Network Monitor


prof. dr hab. Henryk Sobczuk
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4413
nr pokoju: 322

Lista wypromowanych doktorów

Patenty i zgłoszenia patentowe

       1990
 • W. Mazurek, R.T. Walczak, H.A. Sobczuk, P. Baranowski - Radiation temperature of crops as an indicator of water accessibility to plants. In: Mat. IX-th Czechoslovak-Polish Seminar „Physics of Soil Water”, Stara Leśna, 14-18 May 1990.
 • H.A. Sobczuk, R.T. Walczak - Application of smoothing procedure to soil hydraulic properties calculation from water content measurements. In: Mat. IX-th Czechoslovak-Polish Seminar „Physics of Soil Water”, Stara Leśna, 14-18 May 1990.
         1992
  • H.A. Sobczuk, R. Plagge, R.T. Walczak, Ch. Roth - Laboratory equipment and calculation procedure to rapidly determine hysteresis of some soil hydrophysical properties under nonsteady flow conditions. Z. Pflanzenernahr. Bodenk., 1992, 155, 155-163.
  • H.A. Sobczuk, Z.J. Kabala - Hierarchical model of cracks in vertic soils. In: Mat. of AGU 1992 Fall Meeting, San Francisco, California, 7-11 December 1992, 214.
          1994
   • C. Slawinski, H.A. Sobczuk, R.T. Walczak, J. Wasik - The ACCESS project, Part 4: A submodel of bypass flow in cracking soils. In: Proc. XV Int. Cong. ISSS, Acapulco, 1994, 10-11.
          1995
   • H.A. Sobczuk - Modelling of unsaturated water flow in heterogeneous, vertical, two-dimensional soil profile. In: Proceedings of the XI Polish-Slovak Seminar „Physics of Soil Water” (Ed. J. Glinski), Lublin, June 1995, Foundation for Development of Agrophysical Research, Plenary lecture.
   • C. Slawinski, H.A. Sobczuk, R.T. Walczak, J. Wasik - Submodel of bypass flow in cracking soils. In: Proceedings of the XI Polish-Slovak Seminar „Physics of Soil Water” (Ed. J. Glinski), Lublin, June 1995, Foundation for Development of Agrophysical Research, Plenary lecture, 21.
   • H.A. Sobczuk - Comment on water potential definition. In: Proceedings of the XI Polish-Slovak Seminar „Physics of Soil Water” (Ed. J. Glinski), Lublin, June 1995, Foundation for Development of Agrophysical Research, 22-23.
   • R.T. Walczak, H.A. Sobczuk, W. Mazurek, P. Baranowski - The model investigation of soil water content and water potential impact on radiation temperature of meadow plant cover. In: Proceedings of the XI Polish-Slovak Seminar „Physics of Soil Water” (Ed. J. Glinski), Lublin, June 1995, Foundation for Development of Agrophysical Research, 23.
   • H.A. Sobczuk, R.T. Walczak - Problemy metrologii agrofizycznej w zakresie fizyki gleby. In: Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Fizykochemiczne właściwości gleb w aspekcie produktywności i ochrony agroekosystemów” (Ed. Halina Dąbkowska Naskret), ATR Bydgoszcz, 12-14 Sept. 1995, 55-56.
   • C. Sławiński, H.A. Sobczuk, R.T. Walczak - Hydrofizyczne charakterystyki podłoży ogrodniczych a dostępność wody dla roślin. In: Mat. Konf. „Podłoża ogrodnicze, ich właściwości i nowoczesne koncepcje wykorzystania”, 1995, 59.
   • H.A. Sobczuk - Modelling of unsaturated water flow in heterogeneous, vertical, soil profile. In: „Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera” (Ed. Tatjana Hurtalova, Juraj Majrcak), Bratislava, Slovakia, 11 Nov. 1995, UHH SAV, 106-109.
          1996
   • C. Slawinski, H.A. Sobczuk, R.T. Walczak - . Z.P.P.N.R, 1996, 429, 275-278.
   • R. Plagge, C.H. Roth, M. Renger, H. Stoffregen, M.A. Malicki, H. Sobczuk, R. Walczak, C. Slawinski - Determination of unsaturated hydraulic conductivity using steady state profile method and unsteady state instantaneous profile method. In: Mat. of Workshop on Advanced Methods for Determine Hydraulic Properties of Soils, 10-13 June 1996, 69-72.
   • H.A. Sobczuk - Solute transport modelling in unsaturated soil profile. In: Mat. XXVI Seminarium Zastosowań Matematyki, Kobyla Góra, 10-13 września 1996, 23-24.
   • H.A. Sobczuk - Influence of correlation of soil hydro-physical parameters on water flow in heterogeneous soil profile. In: „Meteorological processes in the boundary layer of the atmosphere” (Ed. T. Hurtalova), Bratislava, Slovakia, October 1996, Geophysical Inst. of the Slovak Academy of Sciences, Slovak Meteorological Society, 179-181.
   • R.T. Walczak, H.A. Sobczuk, C. Slawinski - Submodel of bypass flow in cracking soils, Part 1: Theory. International Agrophysics, 1996 (10), 189-195.
   • R.T. Walczak, H.A. Sobczuk, C. Slawinski - Submodel of bypass flow in cracking soils, Part 2: Experimental validation. International Agrophysics, 1996 (10), 197-207.
   • R.T. Walczak, C. Slawinski, H.A. Sobczuk, J. Glinski - Euro ACCESS: Agroclimatic change in European Soil Suitability, Chapter 5: Modelling soil crack development in Euro ACCESS-II. ISBN 1-871651-17-4, Cranfield University, UK, Commission of the European Communities Directorate General XII Science, Research and Development, first edition, 1996, 51-60.
   • R.T. Walczak, C. Slawinski, H.A. Sobczuk, J. Glinski - Euro ACCESS: Agroclimatic change in European Soil Suitability, Chapter 9D: Euro ACCESS-II: Infiltration with bypass flow effect in cracking soils. ISBN 1-871651-17-4. Cranfield University, UK, Commission of the European Communities Directorate General XII Science, Research and Development, first edition, 1996, 148-163.
   • Liuzong Zhou, Linyuan Zhou, Menxiong Xu, Zhixiong Chen, H. Sobczuk - Measurement of soil water content in situ using TDR method. Turan (soils), In Chinese, 1996, 4, 213-216.
   • Zhixiong Chen, H. Sobczuk - Study of calibration on measurement of soil water content using time domain reflectometry (TDR). Water movement in space and its control, In Chinese, 1996, 1-9
   • H.A. Sobczuk - Heterogeniczność a transport wody i soli w glebie. In: VIII Szkoła „Fizyka z Elementami Agrofizyki”, IA PAN, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Lublin, 19-20 września 1996, 91-100
   • C. Sławiński, H.A. Sobczuk, R.T. Walczak - Modelowanie preferencyjnego przepływu wody w glebie. In: VIII Szkoła „Fizyka z Elementami Agrofizyki”, IA PAN, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Lublin, 19-20 września 1996, 71-89
   • H.A. Sobczuk, Chen Zhixiong, Zhou Liuzong - Soil moisture and bulk electrical conductivity variability measured by TDR. Int. Agrophysics, October 1996, 10, 249-25
   • H.A. Sobczuk, R.T. Walczak - Problemy metrologii stosowanej w zakresie fizyki gleby. Roczniki Gleboznawcze, 1996, XLVII (3/4), 247-250
   • W. Mazurek, R.T. Walczak, H.A. Sobczuk, P. Baranowski - The model investigation of soil water content and water potential impact on radiation temperature of meadow plant cover. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1996, 436, 93-100
   • H.A. Sobczuk - Comment on water potential definition. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1996, 436, 143-148
   • H.A. Sobczuk, R.T. Walczak - Bulk density dependence parametrization of water potential - moisture characteristics of soil. Polish Journal of Soil Science, 1996, XXIX/2, 81-85
   • M.D.A. Rounsevell, P.J. Loveland, T.R. Mayr, A.C. Armstrong, D. De La Rosa, J.P. Legros, C. Simota, H.A. Sobczuk - ACCESS: A spatially distributed soil water and crop development model for climate change research. 1996, 45, 85-92
          1997
   • H.A. Sobczuk, J. Kokot, R.T. Walczak, Liuzong Zhou - TDR setup for monitoring flow variability of solute in soil column. In: Mat. 6th International Conference on Agrophysics, Volume 1, Institute of Agrophysics, Lublin, 15-18 Sept. 1997
   • H.A. Sobczuk - Water retention between spheres. In: Abstracts of the International Workshop of the Hydraulic Properties of Unsaturated Porous Media, 22-24 Oct. 1997, 450 West Big Springs Road, Riverside, CA-92507, US Salinity Laboratory, 156
   • H.A. Sobczuk, M.Th. van Genuchten - Two-doamin soil water retention and transport model. In: Abstracts of the International Workshop of the Hydraulic Properties of Unsaturated Porous Media, 22-24 Oct. 1997, 450 West Big Springs Road, Riverside, CA-92507, US Salinity Laboratory, 157
          1998
   • H. Sobczuk - Opis stanu fizycznego gleby jako ośrodka nieuporządkowanego na przykładzie krzywych retencji wody. Lublin, Acta Agrophysica, 11, 1998
   • R.T. Walczak, C. Sławiński, H.A. Sobczuk, J. Gliński - Aspekt hydrologiczny w modelu EURO-ACCESS (Agroclimatic Change and European Soil Suitability). Lublin, Acta Agrophysica, 9, 1998
            2001
     • W. Skierucha, H. Sobczuk, M.A. Malicki - Zastosowanie psychrometru Peltiera do pomiaru potencjału wody: prototyp urządzenia pomiarowego. Lublin, Acta Agrophysica, 53, 2001
            2002
     • C. Sławiński, H. Sobczuk, H. Stoffregen, R. Walczak, G. Wessolek - Effect of data resolution on soil hydraulic conductivity prediction. J. Plant Nutr. Soil Sci., 2002, 165, 45-49
            2003
     • Sobczuk H.A., 2003, Gleba jako ziarnisty ośrodek nieuporządkowany - opis retencji wody, [w:] Walczak R.T., Gliński J., Horabik J. (red.), Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych, Acta Agrophysica, 100, Lublin
     • Walczak R.T., Sławiński C., Sobczuk H., Gliński J., 2003,Model preferencyjnego przepływu wody w glebie, [w:] Walczak R.T., Gliński J., Horabik J. (red.), Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych, Acta Agrophysica, 100, Lublin
            2004
     • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Analysis of saprobionthic microorganism gatherings used for calibration of a model describing sewage self-purification in sewer systems, Proceedings ECOpole'04, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 21 - 23 X 2004, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 85-90, ISBN 83-917511-2-0
     • Łagód G., Sobczuk H., Sewage self-purification in sewer system, Proceedings ECOpole'04, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 21 - 23 X 2004, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 81-85, ISBN 83-917511-2-0
     • Łagód G., Sobczuk H: Transformacja i biodegradacja zanieczyszczeń w kolektorach kanalizacyjnych jako procesy prowadzące do samooczyszczania ścieków, XIII Środokowoeuropejska Konferencja ECOpole'04, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove 21-23.10.2004, Streszczenia wystąpień/Summaries of Contributions (materiały konferencyjne drukowane oraz wydane na oficjalnej płycie CD)
     • Łagód G., Sobczuk H, Suchorab Z.: Wykorzystanie analizy zbiorowisk mikroorganizmów saprobiontycznych do kalibracji modelu samooczyszczania ścieków w systemach kanalizacyjnych, XIII Środokowoeuropejska Konferencja ECOpole'04, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove 21-23.10.2004, Streszczenia wystąpień/Summaries of Contributions (materiały konferencyjne drukowane oraz wydane na oficjalnej płycie CD)
     • SOBCZUK Henryk, WOROSZYŃSKA-BURZAK Anna, KOWAL Andrzej: Pomiar wilgotności materiałów budowlanych metodą TDR, Budownictwo Energooszczędne, t. II, Mat. VII Konf. ENERGODOM’2004, 689-696, Kraków, 2004
            2005
     • Sobczuk H., Suchorab Z., Calibration of TDR instruments for moisture measurement of aerated concrete, Monitoring And Modelling the properties of soil as porous medium, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin 2005, 185-165, ISBN 83-87385-95-6
     • Pavlik Z., Fiala L., Černý R., Sobczuk H., Suchorab Z., Sledování průbĕhu nasákavosti porezních stavebních materiálů metodou TDR, Stavební obzor. 6. 2005. Ročník 14, INDEX 47755, ISSN 1210-4027
     • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Modelowanie procesów samooczyszczania ścieków, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały, tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 32, 825-833, ISBN 83-89293-11-0
     • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Kolektory kanalizacyjne jako część kompleksowego układu oczyszczania ścieków, tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 32, 835-843, ISBN 83-89293-11-0
     • Suchorab Z., Sobczuk H., Rożej A., Łagód G., Zastosowanie metody TDR do badań wpływu dodatku osadów ściekowych na zmiany właściwości wodnych rekultywowanych gleb, materiały, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 33, 241-248, ISBN 83-89293-16-1
     • Suchorab Z., Sobczuk H., Łagód G., Pavlik Z., Cerny R., Zastosowanie metody TDR do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, materiały, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 33, 1063-1070, ISBN 83-89293-16-1
     • Anna WOROSZYŃSKA-BURZAK, Henryk SOBCZUK, Andrzej KOWAL: Pomiar wilgotności, zasolenia i temperatury mineralnych materiałów wiążących metodą TDR, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol.33, 1079-1086, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały, tom 2, Lublin, 2005.
     • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H., Adaptation of reflectometric techniques for moisture measurement of rock walls on the example of Janowiec Castle, City of Tomorrow and Cultural Heritage, Pomerania Outlook, International Workshop, December 08-09, 2005, Gdańsk, Poland, Volume I, 71-74, ISBN 83-60261-02-4
     • SOBCZUK Henryk, WOROSZYŃSKA-BURZAK Anna, KOWAL Andrzej: Zastosowanie metody TDR do pomiarów wilgotności materiałów budowlanych, Fizyka budowli w teorii i praktyce, Mat. X Polskiej Konf. Naukowo-technicznej, 135-142, Łódź, 2005.
     • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z.: Modelling of transformation and biodegradation of pollutants in sewer system, Proceedings ECOpole'05, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 20 - 22 X 2005, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 159-165, ISBN 978-83-917511-3-8
     • Suchorab Z., Sobczuk H., Rożej A., Łagód G.: Comparison of reflectometric and gravimetric method for examination of sewage sludge additions influence on water properties of reclamated soils, Proceedings ECOpole'05, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 20 - 22 X 2005, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 281-286, ISBN 978-83-917511-3-8
     • Bezpalko N., Sobczuk H. Określenie właściwości wilgotnościowych materiałów budowlanych za pomocą metody TDR, Referaty naukowe sympozjum „Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie”, Rzeszów 2005, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, s. 149-159
     • Bezpalko N., Sobczuk H. Zastosowanie metody TDR do modelowania zjawisk przepływu wilgoci w materiałach budowlanych, Budownictwo Ogólne, Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, Wydawnictwo uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, ISBN 83-89334-32-1
     • Bulyandra O., Yancharek M., Sobchuk H.: Bench-scale facility to study heat and mass transfer in a wet material. In Abstracts of IV International Conference "Problems of Industrial Heat Engineering", Sept 26-30, 2005, p. 315-316, Kyiv, Ukraine
     • J. Grunewald, H. Sobczuk, edts. Development of insulation materials with specially designed properties for building renovation, Monography of Committee for Environemtnal Engineering, Polish Academy of Science, vol. 34, p. 1- 345, 2005, ISBN:83-89293-21-8
            2006
     • Widomski M, Sobczuk H.: Soil erosion control system - modelling of efficiency, Proceedings of ISTRO 17, "Sustainability - its impact on soil management and environment, ISBN 3-9811134-0-3, p. 1063-1068, Kiel 2006
     • Pavlik Z., Jirickova M., Cerny R., Sobczuk H., Suchorab Z.: Determination of Moisture Diffusivity using the Time Domain Reflectometry (TDR) Method, Journal of Building Physics, Vol. 30, No. 1 - July 2006, p. 59-70, ISSN 1744-2591
     • L. Fiala, Z. Pavlik, M. Jirickova, R. Cerny, H. Sobczuk and Z. Suchorab, Mesuring moisture content in cellular concrete using the time domain reflectometry method, Mat. 5-th Internationalk Symposium on Humidity and Moisture – ISHM 2006, Brazil, May 02-05, 2006 – Rio de Janeiro, Brazil
     • H. Sobczuk, The physical status of the soil as disordered medium: water retention characteristics, in ISTRO 17, Sustainability, its impact on soil management and environment, Kiel, Germany, ISBN 3-9811134-0-3, pp. 1324-1342
     • L. Fiala, Z. Pavlik, M. Jirickova, R. Cerny, H. Sobczuk and Z. Suchorab, Determination of moisture content in building materials using the time domain reflectometry method, in. Milena Jirickowa and Zbysek Pavlik edts. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel II, Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering.
     • Z. Pavlik, L. Fiala, H. Sobczuk and Z. Suchorab, R. Cerny, Application of TDR method for determination of moisture content in calcium silicate, Mat. Sympozjum “Trwałość materiałów I konstrukcji budowlanych”, Kamień Sląski, 21-22.06.2006, 4 str., Katedra Fizyki Materiałów I Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa – Politechnika w Ostrawie, Komisja Inżynierii Budowlanej – o/PAN w Katowicach
     • Widomski M., Sobczuk H.: Wybrane aspekty efektywności ochrony przeciwerozyjnej - badania modelowe, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV (2006) Roln. 65, PL ISSN 0137-1754, str 235 - 242
     • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Application of a saprobiontic microorganisms community analysis in the calibration of a model description of sewage self-purification in sewer systems, Ecological Chemistry Engineering, Vol. 13, No. 3-4, pp. 265-275, 2006, ISSN 1231-7098
     • Łagód G., Sobczuk H., Transformation and biodegradation of pollutants in sewer systems as a processes leading to sewage self-purification, Ecological Chemistry Engineering, Vol. 13, No. 3-4, pp. 247-254, 2006, ISSN 1231-7098
     • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H., Monitoring parametrów wilgotnościowych murów z kazimierskiej opoki wapnistej przy wykorzystaniu technik reflektometrycznych TDR, p. 184-191, Renovation Problems in Buildings and Historical Monuments / Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006
     • Fiala, L., Pavlík, Z., Jiřičková, M., Černý, R., Sobczuk, H., Application of Homogenization Techniques in TDR Measurement of Moisture Content in Building Materials, In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III. Prague: CTU, 2006, s. 61-74. ISBN 80-01-03574-3.
     • H. Sobczuk, The physical status of the soil as disordered medium: water retention characteristics, in ISTRO 17, Sustainability, its impact on soil management and environment, Kiel, Germany, ISBN 3-9811134-0-3, pp. 1324-1342
     • Pavlík, Z. - Fiala, L. - Černý, R. - Sobczuk, H. - Suchorab, Z., Application of TDR Method for Determination of Moisture Content in Calcium Silicate In: Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, vol. 6, no. 1, s. 97-100. ISSN 1505-8425.
            2007
     • Widomski M., Sobczuk H:Retentional abilities of soils in eroded environment, p. 459 – 464, in Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., /Environmental Engineering/, Taylor & Francis, New York - Singapore, 2007
     • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H.: Technika reflektometryczna w badaniach wilgotnościowych murów, Builder, Nr 2, Luty 2007, p. 84-86, ISSN 1896-0642
     • R. Plagge, H. Sobczuk, Environmental damage mapping in historical stonework, in Environmental Engineering , Taylor & Francis, Edts: L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski, pp. 489-494, 2007. ISBN13: 978-0-415-40818-9.
     • H. Sobczuk, Heat and water transfer in building materials, in Environmental Engineering , Taylor & Francis, Edts: L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski, 2007, pp. 39-46, ISBN13: 978-0-415-40818-9.
     • H. Sobczuk, R. Plagge, Time domain reflectometry method in environmental measurements, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, PAN, vol. 39, p. 1- 114, 2007, ISBN:83-89293-51-X.
     • Fiala, L., Pavlík, Z., Černý, R., Sobczuk, H., Suchorab, Z. TDR Calibration Functions of Building Materials In: 12th Symposium for Building Physics. Dresden: Technical University, 2007, s. 236-243. ISBN 978-3-86005-564-9.
     • Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk, H., Suchorab, Z. Využití homogenizačních principů při kalibraci metody TDR In: Stavební obzor. 2007, roč. 16, č. 3, s. 74-80. ISSN 1210-4027.
     • Pavlík Z., Fiala L., Pavlíková M., Černý R., Sobczuk H., Suchorab Z., Calibration of the Time Domain Reflectometry Method for Measuring Moisture Content in AAC of Various Bulk Densities In: ISEMA 2007. Hamamatsu: Shizuoka University, 2007, s. 151-158.
     • Pavlík Z., Pavlíková M., Fiala L., Černý R., Sobczuk H., Suchorab Z., Application of Time-Domain Reflectometry Method for Measuring Moisture Content in Porous Building Materials In: Trends in Applied Sciences Research. 2007, vol. 2, no. 3, s. 188-200. ISSN 1819-3579
     • Fiala L., Pavlik Z., Jirickova M., Cerny R., Sobczuk H., Suchorab Z., Application of homogenization techniques in TDR measurement of moisture content in building materials, in. Milena Jirickowa and Zbysek Pavlik edts. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III, Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, p.61-74, 2007, ISBN: 80-01-03574-3
     • Pavlik Z., Fiala L., Pavlikova M., Cerny R., Sobczuk H., Suchorab Z., Application of TDR method for measuring moisture content in cellular concrete: effect of density, in. Milena Pavlikova and Zbysek Pavlik edts. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV, Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, p.57-66, 2007, ISBN: 978-80-01-03759-1
     • Łagód G., Sobczuk H., Modelowanie wpływu napełnienia kolektora kanalizacji grawitacyjnej na przebieg tlenowych procesów biodegradacji ścieków, Proceedings of ECOpole, Vol. 1, No. 1/2, 2007, p. 181-186
            2008
     • Suchorab Z., Jedut A., Sobczuk H., Water content measurement in building barriers and materials using surface TDR probe, ECOpole'07, Jamrozowa Polana, 18-20 X 2007, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings ECOpole, Vol.2, No.1, 2008, p. 123-126
     • Patent Nr PL 198492 B1; Henryk Adam Sobczuk; Sonda do pomiaru wilgotności ośrodków porowatych, zwłaszcza materiałów budowlanych
     • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H., Pomiary wilgotności murów z kazimierskiej opoki wapnistej przy zastosowaniu metody TDR, Budownictwo i Architektura Vol.2(1), Wydawnictwa Uczelniane, Lublin, 2008, p. 125-140.
     • Łagód G., Sobczuk H.: The number and size of samples required to measure the saprobe population at various pollutant concentrations in sewage. Archives of Environmental Protection. vol. 34, no.3, 2008, pp. 281-285
     • Sobczuk H., Guz Ł. and H. Wasąg, Quartz crystal microbalance device for electronic nose application, Chemical Engineering Transactions, Vol. 15, 2008, ISBN 978-88-95608-09-9
     • Wasag H., Soldatov V., Kosandrivich E., Sobczuk H, Odour Control by Fibrous Ion Exchangers, Chemical Engineering Transactions, 15 (2008) 387-394.
     • Wróbel K., Łagód G., Sobczuk H.: Analiza zmian ładunku zanieczyszczeń dopływających do miejskich oczyszczalni ścieków na przykładzie miast Warszawy i Lublina. Proceedings of ECOpole, vol. 2. no. 2, 2008, p. 499-504
     • Fiala L., Pavlik Z., Suchorab Z., Sobczuk H., Cerny R., Calibration of the TDR method and its application for measuring moisture content of builiding materials. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI, 2008, p. 29-36
     • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z.: Modelling of pollutants biodegradation in gravity sewer system, Ecological Chemistry And Engineering A, vol. 15, no. 11, 2008, p. 1283-1291
            2009
     • Suchorab Z., Sobczuk H., Dielectric properties of building materials, Thermophysics 2009, Conference Proceedings, Valtice 29-30.10.2009, Czech Republic, p.138-146.
     • Pavlik Z., Suchorab Z., Sobczuk H., Two-Rods Sensor Installation Method and Its Effect on Applicalibity of TDR Method for Moisture and Salt Concentration Measurement, 18th Annual CTU University-Wide Seminar, Special Issue, Part A, Vol. 13, February 2009, p. 58-59
     • Suchorab Z., Sobczuk H., Cerny R., Pavlik Z., Plagge R., Noninvasive moisture measurement of building materials using TDR method, Proceedings of the 8th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2009) June 1-5, Espoo, Finland, pp. 147-155
     • Cerny R., Pavlikova M., Pavlik Z., Suchorab Z., Sobczuk H., Effect of Sensor Installation Method on the Applicalibity of TDR Moisture Measurement Technique, Proceedings of the 8th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2009) June 1-5, Espoo, Finland, pp. 113-117
     • Guz Ł, Suchorab Z., Sobczuk H., Wyznaczanie wilgotności materiałów budowlanych przy zastosowaniu sond psychrometrycznych. Materiały Budowlane, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, pp. 23-31
     • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H., Zastosowanie powierzchniowej sondy TDR do bezinwazyjnych pomiarów wilgotności materiałów budowlanych. Materiały Budowlane, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, pp. 65-74
     • Czerwiński J., Sobczuk H. Wasąg H., Pomiar zapachowego zanieczyszczenia powietrza w obiektach przemysłowych przy zastosowaniu chromatografii gazowej i mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, Przemysł Chemiczny 5/2009 (428-431)
     • Guz Ł., Sobczuk H. Wasąg H., Urządzenie do oznaczania zawartości zapachowych substancji chemicznych w powietrzu, Przemysł Chemiczny 5/2009 (446-449)
     • Suchorab Z., Sobczuk H., Černý R., Pavlík Z., R. Sevillano de Miguel, Sensitivity range determination of surface TDR probes, Environmental Protection Engineering, Vol. 35, 2009, No. 3, pp.179-189
     • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Widomski M., Advection-dispersion pollutant and dissolved oxygen transport as a part of sewage biodegradation model, Environmental Protection Engineering, Vol. 35, 2009, No. 3, pp.305-317
     • Pavlík Z., Fiala L., Černý R., Sobczuk H., Suchorab Z., Effect of particle shape on the accuracy of dielectric mixing models applied for determination of moisture content of building materials, Energy Efficiency and New Approaches, Bayazit, Manioglu, Oral & Yilmaz (eds), 2009 Istanbul Technical University, ISBN 978-975-561-350-5, pp. 33-39.
     • Guz Ł., Suchorab Z., Sobczuk H., Kalibracja sond psychrometrycznych, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 133-138.
     • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Błona biologiczna w kanalizacji grawitacyjnej i jej wpływ na biodegradację ścieków, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 179-184.
     • Suchorab Z., Deneka B., Łagód G., Sobczuk H., Możliwość pomiaru zasolenia w materiałach budowlanych za pomocą metody TDR, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 199-205.
     • Suchorab Z., Jarmuła M, Sobczuk H., Pavlík Z., Černý R., Zastosowanie metody TDR do pomiaru podciągania kapilarnego w ściance modelowej z cegły ceramicznej pełnej, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 207-213.
     • Suchorab Z., Sobczuk H., Rożej A., Łagód G., Comparison of Reflectometric and Gravimetric Methods for Examination of Sewage Sludge Additions Influence on Water Properties of Reclamated Soils, Ecological Chemistry and Engineering, Vol. 16, No. 4, 2009, p. 257-264.
     • Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Henryk Wasąg, Monitorowanie skuteczności dezodoryzacji powietrza półprzewodnikowymi czujnikami gazu, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 41-48
     • Henryk Wasąg, Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Jacek Czerwiński, Justyna Kujawska, Usuwanie metyloaminy z powietrza za pomocą jonitów włóknistych, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 247-254
     • J. Czerwiński, H. Sobczuk, Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) oraz GC-MS jako szybka i tania technika oznaczania związków złowonnych, Chemik, 11 (2009) 431-434
     • Sobczuk H., Guz Ł., Wasąg H., Czujniki tlenkowe w pomiarach zapachowych powietrza, /Chemik /*11* (2009) 441-443.
            2010
     • Widomski MK., Sobczuk H., Olszta W., Sand-Filled Drainage Ditches for Erosion Control: Effects on Infiltration Efficiency, Soil Science Society of America Journal Vol.74, Issue 1, p. 213-220.
     • Guz Ł., Sobczuk H., Suchorab Z., Pomiar odorów za pomocą przenośnego miernika z matrycą półprzewodnikowych czujników gazu, Przemysł Chemiczny, 89/4 (2010), p. 378 - 381
     • Łagód G., Suchorab Z., Sobczuk H., Malicki M., Montusiewicz A., Widomski M. 2010. Methodical aspects of bioreactor modeling in wastewater management. Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 1, 67-72
     • Jedut A., Suchorab Z., Sobczuk H.; Surface probes for building materials moisture measurements by reflectometric metod, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings of ECOpole, Vol.4, No.1, 2010, p.61-66
     • Pavlík Z., Pavlíkova M., Fiala L., Suchorab Z., Sobczuk H., Černý R. Accurate determination of moisture content: a necessary condition for thermal assessment of multi-layered systems of porous materials, Thermophysics 2010, Conference Proceedings, Valtice 5-5.11.2010, Czech Republic, p.243-252.
     • Suchorab Z., Sobczuk H., Skwarczyński M. Determination of red brick conductivity coefficient depending on moisture, Thermophysics 2010, Conference Proceedings, Valtice 5-5.11.2010, Czech Republic, p.283-289.
     • Suchorab Z., Widomski M., Łagód G., Sobczuk H., Capillary rise phenomenon in aerated concrete. Monitoring and simulations, Proceedings of ECOpole, Vol.4, No.2, 2010, p. 285-290
     • Guz Ł., Suchorab Z., Alcobia B., Sobczuk H., Wyznaczanie krzywej retencji wody materiałów porowatych za pomocą sond psychrometrycznych i TDR, Proceedings of ECOpole, Vol.4, No.2, 2010, p. 371-375
     • H. Sobczuk, Ł. Guz, J. Czerwinski, Instrumentalne metody w pomiarach zapachowych, [w:] red. M. Szynkowska, J. Zwoździak, Współczesna problematyka odorów, WNT, 2010, 112-138
            2011
     • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H., Influence of Moisture on Heat Conductivity of Aerated Concrete, Ecological Chemistry and Engineering S, vol. 18, No.1, 2011, p. 111-120
     • Guz Ł., Suchorab Z., Sobczuk H., Usprawnienie metody pomiarowej wilgotności materiałów budowlanych za pomocą sond psychrometrycznych, Budownictwo ogólne, Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, p. 103-110, 2011
     • Guz Ł., Suchorab Z., Sobczuk H.: Modification of the Measurement Method of Relative Moisture Determination Using Peltier Probe, Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, p. 51-56.
     • Suchorab Z., Sobczuk H., Pavlik Z.: Examination of Capilary Rise Phenomenon in Aerated Concrete Using The Surface TDR Probe, Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, p. 115-120.
     • Sobczuk H. , Ł. Guz, Odour pollution of air, Czasopismo Techniczne, 1-Ch/2011, zeszyt 8, rok 108, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej pp. 163-172.
     • Sobczuk H. , Ł. Guz, Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazu, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 13, rok 2011 ISSN 1506-218X, 1532-1542
     • Stępniewski W., H. Sobczuk, M. Widomski, Diffusion In soils, Encyclopedia of Agrophysics, Encyclopedia of Earth Series, ISBN 978-90-481-3586-8, pp. 214-220, Springer
     • Sławiński C., H. Sobczuk, Soil-Plant-Atmosphere Continuum, Encyclopedia of Agrophysics, Encyclopedia of Earth Series, ISBN 978-90-481-3586-8, pp. 805-810, Springer
          Lublin 2006
          Strona Główna Politechniki Lubelskiej