Network Monitor


mgr Justyna KujawskaZakład Inżynierii Paliw Alternatywnych
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4161
nr pokoju: 325

                           2009
                    • Henryk Wasąg, Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Jacek Czerwiński, Justyna Kujawska, Usuwanie metyloaminy z powietrza za pomocą jonitów włóknistych, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 247-254
                    • Janusz Ozonek, Adam Odrzywolski, Marcin Depta, Justyna Kujawska, Degradacja WWA w roztworze wodnym w warunkach kawitacji hydrodynamicznej, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 1, pod redakcją: Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 58 2009, s. 167-175
                                2015
                         • Justyna Kujawska, Małgorzata Pawłowska, Wojciech Cel, Artur Pawłowski (2015) Potential Influence of drill cuttings landfill on groundwater quality - comparison of leaching testes results and groundwater composition, desalination and Water Treatment, doi: 10.1080/19443994.2015.1030117
                          Lublin 2006
                          Strona Główna Politechniki Lubelskiej