Network Monitor


mgr inż. Katarzyna Wójcik Oliveirapełniona funkcja: administracyjny


telefon: +48 81 538 4402
nr pokoju: 326
Sekretariat Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska
                            Lublin 2006
                            Strona Główna Politechniki Lubelskiej