Network Monitor


prof. PL, dr hab. inż. Agnieszka MontusiewiczZakład Inżynierii Procesów Beztlenowych
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4325
nr pokoju: 324

Patenty i zgłoszenia patentowe

          1992
   • A.Montusiewicz, E.Anasiewicz-Sompor - Projektowanie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, część I - Projektowanie stacji uzdatniania wody, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 1992
            1995
     • A.Montusiewicz, M.R.Dudzińska - Wpływ środków czystości "bez fosforanów" na jakość ścieków bytowo-gospodarczych, materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej", Koszalin, 1995
            1996
     • A.Montusiewicz, M.R.Dudzińska - Inorganic phosphorus problem in domestic sewage, Chemistry for the Protection of the Environment, vol 51, Plenum Press 1996
     • M.R.Dudzińska, A.Montusiewicz- Environmental implications of substitution of polyphosphate in detergents by chelating ligands, Chemistry for the protection of the environment, vol 51, Plenum Press 1996
            1997
     • J.Malicki, A.Montusiewicz, K.Stelmach - Ilościowa metoda badania jaj helmintów w ściekach, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2/1997
     • J.Malicki, A.Montusiewicz, K.Stelmach - Szybka metoda oceny liczebności jaj helmintów w ściekach, Ochrona Środowiska, 2/65, Wydawnictwo Oddziału Dolnośląskiego PZITS,1997
            1998
     • J.Malicki, A.Montusiewicz, K.Stelmach - Usuwanie zawiesiny swobodnych komórek bakterii w procesie oczyszczania ścieków miejskich osadem czynnym, cz.I, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 6/1998
            1999
     • A.Montusiewicz, K.Stelmach - Metoda wyznaczania efektów symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji w bioreaktorze przepływowym, "Ochrona Zasobów i Jakości Wód Powierzchniowych i Podziemnych" - materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych", Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Augustów1999
             2001
      • J.Malicki, A.Montusiewicz, A.Bieganowski - Improvement of counting helminth eggs with internal standard, Water Research, vol.35, no 9, pp.2333-2335, Elsevier, 2001
             2002
      • A.Montusiewicz - Symultaniczna nitryfikacja/denitryfikacja SND w układach oczyszczania ścieków - Teoria procesu, I Kongres Inżynierii Środowiska - Referaty problemowe, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.12, pp.293-303, Lublin 2002
      • A. Montusiewicz - Parametry warunkujące proces symultanicznej nitryfikacji/denitryfikacji SND w układach oczyszczania ścieków, I Kongres Inżynierii Środowiska - Referaty problemowe, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.12, pp.305-317, Lublin 2002
              2004
       • Łagód G., J. Malicki, A. Montusiewicz, M. Chomczyńska: Wykorzystanie mikrofauny saprobiontów do bioindykacji jakości ścieków w systemach kanalizacyjnych, Archives of Environmental Protection/ Archiwum Ochrony Środowiska, v.30 no 3, 3-12 (2004), PL ISSN 0324-8461
              2005
       • A. Montusiewicz – Ocena procesu symultanicznej nitryfikacji/denitryfikacji w przepływowym systemie oczyszczania ścieków, II Kongres Inżynierii Środowiska – materiały tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.32, pp.855-864, ISBN 83-89293-11-0, Lublin 2005.
       • M. Chomczyńska, J. Malicki, G. Łagód, A. Montusiewicz –Interpretacja wyników biomonitoringu jakości ścieków z wykorzystaniem mikrofauny saprobiontów, II Kongres Inżynierii Środowiska – materiały tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.33, pp.347-356, ISBN 83-89293-16-1, Lublin 2005.
       • Łagód G., Chomczyńska M., Malicki J., Montusiewicz A.: Quantitative methods of description, estimation and comparison of microorganism communities in urban sewer systems, Proceedings ECOpole'05, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 20 - 22 X 2005, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 157-157, ISBN 978-83-917511-3-8
              2006
       • Łagód G., Chomczyńska M., Malicki J., Montusiewicz A., Quantitative methods of descritption, estimation and comparison of microorganism communities in urban sewer systems, Ecological Chemistry Engineering, Vol. 13, No. 3-4, pp. 255-263, 2006, ISSN 1231-7098
              2007
       • Montusiewicz A., Malicki J., Łagód G., Chomczyńska M., Estimating the efficiency of wastewater treatment in activated sludge systems by biomonitoring, in Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A. (eds) Environmental Engineering, Taylor & Francis Group, London 2007, pp. 47-54, ISBN 13 978-0-415-40818-9
       • Łagód G., Malicki J., Chomczyńska M., Montusiewicz A., Interpretation of the Results of Wastewater Quality Biomonitoring Using Saprobes, Environmental Engineering Science, VOL. 24, NO. 7, 2007, p. 873-879, Mary Ann Liebert Inc. DOI: 10.1089/ees.2006.0090
              2008
       • Łagód G., Chomczyńska M., Montusiewicz A., Malicki J., Proposal of measurement and visualization methods for dominance structures in the saprobe communities, Proceedings ECOpole, vol. 2, No.1, pp. 53-57, 2008.
       • Korniluk M., Montusiewicz A., Piotrowicz A., Łagód G Simulation of wastewater treatment systems with membrane separation. ECOpole07, Jamrozowa Polana, 18-20 X 2007, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings of ECOpole Vol. 2, No. 1, 2008, p. 53-57
       • Montusiewicz A., Lebiocka M., Pawłowska M., Characterization of the biomethanization process in selected waste mixtures, Archives of Environmental Protection, vol.34, no. 3, 2008, p.49-61
       • Lebiocka M., Montusiewicz A., Pawłowska M., Ozonek J., Szkutnik E., Rosłan M., Influence of ozonation on leachate quality from landfills with different degrees of solid waste pre-treatment, Archives of Environmental Protection, vol.34, no. 3, 2008, p.63-70
       • Rożej A., Montusiewicz A., Lebiocka M., Characteristics of microbial communities in biomethanization processes, Archives of Environmental Protection, vol.34, no. 3, 2008, p. 299-307
       • Montusiewicz A., Environmental factors affecting the biomethanization process, Archives of Environmental Protection, vol. 34, No. 3, pp. 265-279, 2008.
              2009
       • Chomczyńska M., Montusiewicz A., Malicki J., Łagód G.: Application of saprobes for bioindication of wastewater quality, Environmental Engineering Science, vol. 26, No. 2, 2009, pp. 289-295.
       • Pawłowska M., Zdeb M., Montusiewicz A., Lebiocka M., Decomposition of hydrogen sulfide in organic materials, Environment Protection Engineering, vol.35, No.3, 2009, p. 157-165
       • Łagód G., Chomczyńska M., Montusiewicz A., Malicki J., Bieganowski A.: Proposal of measurement and visualization methods for dominance structures in the saprobe communities. Ecological Chemistry And Engineering S, vol. 16, no. 3, 2009, p 369-377
       • Chomczyńska M., Łagód G., Montusiewicz A., Malicki J.: Bioindykacyjna metoda identyfikacji zewnętrznych przyczyn zakłóceń podczas biologicznego oczyszczania ścieków. Materiały Zjazdowe str. 114. 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. Lublin 9-12 września 2009.
       • Chomczyńska M., Łagód G., Montusiewicz A., Malicki J.: Propozycja metod pomiaru i wizualizacji zmian różnorodności biologicznej. Materiały Zjazdowe str. 146. 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. Lublin 9-12 września 2009.
              2010
       • Montusiewicz A., Lebiocka M., Rożej A., Zacharska E., Pawłowski L, Freezing/thawing effects on anaerobic digestion of mixed sewage sludge Bioresource Technology, Volume 101, Issue 10, May 2010, 3466-3473
       • Łagód G., Suchorab Z., Sobczuk H., Malicki M., Montusiewicz A., Widomski M. 2010. Methodical aspects of bioreactor modeling in wastewater management. Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 1, 67-72
       • Montusiewicz A., Chomczyńska M., Malicki J., Łagód G, , Biofilm sampling for bioindication of municipal wastewater treatment, Environmental Engineering III – Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds), 2010, Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-54882-3
       • Lebiocka M., Montusiewicz A., Zdeb M., Anaerobic co-digestion of sewage sludge and old landfill leachate, Polish Journal of Environmental Studies, Volume 2, 2010, p. 141-145
              2011
       • Montusiewicz A., Lebiocka M., Co digestion of intermediate landfill leachate and sewage sludge as a method of landfill utilization, Bioresource Technology, Volume102, 2011, p.2563-2571
       • Lebiocka M., Montusiewicz A., Pawłowska M., Variability of Heavy Metal Concentrations in the Co-Digestion. Proceedings of EURASIA Waste Symposium, Istanbul, 14-17 November 2011.
       • Pawłowska M., Lebiocka M., Montusiewicz A., Removal of Methane and Selected NMOCs From Landfill Gas - Field Studies. Proceedings of EURASIA Waste Symposium, Istanbul, 14-17 November 2011.
       • Chomczyńska M., Łagód G., Montusiewicz A., Malicki M., 2011. Methods for measurement and visualization of changes in biodiversity. Proceedings of ECOpole Vol. 5, No. 1, 29-34.
              2012
       • Montusiewicz A., Współfermentacja osadów ściekowych i wybranych kosubstratów jako metoda efektywnej biometanizacji. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 98, 2012, 1-133.
       • Bieganowski A., Łagód G., Ryżak M., Montusiewicz A., Chomczyńska M., Sochan A.: Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for PSD measurements using laser diffraction method. Proceedings of ECOpole 2012, vol.6(2), 475-479.
       • Bieganowski A., Łagód G., Ryżak M., Montusiewicz A., Chomczyńska M., Sochan A.,Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method. Ecol. Chem. Eng. S, vol. 19(4), 2012, 597-608.
              2013
       • Montusiewicz A., Lebiocka M., Szaja A., Variability of nutrients in co-digestion of sewage sludge and old landfill leachate, in Pawłowski A., Dudzińska M.R. & Pawłowski L. (eds) Environmental Engineering IV, CRS Press, Taylor & Francis Group, London 2013, 225-230.
       • Lebiocka M., Montusiewicz A., The influence of leachate composition on anaerobic digestion stability and biogas yields, in Pawłowski A., Dudzińska M.R. & Pawłowski L. (eds) Environmental Engineering IV, CRS Press, Taylor & Francis Group, London 2013, 499-508..
          Lublin 2006
          Strona Główna Politechniki Lubelskiej