Network Monitor


prof. PL, dr hab. inż. Jacek CzerwińskiZakład Technologii Wody i Ścieków
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4758
nr pokoju: 7

         1991
  • M. Biziuk, J. Czerwiński,Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i użytkowych związkami chlorowcoorganicznymi, Inżynieria Morska i Geotechnika, 1 (1991) 7 – 13.
  • M. Biziuk, J. Czerwiński, Występowanie związków organicznych w środowisku wodnym oraz metody ich oznaczania, Substancje Toksyczne w Środowisku, 1 (1991) 85 – 95.
  • A.M. Kłonkowski, C.W. Schlaepfer, J. Czerwiński, Substancje Toksyczne w Środowisku, 1 (1991) 81 – 84.
  • M. Biziuk, J. Czerwiński, Występowanie związków chlorowcoorganicznych w środowisku wodnym oraz metody ich oznaczania,Materiały konferencji Związki Organiczne w Środowisku i Metody ich Oznaczania, Jachranka, 21-24 Maj 1991, Warszawa 1991, str. 91-111.
  • M. Biziuk, J. Czerwiński, E. Kozłowski, Oznaczanie lotnych związków chlorowcoorganicznych w wodzie z basenu pływackiego Politechniki Gdańskiej, Materiały konferencji Związki Organiczne w Środowisku i Metody ich Oznaczania, Jachranka, 21-24 Maj 1991, Warszawa 1991,str. 169.
  • A.M. Kłonkowski, C.W. Schlaepfer, J. Czerwiński,Cu(II) Ions Absorbed on the Organically Modified Silicate Gels Prepared by the Sol - Gel Method Materiały Dorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów Chemicznych Kraków 91 Kraków, 4-7 wrzesień. 1991, VII - P 11, p. 98.
  • A.M. Kłonkowski, C.W. Schlaepfer, J. Czerwiński, Thermal Decomposition of Organically and Coordinatively Modified Silicate Gels Prepared by the Sol - Gel Method,Materiały V-th Conference on Calorimetry and Thermal AnalysisZakopane 24 - 27 September 1991,p. 23 - 24.
         1992
  • M. Biziuk, J. Czerwiński, Identyfikacja i oznaczanie związków chlorowcoorganicznych w wodzie z Zatoki Gdańskiej i jej dopływach, Materiały konferencji Związki Organiczne w Środowisku i Metody ich Oznaczania, Jachranka 19 - 22 Maj 1992, Warszawa 1992, str. 257.
         1993
  • M. Biziuk, J. Czerwiński, E. Kozłowski,Identification and determination of organohalogen compounds in swimming pool water, Intern. J. Environ. Anal. Chem., 50 (1993) 109 - 115.
  • M. Biziuk, J. Czerwiński,Związki chlorowcoorganiczne w wodach pitnych i powierzchniowych - źródła, występowanie i zagrożenia, referat plenarny na VII Międzynarodowym Kongresie organizowanym przez Bałtyckie Forum Ekologiczne w Gdansku, 20 - 21. 11. 1993, VII Bałtyckie Forum Ekologiczne, Gdańsk 1993, str.247 - 284.
         1994
  • J. Czerwiński, J. Namieśnik, T. Górecki, Application of flow-injection analysis methods for determination of organic compounds in liquid samples, Polish J. Environ. Studies, 3 (1994) 5-14.
  • M. Biziuk, J. Czerwiński, D. Gorlo, W. Janicki, P. Konieczka, B. Makuch, J. Namieśnik, Ż. Polkowska, L. Wolska, L. Zasławska, B. Zygmunt, Badanie jakości wody pitnej w Gdańsku, referat plenarny na III Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich,Gdańsk 4-6 Maj 1994, Materiały konferencyjne str. 59 - 72.
  • M. Biziuk, J. Czerwiński, D. Gorlo, W. Janicki, P. Konieczka, B. Makuch, J. Namieśnik, Ż. Polkowska, L. Wolska, L. Zasławska, B. Zygmunt, Zmiany jakości wody pitnej w Gdańsku w latach 1992-1994, referat plenarny na Seminarium Działania Miasta Gdańska na Rzecz Poprawy Gospodaraki Wodno-Żywnościowej i Ochrony Zatoki Gdańskiej, Gdańsk 24.09.1994., Materiały konferencyjne str. 35-44.
  • J. Czerwiński, M. Biziuk, J. Namieśnik, P. Sandra,Environmental analytical chemistry in Poland: on example organochlorine compounds in the Vistula River and Gulf of Gdańsk, Proceedings of International River Quality Symposia,Portland, USA, 21 - 25. 03.1994, Gdańsk 13 - 17. 06 1994. Portland State University, Portland, Oregon, USA, p. 27.
  • J. Czerwiński, L. Wolska, M. Biziuk, J. Namieśnik, Zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) do izolacji i oznaczania wybranych związków organicznych w próbkach wody, Materiały konferencji Związki Organiczne w Środowisku i Metody ich Oznaczania, Jachranka, 23-27 Maj 1994, Warszawa 1994, str.143-144.
  • Ż. Polkowska, J. Czerwiński, Wstrzykowa analiza przepływowa (R IX), Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska, red. J. Namieśnik skrypt PG, Gdańsk, 1994.
         1995
  • J. Czerwiński, D. Gorlo, Ż. Polkowska, M. Biziuk, J. Namieśnik, Seasonal changes in concentration level of volatile hydrocarbons, organohalogen compounds and pesticides in the surface water, and sea water in the vicinity of Gdańsk, Ecol. Chem., 4 (1995) 231-238.
  • J. Czerwiński, D. Gorlo, Ż. Polkowska, M. Biziuk, J. Namieśnik,Sezonnye ismeneniya konzentrazii letuchkh uglewodorodow, galogenoorganicheskich soedinenii i pestizidow w powerchnostnych i morskich wodach wblizi Gdańska, Ekol. Khim., 4 (1995) 261-269.
  • J. Czerwiński, J. Namieśnik, Application of Solid-Phase Microextraction Technique (SPME) Coupled with GC-MS for the Determination of Some Organic Compounds in Liquid Samples,Materiały 7th Symposium on Handling of Environmental and Biological Samples in Chromatography, Lund, Szwecja 7-10 maj 1995, str P-32.
  • Ż. Polkowska, J. Czerwiński, E. Kozłowski,Comparsion of Thin Layer Head Space Technique (TLHS) and Purge Trap Coupled with GC/ECD and/or GC-MS for the Determination of Organohalogen Compounds in Fruit Juices and Soft Drinks, Materiały 7th Symposium on Handling of Environmental and Biological Samples in Chromatography, Lund, Szwecja 7-10 maj 1995, str P-53.
  • J. Czerwiński, J. Namieśnik, Porównanie metod bezpośredniego nastrzyku próbki na kolumnę chromatograficzną (DAI-ECD) oraz metody mikroekstrakcji do fazy stałej do oznaczania lotnych związków chlorowcoorganicznych w ciekłych próbkach, Materiały V Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej Analityka w Służbie Człowieka i Środowiska, Gdańsk, 3-8 wrzesień 1995, str. 525.
  • A. Zaleska, J. Hupka, M. Biziuk, J. Czerwiński,Analiza pestycydów i produktów ich rozpadu w technologii uzdatniania wody, Materiały V Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej Analityka w Służbie Człowieka i Środowiska, Gdańsk, 3-8 wrzesień 1995, str. 591.
  • M. Biziuk, J.Czerwiński,Zanieczyszczenie wód pitnych i powierzchniowych związkamiZarys Ekotoksykologii, red. J. Namieśnik i J. Jaśkowski, Gdańsk, 1995, EKO-Pharma, str. 247- 270 .
         1996
  • M. Biziuk, J. Namieśnik, J. Czerwiński, D. Gorlo, B. Makuch, W. Janicki, Ż. Polkowska, L. Wolska, Occurrence and determination of organic pollutants in tap and surface waters of the Gdańsk district, J. Chromatogr. A, 733 (1996) 171-184.
  • J. Czerwiński, B. Zygmunt, J. Namieśnik, Head-space solid phase microextraction for the GC-MS analysis of terpenoids in herb based formulations, Fresenius J. Anal. Chem., 356 (1996) 80 – 83.
  • J. Czerwiński, B. Zygmunt, J. Namieśnik, Application of solid phase microextraction for the determination of volatile halogenated hydraocarbons in air and water of an indoor swimming pool, Fresenius Environ. Bull., 5 (1996) 55 – 60.
  • M.Biziuk, A. Przyjazny, J.Czerwiński, M. Wiergowski, Occurrence and determination of pesticides in natural and treated waters, J. Chromatogr. A, 754 (1996) 103 – 123.
  • M. Biziuk, J. Namieśnik, J. Czerwiński, D. Gorlo, B. Makuch, W. Janicki, Ż.Polkowska, M. Wiergowski, B. Zygmunt, L. Wolska, Występowanie i oznaczanie związków organicznych w wodach pitnych i powierzchniowych w rejonie Gdańska, Materiały konferencji "Związki Organiczne w Środowisku i Metody ich Oznaczania", Jachranka, 20-24 Maj 1996, Warszawa 1996, str. 43-69.
  • J. Czerwiński, J. Namieśnik, Application of solid phase microextraction for determination of volatile organohalogen compounds in water samples, Materiały 10th International Symposium Advances and Applications of Chromatography in Industry Bratysława, Słowacja, 30 czerwiec-4 lipiec 1996, str. G-12.
  • M. Biziuk, J. Czerwiński, M. Wiergowski, I. Strzelecka, H. Wachowska, Optimisation of the procedure of preconcentation and elution of selected pesticides using SPE cartridges and extraction discs, Materiały 10th International Symposium Advances and Applications of Chromatography in Industry, Bratysława, Słowacja, 30 czerwiec-4 lipiec 1996, str G-19.
         1997
  • Ż. Polkowska, J. Namieśnik, J. Czerwiński, B. Zygmunt, Volatile organo-halogen trace analysis in beverages by thin layer headspace enrichment and electron-capture gas-chromatography, Intern. J. Food Sci. Techn., 32 (1997) 387-395.
  • I. Barska, I. Skrzyński, J. Czerwiński, Porównanie dwóch metod – chromatografii gazowej i spektroskopii absorpcji atomowej – oznaczania metylortęci w rybach, Materiały XXI Sympozjum Naukowego “Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych”, Katowice 12-13 czerwca 1997 str. 69.
  • W. Chomka, I. Barska, I.Skrzyński, J. Czerwiński, Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych oraz polichlorowanych bifenyli w surowcach i produktach rybnych z wykorzystaniem chromatografii wykluczania na etapie oczyszczania próbki oraz chromatografii gazowej na etapie oznaczeń końcowych, Materiały XXI Sympozjum Naukowego “Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych”, Katowice 12-13 czerwca 1997 str. 102.
         1998
  • A. Zaleska, J. Hupka, J. Czerwiński, M. Biziuk, Badania eliminacji pestycydów podczas ozonowania wody pitnej, Pestycydy, 4 (1998) 43-50
  • J. Czerwiński, I. Skrzyński, Antropogenne związki organiczne, Doraźne skutki powodzi 1997 roku w środowisku wodnym Zatoki Gdańskiej i Zatoki Pomorskiej, red. A Trzosińska, E. Andrulewicz, Morski Instytut Rybacki, Gdynia 1998, str, 51-53.
  • J. Czerwiński, P. Konieczka, Detektory stosowane w chromatografii gazowej,Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, red. J. Namieśnik i Z. Jamrógiewicz, WNT, Warszawa,1998, str.141-164.
  • Ż. Polkowska, J. Czerwiński,Wstrzykowa analiza przepływowa, Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, red. J. Namieśnik i Z. Jamrógiewicz, WNT, Warszawa, 1998, str.312-326.
         1999
  • J.J. Gładykowska-Rzeczycka, J. Czerwiński, Ochronosis (Alcaptonuria) in a Skeleton from a Post-Meroitic Cementery (5-th Century AD) in Kassinger-Bahri, Sudan, Intern. J. Osteoarchaeology, 9 (1999) 307-315.
           2002
    • Jacek Czerwiński, Marzenna R. Dudzińska, Bartłomiej Rut,Determination of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in the fly ash from the Hoval-Type Medical Waste Incinerators,Organohalogen Compounds, 56 (2002) 237 – 239
    • Marzenna R. Dudzińska, Jacek Czerwiński„PCDD/F Levels In Sewage Sludge from MTP In Southeastern Poland”Organohalogen Compounds, 57 (2002) 305 – 308
    • Jacek Czerwiński, Bartłomiej Rut, „Źródła i występowanie siarkowych analogów dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów w różnych elementach środowiska oraz metody ich oznaczania” Materiały I Kongresu Inżynierii Środowiska, 23-25.09.2002 Lublin
    • Jacek Czerwiński, Bartłomiej Rut, Edyta Wojtaś, „Związki krzemoorganiczne w osadach ściekowych” Materiały I Kongresu Inżynierii Środowiska, 23-25.09.2002 Lublin
    • Jacek Czerwiński, Bartłomiej Rut, „Związki dioksynopodobne, źródła, toksyczność, występowanie w różnych elementach środowiska oraz metody ich oznaczania” referat - Materiały VI Konferencji Naukowej „Dioksyny w Przemyśle i Środowisku”, Kraków - Tomaszowice 26-27.09.2002, str. 97-105 (ISBN 83-7242-204-4)
           2003
    • Czerwiński J., Dudzińska M.R., Rut B., 2003, GC MS/MS screening of dioxin-like compounds on the example of polychlorinated dibenzthiophene - thio-analogues of polychlorinated dibenzofuranes, Organohalogen Compounds, 60, 462-465
    • Dudzińska M.R., Czerwiński J., 2003, First attempt to estimate the PCDD/Fs loads from sewage sludge to the soil environment in Poland, Organohalogen Compounds, 63, 102-105
           2004
    • M.R.Dudzińska, J.Czerwiński, B.Rut, Comparison of PCDD/Fs Levesl and Profiles in Leachates from „New” and „Old” Municipal Landfills, Organohalogen Compounds 66, 2004, 66, 869-874
           2005
    • Marzenna R. Dudzińska, Amelia Staszowska, Bartłomiej Rut, Jacek Czerwiński ,,Stężenia PCDD/Fs w glebach z terenu Lublina i okolic”, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Vol.33, tom 2, Lublin 2005
    • Pawłowska M, Szkutnik E., Czerwiński J. – Evaluation of the Methods of Biogas Emission Measurements from The Landfills, Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Utility in the Visegrad Fours, vol.1 , pp. 283-288.
           2006
    • Biszek M., Pawłowska M., Czerwiński J. Evaluation of Measurement Methods and Estimation of Biogas Emission from Landfills, Rocznik Ochrona Środowiska, T8 Rok 2006 27-43, Koszalin 2006
    • Dudzińska M.R., Czerwiński J., Staszowska A., Time-Related Trends in PCDD/Fs Levels in Sewage Sludge in South-Eastern Poland, Organohalogen Compounds, 68, 2006, 1047-1050.
    • Czerwiński J., Dudzińska MR., Rut B., Concentration of PCDDs, PCDFs and PCDTs In Bottom Ash from Domestic Heating Systems as an Effect of Fuel Composition, Organohalogen Compounds, 68, 2006, 139-142.
           2007
    • Duda A., Czerwiński J., Seasonal Changes of PAH Levels in Air Dust Particles taken in Lublin, Poland, in: Pawłowski L., Dudzińska M., Pawłowski A.,(eds) Environmental Engineering, 2007, Taylor & Francis Group, London, 381-385
    • Czerwiński J., Dudzinska M.R., Staszowska A., Rut B., First Attempt to Measure PBDE Loads in Leachates from Landfills in Poland, Organohalogen Compounds., 69 (2007) 2720-2723
    • Ozonek J., Fijałkowski S., Czerwiński J., Thermodynamic Aspects of Equilibrium Ozone Generation, Plasma Process and Polymers, DOI: 10.1002/ppap.200700024, vol 4, 2007, 701-709
    • Czerwiński J., Ozonek J., Szkutnik E., Piotrowicz A., First Attempts of Endocrine Disruptors Present in Municipal Landfill Leachate Degradation with the Use of Chemical Oxidation Process - Ozonation, Polish J. of Environ. Stud. Vol. 16, No 3B (2007), 72-76, ISSN 1230-1485
    • Duda A., Czerwiński J., Polychlorinated Dibenzodioxins and Dibenzofurans in Samples of Suspended Dust from Lublin, Archives of Environmental Protection, 33, 4, 2007, 17-22.
           2008
    • Czerwiński J., Transformation pathways of polychlorinated dibenzothiophenes (PCDTs) in landfill leachates, in: Pawłowska M. & Pawłowski L.,(eds) Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge, 2008, Taylor & Francis Group, London, 91-94
    • Szkutnik E., Czerwiński J., Ozonek J., Degradation of endocrine disruptors in landfill leachates by ozonation, in: Pawłowska M. & Pawłowski L.,(eds) Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge, 2008, Taylor & Francis Group, London, 95-98
    • Dudzińska M.R., Czerwiński J., Rut B., PCDD/F/T in leachates from “young” and “old” municipal landfills, Environmental Engineering Science, 25 (2008) 989-997
    • Bojanowska M., Czerwiński J., Tys J.:PAH in vegetable fats; Polish Journal of Environmental Studies 2008, 17(1B), 207-212.
    • J. Ozonek, J.Czerwinski, A. Piotrowicz, Identification of odorous compounds in off-gases from yeast production, Proc. of 7-th Conference Environmental Engineering Vol 1, May 22-23 2008, Vilnius Lithuania, pp 261-266
    • A. Duda, J. Czerwiński, Levels of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in Dust and Air from Lublin, Archives Environ. Prot., 34, 3 (2008) 33-39.
    • M. Pawłowska, J. Czerwiński, W. Stępniewski, Variability of the Non-methane Volatile Organic Compounds (NMVOC) Composition in Biogas from Sorted and Unsorted Landfill Material, Archives Environ. Prot., 34, 3 (2008) 287-298.
    • A. Staszowska, B. Połednik, M.R. Dudzińska, J. Czerwiński, Commercial Penta-BDE Mixtures in Dust Samples from Indoor Environments in Lublin – A Case Study, Archives Environ. Prot., 34, 3 (2008) 239-247.
    • J. Czerwiński, Pathways of Polychlorinated Dibenzothiophenes in the Environment, Archives Environ. Prot., 34, 3 (2008) 169-181.
    • A. Duda, J. Czerwiński, Zastosowanie technik informatycznych w analizie środowiska na przykładzie oznaczeń chromatograficznych [w:] Informatyka w technice, T. II, red: K. Lenik i G. Borowski, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin (2008) str. 93-102.
    • A.Staszowska, M.R. Dudzińska, B. Połednik, J. Czerwiński, Comparison of PBDE levels In dust samples from residential and working environment, Indoor Air 2008, 17-22 August 2008, Copenhagen, Denmark – Paper ID:533
    • A.Staszowska, M.R. Dudzińska, A. Raczkowski, J. Czerwiński, Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) sorbed on air filters o fair handling unit – A case study, Indoor Air 2008, 17-22 August 2008, Copenhagen, Denmark – Paper ID:445
           2009
    • Czerwiński J., Sobczuk H. Wasąg H., Pomiar zapachowego zanieczyszczenia powietrza w obiektach przemysłowych przy zastosowaniu chromatografii gazowej i mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, Przemysł Chemiczny 5/2009 (428-431)
    • J. Czerwinski, Mechanizmy tworzenia się i rozprzestrzenianie związków dioksynopodobnych w środowisku, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol 55, ISBN 978-83-89293-77-0, str 137, 2009
    • J. Ozonek, K. Jahołkowski, J. Czerwinski, Ograniczenie uciążliwości zapachowej w zakładach utylizacji odpadów zwierzęcych, Przemysł Chemiczny 88/5 (2009) 544-547
    • A. Piotrowicz, J. Ozonek, K. Jahołkowski, J. Czerwinski, Utlenianie związków złowonnych z gazów odlotowych, Przemysł Chemiczny 88/5 (2009), 553-556
    • Jacek Czerwiński, Techniki sprzężone w inżynierii środowiska, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 17-24
    • Henryk Wasąg, Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Jacek Czerwiński, Justyna Kujawska, Usuwanie metyloaminy z powietrza za pomocą jonitów włóknistych, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 247-254
    • J. Czerwiński, H. Sobczuk, Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) oraz GC-MS jako szybka i tania technika oznaczania związków złowonnych, Chemik, 11 (2009) 431-434
    • H. Wasąg, J. Czerwiński, Ł. Guz, Ograniczenie uciążliwości zapachowej zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych za pomocą filtrów z jonitami włóknistymi, Chemik, 11 (2009) 435-438
    • J. Czerwiński, A. Duda, Techniki spektroskopowe w sprzężeniu z rozdzielaniem chromatograficznym w zastosowaniach inżynierii środowiska, Postępy Nauki i Techniki, 3 (2009) 18-29
    • Ozonek J., Czerwiński J., Szulżyk-Cieplak J., Ograniczenie emisji odorów z wód popłucznych przemysłu cukrowniczego z wykorzystaniem zjawiska kawitacji hydrodynamicznej, /Rocznik Ochrony Środowiska/, 2009, t. 11, cz. 2, s. 1053-1061
           2010
    • Czerwiński J., Pawlowska M., Emissions of trace compounds from selected municipal landfills in Poland, in: Pawłowski L., Dudzińska M.,& Pawłowski A., (eds) Environmental Engineering III, 2010, Taylor & Francis Group, London, 431-437
    • Czerwiński J., Pawlowska M., Polychlorinated dibenzothiophenes (PCDTs) in leachates from landfills, in: Pawłowski L., Dudzińska M.,& Pawłowski A., (eds) Environmental Engineering III, 2010, Taylor & Francis Group, London, 173-178
    • M. Bojanowska, J. Czerwinski, Polycyclic aromatic hydrocarbons in rape seeds with relation to their growing site and thermal treatment, J. Toxicol. Environ. Heath A, l 73, (2010) 1250-1259
    • A. Piotrowicz, J. Ozonek, J. Czerwiński, (2010), Związki złowonne z drożdżowni. Identyfikacja oraz próba degradacji ozonem, Przemysł Chemiczny, 89/4, (2010), 512-516.
    • H. Sobczuk, Ł. Guz, J. Czerwinski, Instrumentalne metody w pomiarach zapachowych, [w:] red. M. Szynkowska, J. Zwoździak, Współczesna problematyka odorów, WNT, 2010, 112-138
           2011
    • M.R. Dudzińska, J. Czerwiński, Persistent organic pollutants (POPs) in leachates from municipal landfills, Intern. J. Environ. Eng., 3 (2011) 253-268.
    • J. Czerwiński, R. Dobrowolski, ICP-MS Determination of platinum and palladium in road dust, [in:] European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 30 January- 4 February 2011, Zaragoza- Spain - 2011, s. 289-289.
    • A. Staszowska, J. Czerwiński, Metal concentrations in the liver of terrestrial predatory birds, [in:] 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environmen, 11-15 September 2011, Zurich, Switzerland - 2011, p. 379-379
           2012
    • J. Ozonek, K. Jahołkowski, J. Czerwiński, A. Piotrowicz, Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu, Przemysł Chemiczny, 91/5, (2012) 920-925.
    • J. Ozonek, A. Piotrowicz, J. Czerwiński, Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases, Chemical Engineering Transactions, 30 (2012) 235-240.
    • M. Widomski, B. Kowalska, D. Kowalski, M. Kwietniewski, J. Czerwiński, Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water; [in:] Urban Water, [Eds:] S. Mambretti & C.A. Brebbia; WITPRESS, Southampton, Boston; (2012) pp. 49-62.
    • J. Ozonek, K. Jahołkowski, J. Czerwiński, A. Piotrowicz, Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases, [in:] International Congress on Environmental Health (ICEH 2012), 29 May 1 June 2012, Lisbon, Portugal
           2013
    • J. Czerwiński, G. Słowik, M. Sposób, Biogas as a new source of organomercury compounds in the environment, [in:] IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India - 2013, p. 41-43.
    • J. Ozonek, M. Depta, J. Czerwiński, Degradation of xylenes in landfill leachate via advanced oxidation methods, [in:] IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India - 2013, p. 39-41.
    • B. Rut, J. Czerwiński, G. Bazylak, B. Sperkowska, M. Stochaj-Yamani, Oznaczanie zawartości niektórych składników mineralnych metodą ICP-MS w wodnych naparach wieloziołowych produktów funkcjonalnych, [w:] XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne "Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. - 2013, s. 64-65
    • B. Rut, J. Czerwiński, G. Bazylak, A. Przybylska, M. Stochaj-Yamani, Oznaczanie zawartości wybranych składników mineralnych metodą ICP-MS w odmianowych miodach pszczelich dostępnych na terenie Bydgoszczy, [w:] XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne "Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. - 2013, s. 66-67.
    • M. Sposób, J. Czerwiński, Possibilities of methylmercury derivatives formation in the biomethylation process, [w:] Environmental engineering - through a young eye. Vol. 2, [ed.] E. Grygorczuk-Petersons, J. Piekutin, I. Skoczko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2013, 271-279.
    • G. Bazylak, B. Rut, M. Stochaj-Yamani, J. Czerwiński, A. Przybylska, Profiling of minerals content in various types of honeys used as antioxidant agent decreasing arteriosclerotic markers in diabetic human subjects, Book of Abstracts of the 1st International Symposium on Profiling ISPROF-2013-1st, 2nd-4th September 2013, Caparica-Almada, Portugal, p. 84, ISBN 978-989-98415-5-0.
    • G. Bazylak, B. Rut, M. Stochaj-Yamani, J. Czerwiński, A. Przybylska, Badania składu mineralnego odmianowych miodów pszczelich metodą ICP-MS, Book of Abstracts XXII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ?Farmacja, Nauka, Społeczeństwo?, Białystok, 18-21 Września 2013r., p 153.
    • J. Czerwiński, M. Sposób, G. Słowik, Methylated derivatives of metal(loids) in landfill efluents, Book of Abstracts of International Conference on Occupational & Environmental Toxicology ICOETox 2013, Porto, Portugalia 16th-17th September 2013. p.54
       Lublin 2006
       Strona Główna Politechniki Lubelskiej