Network Monitor


mgr inż. Ewa ZacharskaZakład Informatyki Środowiska
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4139
nr pokoju: 318

                      2004
               • Ewa Szkutnik, Henryk Wasąg, Małgorzata Pawłowska, Vladimir Soldatov, Partititon of heavy metals in municipal wastewater – the issue of ionic forms, Proc. XIII Central European Conference ECOpole’04 (21-23.10.2004), red. Maria i Witold Wacławek, ISBN: 83-917511-2-0, TChIE, Opole 2004
                      2005
               • Pawłowska M., Szkutnik E., Wasąg H., Stępniewski W. - Wykorzystanie metanotrofii do redukcji emisji metanu ze składowisk odpadów, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska Zeszyty Naukowe Wydziału Inżynierii Budownictwa i Inżynierii Środowiska nr 22, pp617-626.
               • Wasąg H., Gierżatowicz R., Szkutnik E., Kujawska J. – Usuwanie metali ciężkich ze ścieków miejskich za pomocą zeolitów naturalnych, II Kongres Inżynierii Środowiska – materiały tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 32, pp. 947-954, 2005.
               • Pawłowska M, Szkutnik E., Czerwiński J. – Evaluation of the Methods of Biogas Emission Measurements from The Landfills, Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Utility in the Visegrad Fours, vol.1 , pp. 283-288.
                       2007
                • Czerwiński J., Ozonek J., Szkutnik E., Piotrowicz A., First Attempts of Endocrine Disruptors Present in Municipal Landfill Leachate Degradation with the Use of Chemical Oxidation Process - Ozonation, Polish J. of Environ. Stud. Vol. 16, No 3B (2007), 72-76, ISSN 1230-1485
                       2008
                • Szkutnik E., Czerwiński J., Ozonek J., Degradation of endocrine disruptors in landfill leachates by ozonation, in: Pawłowska M. & Pawłowski L.,(eds) Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge, 2008, Taylor & Francis Group, London, 95-98
                • Lebiocka M., Montusiewicz A., Pawłowska M., Ozonek J., Szkutnik E., Rosłan M., Influence of ozonation on leachate quality from landfills with different degrees of solid waste pre-treatment, Archives of Environmental Protection, vol.34, no. 3, 2008, p.63-70
                • Szkutnik E., Ozonek J., Degradation products of tetrabromobisphenol during the ozonation process, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17 no. 3A, 2008, pp. 560-563.
                       2009
                • Szkutnik E., Kwiatkowski M., Ozonek J., Degradation of the flame retardants with the use of ozone on the example of tetrabromobisphenol A, Polish Journal of Environmental Study, 18, No 3A (2009), 431-435.
                       2010
                • Montusiewicz A., Lebiocka M., Rożej A., Zacharska E., Pawłowski L, Freezing/thawing effects on anaerobic digestion of mixed sewage sludge Bioresource Technology, Volume 101, Issue 10, May 2010, 3466-3473
                      Lublin 2006
                      Strona Główna Politechniki Lubelskiej