Network Monitor


dr inż. Magdalena ZdebZakład Inżynierii Paliw Alternatywnych
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4782
nr pokoju: 308

                          2008
                   • Zdeb M., Pawłowska M., Lebiocka M., The kinetics of hydrogen sulfide degradation in organic substrates, Proceedings of the 7th International Conference Environmental Engineering, Vilnius, Lithuania, vol.1, p. 466-471
                   • Zdeb M., Chomczyńska M., Soldatov V.S., Pawłowski L., The application of spent ion exchangers as K-carriers in restoration of degraded soils – model studies, Archives of Environmental Protection, vol.34 no.3, 2008, p. 201-209
                          2009
                   • Zdeb M., Pawłowska M., Wpływ temperatury na mikrobiologiczne usuwanie siarkowodoru z biogazu, Rocznik Ochrona Środowiska, T11, Rok 2009, 1235-1243, Koszalin 2009
                   • .
                   • Pawłowska M., Zdeb M., Montusiewicz A., Lebiocka M., Decomposition of hydrogen sulfide in organic materials, Environment Protection Engineering, vol.35, No.3, 2009, p. 157-165
                   • Małgorzata Pawłowska, Magdalena Zdeb, Porównanie efektywności mikrobiologicznego odsiarczania biogazu w bioskruberach i biofiltrach z warstwą nawadnianą, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 1, pod redakcją: Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 58 2009, s. 191-198
                          2010
                   • Zdeb M., Łagód G.: Global warming effects on water resources. Ministry of Education and Science of Ukraine, National University of Water Management and Nature Resource Use, Rivne, Water Management – State and Prospects of Development vol. 1, 2010, p. 151-153
                   • Lebiocka M., Montusiewicz A., Zdeb M.,Anaerobic co-digestion of sewage sludge and old landfill leachate, Polish Journal of Environmental Studies, Volume 2, 2010, p. 141-145
                            2013
                     • Zdeb M., Pawłowska M., Mitigation of BTEXs and p-cymene emission from solid waste landfills by biofiltration - preliminary results of field experiment, Environmental Engineering IV - Pawłowski A., Dudzińska M., & Pawłowski L. (eds), Taylor & Francis Group, London, 2013
                     • Zdeb M., An efficiency of H2S removal from biogas via physicochemical and biological methods - a case study, Annual Set The Environment Protection, vol. 15, 2013, 551-563
                     • Pawłowska M., Zdeb M., Staszewska E., Evaluation of microbial diversity in a bed of field-scale landfill gas biofilter, Symposium Proceedings of 14th International Waste Management and Landfill Symposium, 30.09.-4.10.2013, S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy, s. 581
                     • Zdeb M., Pawłowska M., Performance of field scale biofilter for selected VOCs removal from landfill gas, Symposium Proceedings of 14th International Waste Management and Landfill Symposium, 30.09.-4.10.2013, S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy, s. 582
                        Lublin 2006
                        Strona Główna Politechniki Lubelskiej