Network Monitor


mgr inż. Wojciech Cel


Zakład Zrównoważonego Rozwoju
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4410
nr pokoju: 110

                            2010
                     • Jedut A., Cel W., Cholewa T.; Metodyka LCA w określaniu aspektów środowiskowych wykorzystania biomasy, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 91-99.
                     • Pawłowski A., Cel W., Jedut A.; Ochrona krajobrazu kulturowego a rozwój zrównoważony, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 169 – 177.
                     • Cel W., Pawłowski A., Cholewa T.: Ślad węglowy jako miara zrównoważoności odnawialnych źródeł energii. Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 15 – 22.
                                2015
                         • Justyna Kujawska, Małgorzata Pawłowska, Wojciech Cel, Artur Pawłowski (2015) Potential Influence of drill cuttings landfill on groundwater quality - comparison of leaching testes results and groundwater composition, desalination and Water Treatment, doi: 10.1080/19443994.2015.1030117
                         • Bielińska Elżbieta Jolanta, Barbara Futa, Stanisław Baran, Grażyna Żukowska, Małgorzata Pawłowska, Wojciech Cel, Tao Zhang, Integrating Role of Sustainable development Paradigm in Shaping the Human-Landscape Relation, Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable development, 2015, nr 2, vol. 10, s. 159 - 168
                         • Sustainable mitigation of methane emission by natural processes/ Cao Yucheng, Cel Wojciech// PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT- 2015, nr 1, vol. 10, s. 117-121
                          Lublin 2006
                          Strona Główna Politechniki Lubelskiej