Network Monitor


mgr inż. Sławomira Dumała
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4411
nr pokoju: 221

                       2005
                • Połednik B., A. Raczkowski, S. Dumała: Zmiany koncentracji aerozoli w zależności od termiczno wilgotnościowych parametrów powietrza wewnętrznego, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały, tom 2, Lublin, 699-704, 2005.
                        2007
                 • Połednik B., Raczkowski A., Dumała S., Aerosol particle concentration and the thermal conditions in a lecture room, Environmental Engineering - Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds), Taylor & Francis Grup, London 2007, ISBN 13 978-0-415-40819-9.
                          2010
                   • S. Dumała, M. Skwarczyński, Czynności termomodernizacyjne i ich wpływ na charakterystykę energetyczną wybranego budynku jednorodzinnego, INSTAL Teoria i praktyka w instalacjach, grudzień 2010
                   • A. Raczkowski, S. Dumała, M. Skwarczyński, Układy wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 77, ISBN 978-83-89293-53-4, 2010
                          2011
                   • S. Dumała, M. Skwarczyński, Problem wyboru mieszkania referencyjnego w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego, INSTAL Teoria i praktyka w instalacjach, listopad 2011
                   • Dumała S., Skwarczyński M., Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną, Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13, 2011, ISSN 1506-218X, 1795 -1808
                   • A. Staszowska, S. Dumała, Concentration of TBBP A in Dust from Polish Indoor Environments, ETH Zurich, Switzerland, 11-15 September 2011
                          2012
                   • S. Dumała, M. Skwarczyńki, Wpływ systemów wentylacji na wskaźnik energii pierwotnej oraz zużycie energii, INSTAL Teoria i praktyka w instalacjach, 11/2012 s.28-31
                   • M. Skwarczyński, S. Dumała, Wpływ użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w Sali audytoryjnej, INSTAL Teoria i praktyka w instalacjach, 12/2012 s.51-56
                   • S. Dumała, M. Dudzińska, Indoor air quality in naturally ventilated classrooms in Lublin, Poland ? a case study, Workplace and Indoor Aerosols Conference Lund, Sweden 2012
                   • M. Skwarczyński, M. Dudzińska, S. Dumała, Potential energy savings with personalized ventilation in an air-conditioning data bar, Proceedings Healthy Building, 2012 Brisbane, 8-12 Lipiec 2012
                   • S. Dumała, M. Dudzińska, Jakość powietrza wewnętrznego w klasach lekcyjnych z wentylacją naturalną, IV Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, 2-5 wrzesień 2012
                          2013
                   • Sławomira M. Dumała, Marzenna R. Dudzińska, Microbiological Indoor Air Quality in Polish Schools, Annual Set The Environment Protection, Volume 15, ISSN 1506-218X, 231-244
                   • Slawomira M. Dumala, Marzenna R. Dudzinska, The survey for tin in dust samples from apartments in Lublin area, Poland, ICCE 2013 Barcelona, Spain
                   • Marzenna R. Dudzinska, Slawomira M. Dumala, Heavy metals in settled dust from educational institutions, Poland, ICCE 2013 Barcelona, Spain
                   • Dudzinska MR, Dumala S, Staszowska A, SURVEY FOR LOWER BROMINATED PBDE CONGENERS IN AUTOMOBILE COMPARTMENTS IN EASTERN POLAND, Dioxin 2013 Daegu, Korea
                      Lublin 2006
                      Strona Główna Politechniki Lubelskiej