Network Monitor


mgr inż. Iwona Romańczuk
pełniona funkcja: administracyjny


telefon: +48 81 538 4457
nr pokoju: 14
Pracownik dziekanatu WI¦
                            Lublin 2006
                            Strona Główna Politechniki Lubelskiej