Network Monitor


prof. PL, dr hab. Agata Zdyb


Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4747
nr pokoju: 409

            1994
     • K. Sangwal, A. Zdyb, D. Chocyk, E. Mielniczek-Brzózka, ,,Wpływ przesycenia i temperatury na morfologię wzrostu kryształów jednowodnego szczawianu amonu otrzymanych z roztworów wodnych”, Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej, Fizyka 10 (1994) 9.
            1995
     • J.M. Olchowik, D. Szymczuk, A. Zdyb, “Role of Interface Energy on Spinodal Decomposition of GaInPAs Solutions During Liquid Phase Heteroepitaxy”, Proc.of 3rd Int. Conf. “Intermolecular Interactions in Matter”, Lublin - Kazimierz Dolny, Poland, 7-9 September 1995, p. 146.
            1996
     • K. Sangwal. A. Zdyb, D. Chocyk, E. Mielniczek-Brzózka, Effect of Supersaturation and Temperature on the Growth Morphology of Ammonium Oxalate Monohydrate Crystals Obtained from Aqueos Solutions, Cryst. Res. Technol. 31 (1996) 267.
     • J.M. Olchowik, W. Sadowski, D. Szymczuk, A. Zdyb, T. Klimczuk, “Scanning Electron Microscope Analysis of Erosion Zone of Semiconductors after Liquid Phase Heteroepitaxy”, Proc. of 9th Conference on Electron Microscopy of Solids, 6-9 May 1996, Kraków-Zakopane, Poland.
     • J.M. Olchowik, W. Sadowski, D. Szymczuk, J. Mucha, A. Zdyb, K. Zabielski, ,,Wpływ warunków technologicznych na wzrost cienkowarstwowych heterostruktur Ga-In-P-As/Si”, IV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, 18-21 września 1996, Kazimierz Dolny, s.49.
            1997
     • J.M. Olchowik, W. Sadowski, D. Szymczuk, J. Mucha, A. Zdyb, K. Zabielski, “Effect of Technological Conditions on the Epitaxial Growth of Ga-In-P-As/Si Heterostructures”, Electron Technology 30 (1997) 134.
     • J.M. Olchowik, A. Zdyb, W. Sadowski, D. Szymczuk, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, ,,Analiza energii międzypowierzchni w strukturach GaInPAs/Si na etapie krystalizacji z fazy ciekłej”, V Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, 23-26 września, Ustroń 1997, s. 84.
     • J.M. Olchowik, W. Sadowski, D. Szymczuk, J. Mucha, A. Zdyb, K. Zabielski, “Study on Nonequilibrium Epitaxial Growth of the Ga-In-P-As/Si Heterostructures”, Proc. of 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 30 June 4 July 1997, Barcelona (Spain), p. 1748.
     • J.M. Olchowik, A. Zdyb , W. Sadowski , D. Szymczuk , J. Mucha , K. Zabielski , M. Mucha and E. Śpiewla, “Influence of Arrangement of Atoms Near the Interface on Character of Coupling of GaInPAs/Si Heterostructure during LPE”, Proc. of 4rd Int. Conf. "Intermolecular Interaction in Matter", Gdańsk-Sobieszewo (Poland), September 1997, p. 46.
            1998
     • J.M. Olchowik, A. Zdyb, W. Sadowski, D. Szymczuk, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, “Analysis of the Interface Energy in GaInPAs/Si Structures during Liquid Phase Epitaxy”, Electron Technology 31 (1998) 354.
     • J.M. Olchowik, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, A. Zdyb, K. Zabielski, “The Influence of the Substrate Orientation on the Modulation of Interface in AIIIBV/Si Heterostructure during Liquid Phase Epitaxy”, Molecular Physics Reports 21 (1998) 109.
     • J.M. Olchowik, A. Zdyb, W. Sadowski, D. Szymczuk, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, “Role of Atoms Layout on the Si Surface on Character of Coupling of GaInPAs/Si heterostructure during LPE”, Proc. of 2nd World Conference on Photovoltaic Solar Energy Conversion, Wiedeń 1998, vol.I, p. 144
     • J.M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, “Analysis of Coupling of GaInPAs and Si Heterostructures”, Abstracts of V Polish Conference on Crystal Growth, 10-13 May, 1998 (Nałęczów), P.II.01.
            1999
     • J.M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, "The Coupling Energy of GaAs/Si Heterostructures", Proc of 5th International Conference "Intermolecular Interactions in Matter", 1999, p.101.
     • A. Zdyb, "Analiza oddziaływań fazy ciekłej związków AIIIBV z podłożem Si", Raport Instytutu Fizyki Politechniki Lubelskiej, 1999, p.43.
            2000
     • J. M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, “Analysis of Crystallisation of GaAs/Si Heterostructures by Means of LPE”, Proc. of the 16th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Glasgow (2000) p.605.
     • J. M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, J. Mucha, K. Zabielski, W. Sadowski, M. Mucha, “Analysis of Crystallisation of GaAs/Si Heterostructures”, Opto-Electronics Rev. 8 (2000) 393.
            2001
     • A. Zdyb, D. Szymczuk, J. M. Olchowik, J. Mucha, K. Zabielski, W. Sadowski, M. Mucha, "New Approach to GaAs/Si Interfacial Energy Determination for Direct Fotovoltaic Structures Growth by LPE”, Proc. of the 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Munich (2001) p.227.
            2002
     • A. Zdyb, D. Szymczuk, J. M. Olchowik, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, "GaAs-Si Interfacial Energy Determination”, Molecular Physics Reports 36 (2002) 145.
     • J.M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, J. Mucha, K. Zabielski, I. Jóźwik, G. Olchowik, M. Mucha, „Determination of GaAs-Si Interfacial Energy Minima”, Proc. of the International Conference PV in Europe – From PV Technology to Energy Solutions, Roma (2002), p. 206.
     • A. Zdyb, J.M. Olchowik, D. Szymczuk, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, W. Sadowski, “Analysis of the Interfacial Energy of GaAs-Si Heterostructures”, Cryst. Res. Technol. 37 (2002) 875.
             2004
      • Jóźwik, J. Kraiem, J. M. Olchowik, A. Fave, D. Szymczuk, A. Zdyb, “Epitaxial Lateral Overgrowth of Si on Patterned Si Substrates by Liquid Phase Epitaxy”, Molecular Phys. Rep. 39 (2004) 85.
      • J. M. Olchowik, I. Jóźwik, D. Szymczuk, K. Zabielski, J. Mucha, R. Tomaszewski, J. Banaś, S. Olchowik, J. Adamczyk, T. Cieplak, A. Zdyb, “Analysis of Solar Cells Efficiency in Hybrid Solar System under Conditions of South-Easterly Poland”, Proc. of 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Paris (2004), p. 3294.
              2006
       • A. Zdyb, J. M. Olchowik, M. Mucha, “The Dependence of GsAs and Si Surface Energy on Crystal Planes Misorientation Angle”, Materials Science Poland, 24 (2006) 1109.
       • J.M. Olchowik, S. Gułkowski, K. Cieślak, I. Jóźwik, J. Banaś, S. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, J. Adamczyk, R. Tomaszewski, K. Zabielski, J. Mucha, T. Cieplak, “Comparative Study of the Solar Modules Performance in the Hybrid System in South-Easterly Poland During First Two Years of Exploitation”, Proc. of 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference, 4-8 September 2006, Dresden Germany, p. 3049.
               2008
        • Moskvin P., Khodakovsky V., Olchowik J.M., Zdyb A., Gulkowski S., Sadowski, “Thermodynamic description of CdXHg1-XTe growth process by LPE”, J. of Non-Crystalline Solids, 354 (2008) 4407-4114.
        • Olchowik Jan M., Jóźwik Iwona, Gułkowski Sławomir, Cieślak Krystian, Szymczuk Dariusz, Zdyb Agata, „Badania kinetyki wzrostu krzemowych warstw lateralnych w gradientowym polu temperaturowym dla struktur baterii słonecznych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 252, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.47, 2008, s. 309.
        • A. Zdyb, K. Cieślak, J.M. Olchowik, “Properties of films fabricated from ZnS/Mn2+ nanoparticles”, Materials Science-Poland, vol. 26, No 2 (2008) 389.
               2009
        • Nawrocka A., Zdyb A., Krawczyk S., “Stark Spectroscopy of Charge-Transfer Transitions in Catechol-Sensitized TiO2 Nanoparticles”, Chemical Physics Letters, v. 475, iss. 4-6, p. 272-276, 2009.
        • Zdyb, A. Nawrocka, S. Krawczyk, “Localized vs charge-transfer excited states of catechol and polyacene derivatives”, International Workshop on Surface Physics, Surfaces and Nanostructures, Lądek Zdrój, Poland 2009, p.72.
               2010
        • A. Zdyb, S. Krawczyk, “Molecule-solid interaction: Electronic states of anthracene-9-carboxylic acid adsorbed on the surface of TiO2”, Applied Surface Science, 2010, v. 256, iss. 15, p. 4854-4858.
        • S. Krawczyk, A. Zdyb, A. Nawrocka, “Localized vs charge-transfer excited states of photosensitizers on TiO2 nanoparticles. Stark effect spectroscopy”, Proc. of 30th European Congress on Molecular Spectroscopy, 29 August – 3 September 2010, Florence, p.146.
        • J. M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, J. Mucha, M. Sordyl, K. Zabielski, D. Szymczuk, A. Zdyb, „Progress of Development of PV Systems in South-Eastern Poland”, Proc. of 35th PVSEC Conf. Honolulu, Hawaii, 20-25 June 2010, p. 002397.
        • J. M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, J.Mucha, M. Sordyl, K. Zabielski, D.Szymczuk, A. Zdyb, O. Gembarzewski, „Activities Supporting the Development of PV Systems in South-Eastern Poland Carried out under the IEE “PVs in bloom” Project”. 6CV.5.13, Proc. of 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 6-10 September 2010, Valencia (Spain), p. 5370.
               2011
        • Krawczyk S., Zdyb A., Electronic Excited States of Carotenoid Dyes Adsorbed on TiO2, J. Phys. Chem. C 115, 2011, 22328-22335.
        • J. M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, J. Mucha, M. Sordyl, D. Szymczuk, A. Zdyb, Activation Of Polish Public Administration Bodies And Business Within The Iee Pvs In Bloom Project, Proc. of 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Hamburg, Germany, 2011, p. 4693-4696.
        • A. Zdyb, S. Krawczyk, Electron transfer between carotenoic dyes and TiO2 nanoparticles, Proc. of 5th International Workshop on Surface Physics, Nanostructures and Surfaces, 2011, Lądek Zdrój, Poland, p. 60.
               2012
        • Zdyb, Badania nad zwiększenie m wydajności barwnikowych ogniw słonecznych, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2012.
        • Zdyb, Perspektywy zastosowań barwnikowych ogniw słonecznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59, 2012, s. 901.
        • Zdyb, S. Krawczyk, Investigation of the Interface between Organic Molecules and TiO2 Nanoparticles by Stark Effect Spectroscopy, Proc. of V th International Conference on Molecular Materials, Barcelona, July 3 - 6, 2012, p. 367.
               2013
        • A. Zdyb, S. Krawczyk, The Investigation of Electron Transfer Mechanism in Dye-sensitized Solar Cells, in: Environmental Engineering IV, Eds: A. Pawłowski, M. Dudzińska, L. Pawłowski, 2013, CRC Press Taylor&Francis Group, London, 463-468.
        • A. Żelazna, A. Pawłowski, A. Zdyb, Carbon Footprint of Solar Systems Working in Polish Climate Conditions, Quaere III, 2013, 2689-2695.
        • S. Krawczyk, A. Zdyb, A Computational Study of Interfacial Electron Transfer in Dye Sensitizer Molecule ? TiO2 Nanoparticle Assemblies, Proc. of 6th International Workshop on Surface Physics, 1-6 Sept. 2013, Niemcza, Poland, p. 47.
           Lublin 2006
           Strona Główna Politechniki Lubelskiej