwik, S. Gulkowski, J.M. Olchowik, D. Szymczuk, K. Zabielski, J. Mucha, R. Tomaszewski, J. Banas, J. Adamczyk, T. Cieplak. Response of the Solar Cells in Hybrid System to Insolation Conditions of South-Easterly Poland. Proceedings of the 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 6-10 June 2005, Barcelona, Spain, (CD) p. 2974;
                • I. Jóźwik, J. M. Olchowik, K. J. Cieślak, S. Gułkowski. Effect of Ar process gas epitaxial lateral overgrowth of Si on SiO2 coated Si substrates. Proceedings of the 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 6-10 June 2005, Barcelona, Spain, (CD) p. 1329;
                       2006
                • K. Cieslak, J.M. Olchowik. Analysis of wave packet interference pattern in Young experiment. Materials Science-Poland, Vol. 24, No. 4, 2006, p. 1037;
                • J. M. Olchowik, S. Gułkowski, K. Cieślak, I. Jóźwik, J. Adamczyk, R. Tomaszewski, D. Szymczuk, J. Banaś, K. Zabielski, J. Mucha. Monitoring i optymalizacja wykorzystania energii solarnej w Politechnice Lubelskiej. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego Solina 2006, 17 - 20 maj 2006, Solina, Polska, str. 371;
                • J. M. Olchowik, S. Gulkowski, K. Cieslak, I. Jozwik, J. Banas, S. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, J. Adamczyk, . Tomaszewski, K. Zabielski, J. Mucha, T. Cieplak. Comperative study of the solar modules performance in the hybrid system in south-easterly Poland during first two years of exploitation. Procceedings 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference, 4-8 September 2006, Dresden, Germany; p. 3049;
                • J.M. Olchowik, S. Gulkowski, K.J. Cieslak, J. Banas, I. Jozwik, D. Szymczuk, K. Zabielski, J. Mucha, M. Zdrojewska, J. Adamczyk, R. Tomaszewski. Analysis of temperature influence on the monocrystalline silicon solar cells efficiency under the south-easterly Poland conditions. Materials Science-Poland, Vol. 24, No. 4, 2006, p. 1127;
                       2007
                • J.M. Olchowik, S. Gulkowski, K. J. Cieslak, S. Olchowik, K. Zabielski, I. Jozwik, D. Szymczuk, J. Adamczyk, R. Tomaszewski. Analysis of the influence of diffuse solar radiation on the efficiency of photovoltaic conversion at southeastern Poland condition. 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference, 3-7 September 2007, Milan, Italy;
                       2008
                • A. Zdyb, K. Cieslak, J. M. Olchowik. Properties of films fabricated from ZnS/Mn2+nanoparticles. Materials Science-Poland, Vol. 26, No. 2, 2008;
                • Olchowik J.M., Tomaszewski R., Adamczyk J., Gulkowski S., Zabielski K., Cieslak K.J.. Four Years Exploitation Analysis of the Hybrid Solar System in South-Eastern Poland Conditions. Proceedings of the 23th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1-5 September 2008, Valencia, Spain, (CD) p. 3084;
                • Cieslak K.J., Fave A., Gulkowski S., Olchowik J.M., Józwik I., Lemiti M., Kutsukake K., Pan W., Usami N. Examination of Crystaline Si Thin Film Solar Cells Made From Epitaxial Lateral Overgrown Layers. Proceedings of the 23th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1-5 September 2008, Valencia, Spain, (CD) p. 2258;
                • J.M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, I. Jozwik, J. Mucha, A.Fave, A. Kaminski-Cachopo. Comparative analysis of crystallization of si elo layers obtained in temperature gradient and by standard LPE method for photovoltaic application. Proceedings of the 23th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1-5 September 2008, Valencia, Spain, (CD) p. 2199;
                • J. M. Olchowik, S. Gulkowski, K. Cieslak, K. Zabielski, I. Jozwik, A. Fave, A. Kaminski. Influence of LPE process technological conditions on Si ELO layers morphology. Journal of Non-Crystalline Solids 354 (2008) 4287 -4289;
                • J. M. Olchowik, S. Gulkowski, K. Cieslak, K. Zabielski, I. Jozwik, A. Rudawska. Analysis of ambient gas influence on silicon layers crystallized by means of LPE. Journal of Non-Crystalline Solids 354 (2008) 4423 - 4425;
                       2009
                • J. M. Olchowik, K. Cieslak, M. Sordyl, S. Gulkowski. Analysis of the Photovoltaic Development under South-East Poland Conditions. 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 21-25 September 2009, Hamburg, Germany;
                • J. M. Olchowik, R. Tomaszewski, K. Cieślak, S. Gulkowski, J. Adamczyk. Comparison Analysis of the Photovoltaic Modules efficiency Working In a Hybrid System after Five Years of Exploitation Under South-East Poland Conditions. 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 21-25 September 2009, Hamburg, Germany;
                • S. Gułkowski, K. Cieślak, J. M. Olchowik. Symulacje komputerowe wzrostu warstw epitaksjalnych. Wydawnictwo PSW w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2009;
                       2010
                • S. Gułkowski, K. Cieślak, J. M. Olchowik. Modelowanie procesu otrzymywania cienkich warstw epitaksjalnych w zastosowaniu do ogniw słonecznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 271, z. 57 (2010), 205-2010;
                • K. Cieślak, J. M. Olchowik, S. Gułkowski. Optymalizacja procesu epitaksji z fazy ciekłej do zastosowań fotowoltaicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 271, z. 57 (2010), 83-86;
                • J. M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, J.Mucha, M. Sordyl, K. Zabielski, D.Szymczuk, A. Zdyb. Progress of developement of PV systems in southeastern Poland. Proceedings of the 35th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Honolulu, Hawaii, USA 2010, w druku;
                • J.M. Olchowik, K.Cieślak, J. Aguilera, G. Nofuentes-Garrido, J. Terrados, D. Bedin, Strategic Vision Document, Project “PVs in Bloom”, Venice, 2010, ISBN 978890501609.
                • J. M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, J.Mucha, M. Sordyl, K. Zabielski, D.Szymczuk, A. Zdyb, O. Gembarzewski, Activities supporting the development of PV systems in south-eastern Poland carried out under the iee “PVs in bloom” project. 6CV.5.13, Proc. of 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 6-10 September 2010, Valencia (Spain), p. 5370.
                • J. M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, A. Kaminski, A. Fave. Analisis of internal reflectivity of silicon ELO PV cells obtained by LPE. Proceedings of the 35th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Honolulu, Hawaii, USA 2010, w druku;
                      Lublin 2006
                      Strona Główna Politechniki Lubelskiej