Network Monitor


prof. PL, dr hab. Henryk WasągZakład Informatyki Środowiska
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4751
nr pokoju: 417

Patenty i zgłoszenia patentowe

          1992
   • Pawłowski L., Wasąg H. - "Chemia sanitarna - ćwiczenia laboratoryjne". Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin, 1992.
          1993
   • Pawłowski L., Anasiewicz-Sompor E., Kotowski M., Wasąg H. - "Usuwanie metali ciężkich ze ścieków pochodzących z chemigrafii". Prace naukowe Politechniki Lubelskiej, 211, Budownictwo 37, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Wydawnictwa Uczelniane, 1993, 119-136.
   • Pawłowski L., Kotowski M., Wasąg H., Anasiewicz-Sompor E. - "Zastosowanie reaktora ze złożem fluidalnym w technologii wody i ścieków". Prace naukowe Politechniki Lubelskiej, 211, Budownictwo 37, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Wydawnictwa Uczelniane, 1993, 137-143.
   • Pawłowski L., Wasąg H., Kotowski M., Anasiewicz-Sompor E. - "Oczyszczanie ścieków zawierających Cu i Ni za pomocą reaktora ze złożem fluidalnym". Prace naukowe Politechniki Lubelskiej, 211, Budownictwo 37, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Wydawnictwa Uczelniane, 1993, 145 - 155.
   • Pawłowski L., Wasąg H., Siek A. - "Technologiczne aspekty oczyszczania ścieków zawierających Cr(VI) za pomocą jonitów włóknistych". Chemia w ochronie środowiska, Lublin, Politechnika Lubelska, 1993, 123-129.
   • Pawłowski L., Wasąg H., Siek A. - "Ocena przydatności jonitów włóknistych w oczyszczaniu ścieków chromowych". Chemia w ochronie środowiska, Lublin, Politechnika Lubelska, 1993, 131-139.
   • Stelmach K., Pawłowski L., Malicki J., Wasąg H., Kotowski M., Montusiewicz A., Siek A., Kowalski D. - "Analiza i skutki fluktuacji w obciążeniach ładunkami zanieczyszczeń miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajdowie". Chemia w ochronie środowiska, Lublin, Politechnika Lubelska, 1993, 141-147.
   • Malicki J., Wasąg H. - "Związki pomiędzy morfologią osadu czynnego a fizykochemicznymi właściwościami oczyszczanych ścieków. Cz. 1: Związek pomiędzy morfologią osadu czynnego a jego opadalnością". Chemia w ochronie środowiska, Lublin, Politechnika Lubelska, 1993, 149-156.
           1995
    • Wasąg H., Pawłowski L., Siek A. - "Zastosowanie jonitów włóknistych do recyrkulacji wody i chromianów ze ścieków galwanizerskich". Chemia i inżynieria ekologiczna, t. 2, Nr 2, 1995, 303-311.
           1996
    • Soldatov V., Pawłowski L., Wasąg H., Elinson I., Shunkievich A. - "Air pollution control with fibrous ion exchangers". Chemistry for the Protection of the Environment, 2, Plenum Press, New York, 1996, 55-66.
    • Soldatov V., Pawłowski L., Wasąg H., Elinson I., Shunkievich A. - "Prospects of fibrous ion exchangers in water pollution control (chromates sorption by aminocarboxylic fibres example)". Chemistry for the Protection of the Environment, 2, Plenum Press, New York, 1996, 107-119.
           1997
    • Pawłowski L., Wasąg H. - "Chemia sanitarna - ćwiczenia rachunkowe". Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin, 1992 (wznowienie 1997).
           1998
    • Chomczyńska M., Pawłowski L., Wasąg H. - "Ion exchanger composites as humus substitute for restoration of degraded soils". Chemistry for the Protection of the Environment, 3, 1998, 321-328.
            2000
     • Chomczyńska M., Matusevich V.V., Pawłowski L., Wasąg H., Soldatov V.S., Szymańska M. - "Vosstanovlenie plodorodija istoscennych i besplodnych pocv s pomosc'ju ionoobmennych substratov". Proceedings of Byelorussian-Polish Scientific and Technical Seminar, Grodno, 14-16 November, 2000.
            2001
     • Chomczyńska M., Matusevich V.V., Pawłowski L., Wasąg H., Soldatov V.S., Szymańska M. - "Rekultivacija istoscennych počv ionoobmennymi substratami". Doklady Nacional'noj Akademii Nauk Belarusi, 45, 2001, 116-119.
     • Soldatov V.S., Pawłowski L., Szymańska M., Chomczyńska M., Matusevich V.V., Wasąg H., Machoń H., Kowalik H., Kobusiński P. - "Application of ion exchange substrates Biona for fertilization of depleted soils and bare sand". Ecological Engineering, 18, 227-232, 2001.
            2002
     • Soldatov V.S., Pawłowski L., Szymańska M., Matusevich V., Chomczyńska M., Wasąg H., Kloc E. - "Ispol'zovanie ionoobmennych substratov v kacestve udobrenija dlja istscoennych pocv". Agrochimija, 8, 50-55, 2002.
     • Chomczyńska M., Pawłowski L., Wasąg H., Soldatov V.S., Matusevich V.V., Szymańska M. – Wpływ substratu jonitowego na retencję składników mineralnych w podłożu – badania modelowe. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 5, 213-221,2002.
            2003
     • Soldatov V., Shunkevich A., Wasąg H., Pawłowski L., Pawłowska M., 2003, Prospects of Fibrous Ion Exchangers in Technology of Water Purification, [in:] Environmental Engineering Studies - Polish Research on the Way to the EU, Kluwer, 153-167
            2004
     • Soldatov V.S., Pawłowski L., Wasąg H., Schunkevich A.- New materials and technologies for environmental engineering. Part I – Synthesis and structure of ion exchange fibers. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 21, 1-127, 2004.
     • Szkutnik E., Wasąg H., Pawłowska M., Soldatov V. – Partition of heavy metals in municipal wastewater – the issue of ionic forms. Księga konferencyjna ECOpole’04, 165-169, 2004.
     • Wasąg H., Dadej W. – Pathway of heavy metals in sewage treatment processes. Pathway of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystems. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 27, 269-287, 2004.
            2005
     • Gierżatowicz R., Wasąg H. – Mączka mięsno-kostna paliwem alternatywnym. Strategie spalania. Zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych – nowoczesne systemy, techniki i technologie, T2, 149-162, 2005.
     • Orlovskaya L., Kujawska J., Soldatov V., Wasag H. - Sorpcja metali ciężkich na jonitach włóknistych jako metoda wzbogacania analitów, II Kongres Inżynierii Środowiska – materiały tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, pp. 657-664, 2005.
     • Wasąg H., Gierżatowicz R., Szkutnik E., Kujawska J. – Usuwanie metali ciężkich ze ścieków miejskich za pomocą zeolitów naturalnych, II Kongres Inżynierii Środowiska – materiały tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 32, pp. 947-954, 2005.
     • Soldatov V.S., Kosandrovich E. G., Wasag H. – Fibrous polymeric sorbents for air purification, Materiały XVII Konferencji Naukowej, Modyfikacja polimerów Wrocław, 2005.
             2007
      • Wasąg H.,Pretreatment of sewage by heavy metal sorption onto natural zeolite, in: Pawłowski L., Dudzińska M. i Pawłowski A., /Environmental Engineering/, Francis & Taylor, pp. 133-138, New York – Singapore, 2007.
             2008
      • Sobczuk H., Guz Ł. and H. Wasąg, Quartz crystal microbalance device for electronic nose application, Chemical Engineering Transactions, Vol. 15, 2008, ISBN 978-88-95608-09-9
      • Wasag H., Soldatov V., Kosandrivich E., Sobczuk H, Odour Control by Fibrous Ion Exchangers, Chemical Engineering Transactions, 15 (2008) 387-394.
      • Wasag H., Application of fibrous ion exchangers for removal of heavy metals from sewage, Archives of Environmental Protection, vol.33, no. 3, 71-81, 2008.
             2009
      • Czerwiński J., Sobczuk H. Wasąg H., Pomiar zapachowego zanieczyszczenia powietrza w obiektach przemysłowych przy zastosowaniu chromatografii gazowej i mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, Przemysł Chemiczny 5/2009 (428-431)
      • Guz Ł., Sobczuk H. Wasąg H., Urządzenie do oznaczania zawartości zapachowych substancji chemicznych w powietrzu, Przemysł Chemiczny 5/2009 (446-449)
      • Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Henryk Wasąg, Monitorowanie skuteczności dezodoryzacji powietrza półprzewodnikowymi czujnikami gazu, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 41-48
      • Henryk Wasąg, Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Jacek Czerwiński, Justyna Kujawska, Usuwanie metyloaminy z powietrza za pomocą jonitów włóknistych, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 247-254
      • Henryk Wasąg, Zastosowanie jonitów włóknistych w filtrach do dezodoryzacji powietrza, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 255-262
      • H. Wasąg, J. Czerwiński, Ł. Guz, Ograniczenie uciążliwości zapachowej zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych za pomocą filtrów z jonitami włóknistymi, Chemik, 11 (2009) 435-438
      • Wasąg H, Perspektywy zastosowania jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji powietrza, /Przemysł Chemiczny/ 5 (2009) 583-586.
      • Wasąg H., Pawłowski L., Soldatov V., Kosandrovich E., Removal of ammonia from air by fibrous ion exchangers, /Environmental Protection Engineering/, *3* (2009) 293-305.
      • Sobczuk H., Guz Ł., Wasąg H., Czujniki tlenkowe w pomiarach zapachowych powietrza, /Chemik /*11* (2009) 441-443.
              2011
       • Pawłowski L., Wasąg H., Soldatov S., Filters with Fibrous Exchangers for Air Treatment, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 8-10 September 2011, Volume of Abstracts, pp.384 -
       • Wasąg H.,Pawłowski L., Soldatov S., Air Deodorization by Means of Fibrous Ion Exchangers, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 8-10 September 2011, Volume of Abstracts, pp.417 -
            Lublin 2006
            Strona Główna Politechniki Lubelskiej