Network Monitor


mgr Urszula G±ska-Jędruchpełniona funkcja: specjalista


telefon: +48 81 538 4408
nr pokoju: 217

                           2009
                    • Urszula G±ska-Jędruch, Marzenna R. Dudzińska, Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym, w Polska Inżynieria ¦rodowiska pięć lat po wst±pieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcj±: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii ¦rodowiska vol. 59 2009, s. 31-40
                           Lublin 2006
                           Strona Główna Politechniki Lubelskiej