Network Monitor


dr inż. Adam PiotrowiczZakład Informatyki Środowiska
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4139
nr pokoju: 318

Patenty i zgłoszenia patentowe

                       2005
                • R. Gierżatowicz, A. Piotrowicz, J. Ozonek: Charakterystyka zanieczyszczeń pochodzących z kąpieli fotograficznych, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk vol.32, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały tom 1, Lublin 2005.
                       2006
                • J. Ozonek, M. Kotulska, A. Piotrowicz: Problems with hardly biodegradable contaminants in tannery wastewater treatment, Polish Journal of Chemical Technology, 8, 5, 9 --- 11, 2006.
                       2007
                • Czerwiński J., Ozonek J., Szkutnik E., Piotrowicz A., First Attempts of Endocrine Disruptors Present in Municipal Landfill Leachate Degradation with the Use of Chemical Oxidation Process - Ozonation, Polish J. of Environ. Stud. Vol. 16, No 3B (2007), 72-76, ISSN 1230-1485
                • Korniluk M., Piotrowicz A., Łagód G.: Możliwości i zastosowanie programu GPS-X do symulacji pracy oczyszczalni ścieków. Міністерство Освіти i Науки України, Нaцioнaльний Υніверситет Βοднοгο Гοспοдарства Τе Прирοдοкористувания. ΒІCHИK 2, Матеріали студентської наукової конференції. Βипуск 2, str. 27-28. Рівне 2007
                       2008
                • J. Ozonek, J.Czerwinski, A. Piotrowicz, Identification of odorous compounds in off-gases from yeast production, Proc. of 7-th Conference Environmental Engineering Vol 1, May 22-23 2008, Vilnius Lithuania, pp 261-266
                • Korniluk M., Montusiewicz A., Piotrowicz A., Łagód G Simulation of wastewater treatment systems with membrane separation. ECOpole07, Jamrozowa Polana, 18-20 X 2007, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings of ECOpole Vol. 2, No. 1, 2008, p. 53-57
                • Korniluk M., Piotrowicz A., Kwiatkowski M., Jahołkowski K., Ozonek J.: Reduction of odour nuisance from animal waste utilization plant by means of low temperature plasma, Proceedings of ECOpole, Vol. 2, No. 2, 2008, p. 343-348.
                • Ozonek J., Jaholkowski K., Piotrowicz A., Degradation of selected odorous compounds from municipal wastewater plants in low temperature plasma, Proc. of International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry - Hakone XI, Oleron Island, France 2008, 575-579
                       2009
                • Ozonek J., Korniluk M., Piotrowicz A.: Uciążliwość zapachowa zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych, Rocznik Ochrony Środowiska, Tom 11, Rocznik 2009,  Koszalin 2009, p 1191-1199.
                • A. Piotrowicz, J. Ozonek, K. Jahołkowski, J. Czerwinski, Utlenianie związków złowonnych z gazów odlotowych, Przemysł Chemiczny 88/5 (2009), 553-556
                       2010
                • A. Piotrowicz, J. Ozonek, J. Czerwiński, (2010), Związki złowonne z drożdżowni. Identyfikacja oraz próba degradacji ozonem, Przemysł Chemiczny, 89/4, (2010), 512-516.
                      Lublin 2006
                      Strona Główna Politechniki Lubelskiej