Network Monitor


mgr inż. Łukasz GuzZakład Informatyki Środowiska
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4784
nr pokoju: 415
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIŚ - Specjalista ds. ERK
Patenty i zgłoszenia patentowe

                          2008
                   • Sobczuk H., Guz Ł. and H. Wasąg, Quartz crystal microbalance device for electronic nose application, Chemical Engineering Transactions, Vol. 15, 2008, ISBN 978-88-95608-09-9
                          2009
                   • Guz Ł, Suchorab Z., Sobczuk H., Wyznaczanie wilgotności materiałów budowlanych przy zastosowaniu sond psychrometrycznych. Materiały Budowlane, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, pp. 23-31
                   • Guz Ł., Sobczuk H. Wasąg H., Urządzenie do oznaczania zawartości zapachowych substancji chemicznych w powietrzu, Przemysł Chemiczny 5/2009 (446-449)
                   • Guz Ł., Suchorab Z., Sobczuk H., Kalibracja sond psychrometrycznych, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 133-138.
                   • Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Henryk Wasąg, Monitorowanie skuteczności dezodoryzacji powietrza półprzewodnikowymi czujnikami gazu, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 41-48
                   • Henryk Wasąg, Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Jacek Czerwiński, Justyna Kujawska, Usuwanie metyloaminy z powietrza za pomocą jonitów włóknistych, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 247-254
                   • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w instalacjach grzewczo-klimatyzacyjnych, EcOpole`08, Piechowice, 23-25 X 2008, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 127-132.
                   • H. Wasąg, J. Czerwiński, Ł. Guz, Ograniczenie uciążliwości zapachowej zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych za pomocą filtrów z jonitami włóknistymi, Chemik, 11 (2009) 435-438
                   • Sobczuk H., Guz Ł., Wasąg H., Czujniki tlenkowe w pomiarach zapachowych powietrza, /Chemik /*11* (2009) 441-443.
                          2010
                   • Guz Ł., Sobczuk H., Suchorab Z., Pomiar odorów za pomocą przenośnego miernika z matrycą półprzewodnikowych czujników gazu, Przemysł Chemiczny, 89/4 (2010), p. 378 - 381
                   • Siuta-Olcha A., Cholewa T., Guz Ł., Rój A.: Ocena jakości energetycznej budynków użyteczności publicznej na przykładzie biurowca zlokalizowanego w Lublinie. SEChE, Proceedings of ECOpole vol. 4. no. 1, 2010, p. 199-204.
                   • Guz Ł., Suchorab Z., Alcobia B., Sobczuk H., Wyznaczanie krzywej retencji wody materiałów porowatych za pomocą sond psychrometrycznych i TDR, Proceedings of ECOpole, Vol.4, No.2, 2010, p. 371-375
                   • H. Sobczuk, Ł. Guz, J. Czerwinski, Instrumentalne metody w pomiarach zapachowych, [w:] red. M. Szynkowska, J. Zwoździak, Współczesna problematyka odorów, WNT, 2010, 112-138
                   • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Application of the alternative energy sources in heating and air-conditioning installations, Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 17, No.11, 2010, p. 1473-1481.
                          2011
                   • Guz Ł., Suchorab Z., Sobczuk H., Usprawnienie metody pomiarowej wilgotności materiałów budowlanych za pomocą sond psychrometrycznych, Budownictwo ogólne, Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, p. 103-110, 2011
                   • Siuta-Olcha A., Cholewa T., Guz Ł.: Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania. SEChE, Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, s. 287-292.
                   • Guz Ł., Suchorab Z., Sobczuk H.: Modification of the Measurement Method of Relative Moisture Determination Using Peltier Probe, Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, p. 51-56.
                   • Sobczuk H. , Ł. Guz, Odour pollution of air, Czasopismo Techniczne, 1-Ch/2011, zeszyt 8, rok 108, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej pp. 163-172.
                   • Sobczuk H. , Ł. Guz, Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazu, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 13, rok 2011 ISSN 1506-218X, 1532-1542
                          2012
                   • Guz Ł., Targosińska E.: Korekcja pomiarów termoparowej sondy psychrometrycznej za pomocą współczynnika temperaturowego, Proceedings of ECOpole 2012;6(2), DOI: 10.2429/proc.2012.6(2).
                          2013
                   • I.Sówka, M.Skrętowicz, P.Zwoździak, Ł.Guz, J.Zwoździak, H.Sobczuk Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii, Ochrona Środowiska vol.35, nr 2, p.73-76.
                      Lublin 2006
                      Strona Główna Politechniki Lubelskiej