Network Monitor


dr inż. Tomasz Cholewa
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4424
nr pokoju: 216
Koordynator projektu Konsolidacja środowiska studenckiego z LOIIB i firmami branżowymi
Koordynator wydziałowy ds. studiów programu LPP-ERASMUS
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
                         2007
                  • Cholewa T.: Przygotowanie i priorytet ciepłej wody użytkowej w mieszkaniowych węzłach cieplnych. XXVII Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2007, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2007, 16-19, ISBN 978-83-925264-0-7
                         2008
                  • Cholewa T., Klech J., Łagód G.: Jednostkowe zużycie wody w budynku wielorodzinnym. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2008, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2008, 32-36, ISBN 978-83-925264-4-5
                  • Cholewa T.: Analiza eksploatacyjna systemu grzewczego z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi w sezonie letnim. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika, AQUA 2008, Problemy Inżynierii Środowiska, Płock 2008, 130-314, ISBN 978-83-925264-4-5
                         2009
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. Część I. Analiza wielkości zużycia ciepła dostarczanego do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 2, 2009, p.23-26, ISSN 0137-3676
                   Artykuł został zamówiony i przedrukowany w Energia i Budynek, No. 3, 2009, p.22-25, ISSN 1897-5879
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. Część II. Analiza wielkości strat ciepła oraz kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w systemie ogrzewczym z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 3, 2009, p. 25-28, ISSN 0137-3676
                   Artykuł został zamówiony i przedrukowany w Energia i Budynek, No. 4, 2009, p.40-43, ISSN 1897-5879
                  • Cholewa T., Pawłowski A.: Zrównoważone użytkowanie energii w sektorze komunalnym, Rocznik Ochrona Środowiska Tom. 11 Rok 2009, Część. 2, p.1165-1177, ISSN 1506-218x
                  • Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha, Ireneusz Krukowski, Rzeczywiste zużycie wody a wartości przyjmowane przy projektowaniu, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 9-16
                  • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w instalacjach grzewczo-klimatyzacyjnych, EcOpole`08, Piechowice, 23-25 X 2008, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 127-132.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Analiza czynników wpływających na koszty dostarczonego ciepła do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, Rynek Energii, No.5(84), p.38-45, ISSN 1425-5960
                         2010
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Energetyka- dziś i jutro. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 67, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2010, 184 strony.
                  • Cholewa T., Rosiński M.: Heat transfer in rooms with panel heating systems. IN Proceedings of 41th International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Edited by Branislav Todorović, ISBN 978-86-81505-55-7, p. 370-380.
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Experimental investigations of a decentralized system for heating and hot water generation in a residential building. Energy and Buildings 42 (2010) 183–188
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Comparison of heat losses in channel and preinsulated district heating networks. In: Environmental Engineering III- Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., (Eds), Taylor & Francis Group, London 2010, pp. 569-574, ISBN 978-0-415-54882-3
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Energy demand for space heating of residential buildings in Poland. In: Environmental Engineering III- Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., (Eds), Taylor & Francis Group, London 2010, pp. 581-589, ISBN 978-0-415-54882-3
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 6, 2010, p. 198-201, ISSN 0137-3676.
                  • Jedut A., Cel W., Cholewa T.; Metodyka LCA w określaniu aspektów środowiskowych wykorzystania biomasy, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 91-99.
                  • Cholewa T., Jedut A., Pawłowski A.; Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce – korzyści ekonomiczne i środowiskowe, Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 29 – 36.
                  • Cel W., Pawłowski A., Cholewa T.: Ślad węglowy jako miara zrównoważoności odnawialnych źródeł energii. Diagnozowanie stanu środowiska Metody badawcze – prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, ISBN 978-83-60775-22-6, s. 15 – 22.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T., Guz Ł., Rój A.: Ocena jakości energetycznej budynków użyteczności publicznej na przykładzie biurowca zlokalizowanego w Lublinie. SEChE, Proceedings of ECOpole vol. 4. no. 1, 2010, p. 199-204.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Simulation research of thermal stratification processes in the water storage tank. In Proceedings of the XIII International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy” HTRSE 2010, Szczecin-Międzyzdroje, 9-12 September 2010, p. 259-265.
                  • Rosiński M., Cholewa T.: The analysis of parameters influencing the calorific effect of floor radiators in aspect of heating installations designing. In Proceedings of the XIII International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy” HTRSE 2010, Szczecin-Międzyzdroje, 9-12 September 2010, p. 543-550.
                  • Cholewa T., Rosiński M.: Heat transfer in rooms with panel heating systems. IN Proceedings of 41 International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Edited by Branislav Todorović, ISBN 978-86-81505-55-7, p. 370-380.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Research of thermal stratification processes in water accumulation tank in exploitive conditions of solar hot water installation. IN Proceedings of 41 International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Edited by Branislav Todorović, ISBN 978-86-81505-55-7, p. 391-400.
                  • Adamczyk J., Cholewa T.: Experimental investigations of large-scale solar collector installations in an inhabited cloister: a 6-year case study, Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 17, No.11, 2010, p. 1461-1472.
                  • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Application of the alternative energy sources in heating and air-conditioning installations, Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 17, No.11, 2010, p. 1473-1481.
                         2011
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A., Skwarczyński M.A.: Experimental evaluation of three heating systems commonly used in the residential sector. Energy and Buildings 43 (2011) 2140–2144.
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Saving Energy in the Residential Sector: Energy Efficiency Systems and their Application. Advances in Energy Research Volume 7. NOVA Publishing, pp. 307-334.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: The choice of an optimal heating system for a low-energy single-family house under Polish climatic conditions – A case study. In: Management of Indoor Air Quality Edited by Marzenna R. Dudzińska. Taylor & Francis Group, London 2011, pp. 91-100, ISBN 978-0-415-67266-5.
                  • Rosiński M., Cholewa T., Spik Z., Siuta-Olcha A.: Panel heating systems while thermal comfort and energy saving in residential building. In: Management of Indoor Air Quality Edited by Marzenna R. Dudzińska, Taylor & Francis Group, London 2011, pp. 81-90, ISBN 978-0-415-67266-5.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T., Guz Ł.: Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania. SEChE, Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, s. 287-292.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Część 1. Ocena rzeczywistych efektów energetycznych. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 9, 2011, p. 339-344, ISSN 0137-3676.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Część 2. Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku mgazynującym. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 10, 2011, p. 426-430, ISSN 0137-3676.
                         2012
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Energy saving and storage in residential buildings. Nova Science Publisher, New York. ISBN 978-1-62100-167-6. 129 stron.
                  • Rosiński M., Cholewa T., Spik Z., Siuta-Olcha A.: Wymuszenia cieplne i hydrauliczne stosowane w procesach regulacji wydajności cieplnej ogrzewania podłogowego. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 43/6 (2012), p. 234-237, ISSN 0137-3676.
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A., Skwarczyński M.A., Dudzińska M.R.: Thermal comfort in the room during dynamic operation of radiant floor heating system. IN Proceedings of the 10th International Healthy Buildings Conference 2012 - Brisbane, Australia, 2012 (Paper F7.12).
                  • Cholewa T., Rosiński M., Spik Z., Siuta-Olcha A., Dudzińska M.R.: Heat capacity control of floor heating system. IN Proceedings of 43 International Congress & Exhibition on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Edited by Branislav Todorović. Belgrad, Serbia, 5-7 December 2012.
                         2013
                  • Cholewa T., Rosiński M., Spik Z., Dudzińska M.R., Siuta-Olcha A.: On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant floor and room. Energy and Buildings 66 (2013) 599-606.
                  • Cholewa T.: Improving energy efficiency of hot water storage tank by use of obstacles, Rocznik Ochrona Środowiska Tom. 15 Rok 2013, Część. 1, p.392-404, ISSN 1506-218x.
                  • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Experimental study of thermal stratification in a storage tank of a solar domestic hot water system. In: Environmental Engineering IV- Pawłowski A., Dudzińska M. & Pawłowski L. (Eds), Taylor & Francis Group, London 2013, pp. 369-379, ISBN 978-0-415-64338-2.
                  • Cholewa T., Spik Z., Rosiński M., Dudzińska M.R., Siuta-Olcha A.: Processes of heat transfer in variable operation of radiant floor heating system. In: Environmental Engineering IV- Pawłowski A., Dudzińska M. & Pawłowski L. (Eds), Taylor & Francis Group, London 2013, pp. 387-395, ISBN 978-0-415-64338-2.
                     Lublin 2006
                     Strona Główna Politechniki Lubelskiej