Network Monitor


mgr inż. Marcin Depta


Laboratorium Analiz Środowiskowych
pełniona funkcja: specjalista


telefon: +48 81 538 4408
nr pokoju: 217

                           2009
                    • Janusz Ozonek, Adam Odrzywolski, Marcin Depta, Justyna Kujawska, Degradacja WWA w roztworze wodnym w warunkach kawitacji hydrodynamicznej, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 1, pod redakcją: Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 58 2009, s. 167-175
                           Lublin 2006
                           Strona Główna Politechniki Lubelskiej