Network Monitor


prof. PL, dr hab. inż. Alicja Siuta-Olchapełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4321
nr pokoju: 307

          1992
   • Cholewa L., Siuta-Olcha A., Liniowe straty ciśnienia w przewodach z tworzyw sztucznych w instalacjach centralnego ogrzewania, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 11, s. 281-288, 1992
            1995
     • Siuta-Olcha A., Elektryczne ogrzewanie elektrodowe z wykorzystaniem członowego grzejnika wodnego, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 8, s. 370-373, 1995.
                2000
         • Chochowski A., Czekalski D., Siuta-Olcha A., Wójcicka-Migasiuk D., Mirski T., Diagnostyka systemu niekonwencjonalnego pozyskiwania energii, Materiały na Konferencję Naukową Organizacja i inżynieria produkcji w rolnictwie i leśnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000, s. 87-91, ISBN 83-7244-103-0.
                2001
         • Siuta-Olcha A., Badania modelu wodnego zbiornika akumulacyjnego metodą Exodus, Materiały na Sympozjum Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty energetyki odnawialnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001, s. 112-122, ISBN 83-7244-240-1
                2002
         • Siuta-Olcha A., Charakterystyka ogrzewania podłogowego, Twój Poradnik Budowlany, 1, s. 76-78, 2002.
         • Siuta-Olcha A., Instalacje kolektorów słonecznych, Twój Poradnik Budowlany, 3, s. 86-88, 2002.
         • Siuta-Olcha A., Gazowe kotły kondensacyjne, Twój Poradnik Budowlany, 4/1, s. 19-22, 2002/2003
         • Siuta-Olcha A., Wentylacja pomieszczeń w budynkach jednorodzinnych (cz.1). Twój Poradnik Budowlany, 4/1, s. 35-37, 2002/2003.
                2003
         • Siuta-Olcha A., Ogrzewanie kominkiem - czy to się opłaca?, Świat Kominków, 1, s. 52-54, 2003
         • Siuta-Olcha A., Wentylacja pomieszczeń w budynkach jednorodzinnych (cz.2), Twój Poradnik Budowlany, 2, s. 69-71, 2003
         • Siuta-Olcha A., Mieszkanie we współdomie, Twój Poradnik Budowlany, 2, s. 8-9, 2003
         • Siuta-Olcha A., Czym palić w kominku?, Świat Kominków, 2, s. 44-45, 2003
                2004
         • Siuta-Olcha A., Ocena jakościowa płaskich cieczowych kolektorów słonecznych na podstawie procedury probabilistycznej. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, vol. 7, s. 209-225
         • Siuta-Olcha A., Ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne, Twój Poradnik Budowlany, 1/2, s. 70-73, 2004
                2005
         • Siuta-Olcha A., Kominek w domu energooszczędnym, Świat Kominków, 1, s. 86-88, 2005
         • Siuta-Olcha A., Przegląd grzejników wodnych, Twój Poradnik Budowlany, 1, s. 60-62, 2005
         • Siuta-Olcha A., Kolektory słoneczne do naszych domów, Lubelski Poradnik Budowlany, 2, str.76-79, 2005.
         • Siuta-Olcha A., Badania charakterystyk sprawnościowych płaskich kolektorów słonecznych, Materiały II Kongresu Inżynierii Środowiska, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2005, vol. 33, str. 167-175, ISBN 83-89293-16-1
                2006
         • Siuta-Olcha A., Czy ogrzewanie kominkiem jest opłacalne?, Świat Kominków, 3/1, s. 74-75, 2006.
         • Siuta-Olcha A., Kominek a wentylacja pomieszczeń, Świat Kominków, 3/1, s. 78-79, 2006.
         • Siuta-Olcha A., Porównanie kosztów ogrzewania domu, Lubelski Poradnik Budowlany, 1, s. 78-79, 2006.
         • Siuta-Olcha A., Thermal processes in solar domestic hot-water system, Environment Protection Engineering, No. 1, Vol. 32, pp. 95-101, Wrocław 2006. PL ISSN 0324-8828, INDEX 357200.
         • Siuta-Olcha A., Spalanie biomasy w indywidualnych źródłach ciepła, Lubelski Poradnik Budowlany, 2, s. 72-75, 2006.
         • Siuta-Olcha A., Grzejniki w instalacji centralnego ogrzewania, Lubelski Poradnik Budowlany, 3, s. 74, 2006.
         • Siuta-Olcha A., Energetyczne wykorzystanie biomasy w kraju i regionie, Lubelski Poradnik Budowlany, 3, s. 86-87, 2006.
                2007
         • Siuta-Olcha A., Efficiency characteristics of flat-plate solar collectors. In: Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., (Eds), Environmental Engineering, Taylor & Francis Group, London / Singapore 2007, pp. 479-483, ISBN 13 978-0-415-40818-9.
         • Siuta-Olcha A., Wymieniamy kocioł centralnego ogrzewania, Lubelski Poradnik Budowlany, 4/1, s. 84-85, 2007
         • Siuta-Olcha A., Automatyczne układy regulacji w instalacjach centralnego ogrzewania, Lubelski Poradnik Budowlany, 2, s. 70-71, 2007
         • Siuta-Olcha A., Regulacja ogrzewań podłogowych wodnych i elektrycznych, Lubelski Poradnik Budowlany, 3, s. 78-79, 2007
         • Siuta-Olcha A., Kotły kondensacyjne, Lubelski Poradnik Budowlany, 4, s. 78-79, 2007
         • Siuta-Olcha A., Application of a probabilistic method for determination of the thermal field in a flat-plate solar collector”, Archives of Environmental Protection, vol. 33, no. 4, pp. 67-81, 2007
                2008
         • Siuta-Olcha A., Kotły retortowe, Lubelski Poradnik Budowlany, 1, s. 80-81, 2008
         • Siuta-Olcha A., Ogrzewanie wody promieniami Słońca, Lubelski Poradnik Budowlany, 2, s. 78-80, 2008
         • Siuta-Olcha A., Gruntowy wymiennik ciepła w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Lubelski Poradnik Budowlany, 3, s. 76-78, 2008
         • Siuta-Olcha A., Barański K., Zapotrzebowanie energii cieplnej dostarczanej z miejskiej sieci ciepłowniczej na cele ciepłej wody użytkowej, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Air Conditioning, Air Protection & District Heating 2008, Wrocław-Szklarska Poręba, s. 457-462, ISBN 978-83-921167-5-2
         • Siuta-Olcha A., Elementy grzejne w pomieszczeniach, Lubelski Poradnik Budowlany, 4, s. 72-73, 2008
                2009
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. Część I. Analiza wielkości zużycia ciepła dostarczanego do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 2, 2009, p.23-26, ISSN 0137-3676
          Artykuł został zamówiony i przedrukowany w Energia i Budynek, No. 3, 2009, p.22-25, ISSN 1897-5879
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. Część II. Analiza wielkości strat ciepła oraz kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w systemie ogrzewczym z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 3, 2009, p. 25-28, ISSN 0137-3676
          Artykuł został zamówiony i przedrukowany w Energia i Budynek, No. 4, 2009, p.40-43, ISSN 1897-5879
         • Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha, Ireneusz Krukowski, Rzeczywiste zużycie wody a wartości przyjmowane przy projektowaniu, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 9-16
         • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w instalacjach grzewczo-klimatyzacyjnych, EcOpole`08, Piechowice, 23-25 X 2008, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 127-132.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Analiza czynników wpływających na koszty dostarczonego ciepła do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, Rynek Energii, No.5(84), p.38-45, ISSN 1425-5960
         • Siuta-Olcha A.: Systemy wodnych ogrzewań podłogowych. Lubelski Poradnik Budowlany, 1(42), s. 74-75, 2009.
         • Siuta-Olcha A.: Słoneczne instalacje przygotowania ciepłej wody. Lubelski Poradnik Budowlany, 2(43), s. 70-71, 2009.
         • Siuta-Olcha A.: Zasady montażu cieczowych kolektorów energii promieniowania słonecznego. Lubelski Poradnik Budowlany, 3(44), s. 82-84, 2009.
         • Siuta-Olcha A.: Przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Lubelski Poradnik Budowlany, 4(45), s. 70-72, 2009.
         • Onyszczuk G., Siuta-Olcha A.: Systemy ogrzewania otwartych przestrzeni na przykładzie projektu instalacji podgrzewanej murawy boiska sportowego. W: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, pod redakcją: Marzenny R. Dudzińskiej, Lucjana Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 60, 2009, s. 179-190.
         • Rybkowska I., Siuta-Olcha A.: Ocena energochłonności budynku szkolnego poddanego zabiegom termomodernizacyjnym. W: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, pod redakcją: Marzenny R. Dudzińskiej, Lucjana Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 60, 2009, s. 207-214.
                2010
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Energetyka- dziś i jutro. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 67, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2010, 184 strony.
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Experimental investigations of a decentralized system for heating and hot water generation in a residential building. Energy and Buildings 42 (2010) 183–188
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Comparison of heat losses in channel and preinsulated district heating networks. In: Environmental Engineering III- Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., (Eds), Taylor & Francis Group, London 2010, pp. 569-574, ISBN 978-0-415-54882-3
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Energy demand for space heating of residential buildings in Poland. In: Environmental Engineering III- Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A., (Eds), Taylor & Francis Group, London 2010, pp. 581-589, ISBN 978-0-415-54882-3
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 6, 2010, p. 198-201, ISSN 0137-3676.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T., Guz Ł., Rój A.: Ocena jakości energetycznej budynków użyteczności publicznej na przykładzie biurowca zlokalizowanego w Lublinie. SEChE, Proceedings of ECOpole vol. 4. no. 1, 2010, p. 199-204.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Simulation research of thermal stratification processes in the water storage tank. In Proceedings of the XIII International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy” HTRSE 2010, Szczecin-Międzyzdroje, 9-12 September 2010, p. 259-265.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Research of thermal stratification processes in water accumulation tank in exploitive conditions of solar hot water installation. IN Proceedings of 41 International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Edited by Branislav Todorović, ISBN 978-86-81505-55-7, p. 391-400.
         • Siuta-Olcha A.: Matrix... w kotłowni. Konstrukcje nowoczesnych kotłów gazowych centralnego ogrzewania. Lubelski Poradnik Budowlany, 1(46), s. 74-76, 2010.
         • Siuta-Olcha A.: Układy sterowania w instalacjach centralnego ogrzewania. Lubelski Poradnik Budowlany, 2(47), s. 64-65, 2010.
         • Siuta-Olcha A.: Zbiorniki buforowe w instalacjach grzewczych. Lubelski Poradnik Budowlany, 3(48), s. 84-85, 2010.
         • Siuta-Olcha A.: Dobór kotła centralnego ogrzewania. Lubelski Poradnik Budowlany, 4(49), s. 4-8, 2010.
         • Siuta-Olcha A.: Energy efficiency evaluation of a solar domestic hot-water system: a case study. Environment Protection Engineering, Vol. 36, No. 4, 2010, pp. 23-35.
         • Cholewa T., Guz Ł., Siuta-Olcha A.: Application of the alternative energy sources in heating and air-conditioning installations, Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 17, No.11, 2010, p. 1473-1481.
                2011
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A., Skwarczyński M.A.: Experimental evaluation of three heating systems commonly used in the residential sector. Energy and Buildings 43 (2011) 2140–2144.
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Saving Energy in the Residential Sector: Energy Efficiency Systems and their Application. Advances in Energy Research Volume 7. NOVA Publishing, pp. 307-334.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: The choice of an optimal heating system for a low-energy single-family house under Polish climatic conditions – A case study. In: Management of Indoor Air Quality Edited by Marzenna R. Dudzińska. Taylor & Francis Group, London 2011, pp. 91-100, ISBN 978-0-415-67266-5.
         • Rosiński M., Cholewa T., Spik Z., Siuta-Olcha A.: Panel heating systems while thermal comfort and energy saving in residential building. In: Management of Indoor Air Quality Edited by Marzenna R. Dudzińska, Taylor & Francis Group, London 2011, pp. 81-90, ISBN 978-0-415-67266-5.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T., Guz Ł.: Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania. SEChE, Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, s. 287-292.
         • Siuta-Olcha A.: Analiza kosztów ogrzewania domu. Świat Kominków, 1(27), s. 100-102, 2011.
         • Siuta-Olcha A.: Układy biwalentne. Lubelski Poradnik Budowlany, 1(50), s. 86-88, 2011.
         • Siuta-Olcha A.: Ogrzewanie podłogowe wodne. Lubelski Poradnik Budowlany, 2(51), s. 74-76, 2011.
         • Siuta-Olcha A.: Współpraca pompy ciepła z centralą wentylacyjną. Lubelski Poradnik Budowlany, 3(52), s. 80-82, 2011.
         • Siuta-Olcha A.: Jeszcze lepsze spalanie. Nowoczesne kotły grzewcze na paliwa stałe i gazowe. Lubelski Poradnik Budowlany, 4(53), s.4-9, 2011.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Część 1. Ocena rzeczywistych efektów energetycznych. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 9, 2011, p. 339-344, ISSN 0137-3676.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Część 2. Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku mgazynującym. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 10, 2011, p. 426-430, ISSN 0137-3676.
                2012
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Energy saving and storage in residential buildings. Nova Science Publisher, New York. ISBN 978-1-62100-167-6. 129 stron.
         • Rosiński M., Cholewa T., Spik Z., Siuta-Olcha A.: Wymuszenia cieplne i hydrauliczne stosowane w procesach regulacji wydajności cieplnej ogrzewania podłogowego. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 43/6 (2012), p. 234-237, ISSN 0137-3676.
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A., Skwarczyński M.A., Dudzińska M.R.: Thermal comfort in the room during dynamic operation of radiant floor heating system. IN Proceedings of the 10th International Healthy Buildings Conference 2012 - Brisbane, Australia, 2012 (Paper F7.12).
         • Cholewa T., Rosiński M., Spik Z., Siuta-Olcha A., Dudzińska M.R.: Heat capacity control of floor heating system. IN Proceedings of 43 International Congress & Exhibition on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Edited by Branislav Todorović. Belgrad, Serbia, 5-7 December 2012.
         • Siuta-Olcha A., 2012, Efektywność energetyczna eksperymentalnej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II), 685-692.
         • Siuta-Olcha A., 2012, Potencjał energii promieniowania słonecznego w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II), 693-698.
         • Siuta-Olcha A.: Opłacalność słonecznych instalacji c.w.u. na Lubelszczyźnie, Lubelski Poradnik Budowlany, 1/(54), str. 78-82, 2012.
         • Siuta-Olcha A.: Ciepło pod przeszkloną ścianą. Grzejniki kanałowe, Lubelski Poradnik Budowlany, 2/(55), str. 80-82, 2012.
         • Siuta-Olcha A.: Modernizacja instalacji c.o., Lubelski Poradnik Budowlany, 3-4/(56), str. 80-81, 2012.
         • Siuta-Olcha A.: Badania eksperymentalne i teoretyczne zasobnika ciepłej wody ze stratyfikacją termiczną. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 103, Lublin 2012, ISBN 978-83-63714-02-4, 172 strony.
         • Iberszer J. Siuta-Olcha A., Pawłowski A.: Innowacyjne zwiększenie efektywności energetycznej dla budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, Polska Inżynieria Środowiska. Prace. Tom I, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, Lublin 2012, ISBN: 978-83-89293-198-3, 107-114.
                2013
         • Cholewa T., Rosiński M., Spik Z., Dudzińska M.R., Siuta-Olcha A.: On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant floor and room. Energy and Buildings 66 (2013) 599-606.
         • Siuta-Olcha A., Cholewa T.: Experimental study of thermal stratification in a storage tank of a solar domestic hot water system. In: Environmental Engineering IV- Pawłowski A., Dudzińska M. & Pawłowski L. (Eds), Taylor & Francis Group, London 2013, pp. 369-379, ISBN 978-0-415-64338-2.
         • Cholewa T., Spik Z., Rosiński M., Dudzińska M.R., Siuta-Olcha A.: Processes of heat transfer in variable operation of radiant floor heating system. In: Environmental Engineering IV- Pawłowski A., Dudzińska M. & Pawłowski L. (Eds), Taylor & Francis Group, London 2013, pp. 387-395, ISBN 978-0-415-64338-2.
         • Siuta-Olcha A.: Przemyślane ogrzewanie. Zasady ogólne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Lubelski Poradnik Budowlany, 1 (57), 2013, 78,80,82
         • Siuta-Olcha A.: Efektywne i bezpieczne korzystanie z energii promieniowania Słońca. Prawidłowe wykonanie i eksploatacja cieczowych instalacji kolektorów słonecznych. Lubelski Poradnik Budowlany, 2 (58), 2013, 70-72
         • Siuta-Olcha A.: Grzejnikowe zawory termostatyczne. Lubelski Poradnik Budowlany, 3 (59), 2013, 74-75
         • Siuta-Olcha A.: Jak zatrzymać ciepło? Świat Kominków, 2 (35), 2013, 118-119
         • Siuta-Olcha A.: Porównanie kosztów ogrzewania. Świat Kominków, 4 (37), 2013, 130-132
                2014
         • Dopieralska K., Siuta-Olcha A.: Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 2, 2014, s. 58-62.
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 9, 2014, s. 338-340. ISSN 0137-3676. Artykuł został również wydrukowany w materiałach konferencyjnych XIV Międzynarodowej Konferencji Air, Heat and Energy in Buildings, p.239-244, ISBN 978-83-929704-7-7.
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A., Dudzińska M.R.: The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface. IN Proceedings of 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Indoor Air 2014 - Hong Kong, 7-12 July, 2014.
         • Skwarczyński M.A., Siuta-Olcha A., Dumała S., Gąska-Jędruch U., Dudzińska M.R.,Szyszkowska M.: Impact of ventilation and air conditioning systems on indoor air quality in a classroom. IN Proceedings of 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Indoor Air 2014 - Hong Kong, 7-12 July, 2014.
         • Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Energy consumption in buildings after decentralization of district heating. IN Proceedings of 45 International Congress & Exhibition on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Edited by Branislav Todorović. Belgrad, Serbia, 2-5 December 2014.
         • Siuta-Olcha A.: Hybrydowe systemy ogrzewania. Lubelski Poradnik Budowlany nr 1 (61), 2014, s. 76-78.
         • Siuta-Olcha A.: Pompy ciepła w układach hybrydowych. Lubelski Poradnik Budowlany nr 2 (62), 2014, s. 74,76.
         • Siuta-Olcha A.: Boom na kolektory. Instalacje słoneczne. Lubelski Poradnik Budowlany nr 3 (63), 2014, s. 62-63.
           Lublin 2006
           Strona Główna Politechniki Lubelskiej