Network Monitor


dr inż. Mariusz Skwarczyński
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4411
nr pokoju: 221
Koordynator egzaminu Toefl
                         2007
                  • Mariusz Skwarczyński: PV measurements in the laboratory simulating office environment; Proceedings Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate; Course 2: Individually controlled environment, Pamporovo, 08-13 V 2007., s: 168-169.
                  • Skwarczyński M., Połednik B., Dudzińska M., Wroński M.: Improvement of perceived indoor air quality by ozone; 6th international conference on Indoor Climate of Buildings: Indoor Environment and Energy performance of buildings, SSTP Slovak Society of Environmental Technology, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-89216-18-5, s. 179-184
                         2008
                  • M. Skwarczyński, B. Połednik, M. Dudzińska, P. Niewęgłowski: Determination of odor detection threshold for the mixtures of indoor air, n-butanol and ozone., Proceedings of ECOpole, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Opole 2008, ISSN 1898-617X, vol. 2, s. 107-111
                  • B. Połednik, M. Skwarczyński, M. Dudzińska, W. Krawczyk: Study of the odor detection threshold for the mixture of indoor air and n-butanol, Proceedings of ECOpole, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Opole 2008, ISSN 1898-617X, vol. 2, s. 85-90
                  • M. Skwarczyński: Wentylacja personalna, Lubelski Poradnik Budowlany, Lublin 2008, ISSN 1895-7528, 3/2008 (40)
                  • M.Skwarczyński: Determination of Thermal Comfort and Indoor Air Quality in Auditorium, Proceedings Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate; Course 5: CFD Based Design of Indoor Environment, Pamporovo, 16-23 X 2008., s: 280-282.
                  • M. Skwarczyński: Nowoczesne systemy solarne, Lubelski Poradnik Budowlany, Lublin 2008, ISSN 1895-7528, 4/2008 (41), s. 78-79
                         2009
                  • Andrzej Raczkowski, Mariusz Skwarczyński, Bernard Połednik, Ocena komfortu cieplnego w pomieszczeniu dydaktycznym wentylowanym naturalnie, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, pod redakcją: Marzenny Dudzińskiej, Lucjana Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 60 2009, s. 199-206
                  • Mariusz Skwarczyński, Andrzej Raczkowski, P. Skarba, Analiza metod pomiarowych przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, pod redakcją: Marzenny Dudzińskiej, Lucjana Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 60 2009, s. 223-232
                  • Josef Žabecký, Mariusz Skwarczynski, Arsen Melikov,; Impact of personalized ventilation at high humidity on comfort, health and performance of people, In: Proceedings Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate; Course 6: IAQ and Human Body Exposure, Pamporovo, Bugaria, 2009
                  • Skwarczynski M. A., Melikov A. K., Kaczmarczyk J., Lyubenova V.,: Preferred velocities with individually controlled facially applied air movement at high humidity, In: Proceedings of the 9th International Healthy Buildings Conference and Exhibition 2009 - Syracuse, USA, 2009 (Paper 624 p.)
                  • M. Skwarczyński: Energetyka wiatrowa, Lubelski Poradnik Budowlany, Lublin 2009, ISSN 1895-7528, 2/2009 (43)
                  • Skwarczyński M., Skarba P., Raczkowski A.: Przepływ powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Polski Instalator 10/09, Warszawa 2009, ISSN 1231-2428
                  • B. Połednik, M. Dudzinska, M. Skwarczynski; The Influence of Air-Conditioning and Presence of Student on the Aerosol Concentration in the Auditorium; Archives of Environmental Protection vol. 35 no. 4 2009, pp 45-53
                         2010
                  • M.A. Skwarczynski, AK Melikov,J. Kaczmarczyk, V. Lyubenova, Impact of individually controlled facially applied air movement on perceived air quality at high humidity, Building and Environment 45(2010): 2170-2176
                  • M.A. Skwarczynski, J. Kaczmarczyk, A.K. Melikov, Wpływ indywidualnie regulowanego ruchu powietrza na odczuwalną jakość środowiska wewnętrznego, INSTAL Teoria i praktyka w instalacjach, 2010, 3(305): 34-38
                  • M.R.Dudzinska, B.Polednik, M.Skwarczynski, @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (In) Environmental Engineering III, Pawłowski, Pawłowski & Dudzińska(eds)Taylor&Francis Group London ISBN: 978-0-203-84666-7, 2010 @@@@@@@@@@@@
                  • Suchorab Z., Sobczuk H., Skwarczyński M. Determination of red brick conductivity coefficient depending on moisture, Thermophysics 2010, Conference Proceedings, Valtice 5-5.11.2010, Czech Republic, p.283-289.
                         2011
                  • Cholewa T., Siuta-Olcha A., Skwarczyński M.A.: Experimental evaluation of three heating systems commonly used in the residential sector. Energy and Buildings 43 (2011) 2140–2144.
                       Lublin 2006
                       Strona Główna Politechniki Lubelskiej