Network Monitor


prof. PL, dr hab. inż. Beata Kowalska
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4430
nr pokoju: 315

Patenty i zgłoszenia patentowe

           1993
    • Garbacz T., Kowalska B.: "Metody badań właściwości mechanicznych rur z poliolefin", Konferencja Naukowo-Techniczna. "Postęp w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych", Częstochowa 1993, str. 100÷112 .
           1994
    • Samujło B., Kowalska B.: "Temperaturoprovodnost polimerov i metody ich opredelenija", Tezisy dokładow XXI naucno-techniceskoj konferencii v ramach problemy "Nauka i mir", Bretskij Politechniceskij Institut, Brest 1994, str. 128÷129.
    • Kowalska B., Samujło B.: "Wybrane metody wyznaczania dyfuzyjności cieplnej tworzyw. Cz. I. Metody pośrednie". Polimery 1994, 39, nr 11-12, str. 661÷666.
           1995
    • Kowalska B., Samujło B.: "Wybrane metody wyznaczania dyfuzyjności cieplnej tworzyw. Cz.II. Metody bezpośrednie", Polimery 1995, 40, nr 5., str. 262÷267.
    • Kowalska B., Sikora R.: "Thermal deffusivity of PE-LD extruded conventionally and autothermally", The Polymer Processing Society, European Meeting, September 26 - 28, 1995, Stuttgart, Germany, P-13.
           1996
    • Kowalska B.: "Thermal conductivity of PE-LD extruded conventionally and autothermally". The Polymer Processing Society, 12th Annual Meeting, Sorrento, Italy, May 27 - 31, 1996, str. 389÷390.
            1998
     • Sikora J. W., Kowalska B.: "Some Aspect of Spencer and Gilmore Thermodynamic Equation of State", Archiwum Nauki o Materiałach. 19, nr 2, 1998, str. 115 ÷128.
     • Kowalska B.: "Nowości Techniczne - Przetwórstwo", Polimery 1998, 43, nr 2, str. 128.
     • Kowalska B.: Recenzja książki "Thermal characterization of polimeric materials" red. Edith A. Turi. Academic Press, 1997 r., wydanie 2., stron 2420, Polimery 1998, 43, nr 5, str. 332÷333.
     • Kowalska B., Sikora R.: "Experimental Method of Calculating Thermodynamic Equation of State for Polymers" II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, "Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych" Radzyna, 18 - 20 maja 1998 r. str. 131÷140
     • Sikora R., Kowalska B., Xu Z.: "Speed of the Screw and Thermal Equation of State of Autothermally Extruded Polyethylene", The Polymer Processing Society, 14th Annual Meeting, Yokohama, Japan, 8-12 June 1998, str. 333÷334
            1999
     • Kowalska B., Samujło B., Jachowicz T.: "The Influence of Aluminium Hydroxide on the Form of Spencer and Gilmore Thermodynamic Equation of State for Polymers". The Polymer Processing Society, 15th European Meeting 'S Hertogenbosch, The Netherlands, May 31- June 4, 1999, str. 145
            2000
     • Kowalska B.: "Grooved Feed Section", Kunststoffe -Plast Europe, 90, 2/2000, str. 10÷11
            2001
     • Kowalska B., Sikora R.: "The Influence of the Cooling Time of the Injection Moulded Parts on PVT Behaviour", The Polymer Processing Society, 17th Annual Meeting, Montreal, Canada, May 21-24, 2001, str. 149
            2002
     • Kowalska B.: "Termodynamiczne równania stanu polimerów a procesy przetwórcze". Polimery 2002, 47, nr 3, str. 166÷174
     • Kowalska B.: "Termodynamiczne równanie stanu polipropylenu w zależności od czasu ochładzania wyprasek wtryskowych". VII Profesorskie Warsztaty Naukowe, "Przetwórstwo tworzyw polimerowych", Puszczykowo 2-5 czerwca 2002, str. 39÷40
     • Sikora R., Klepka T., Kowalska B.: "Production of the Slip Layers in Plastic Pipes", The Polymer Processing Society, 18th Annual Meeting, Guimaraes, Portugal, June 16-20, 2002, str. 76
            2003
     • Kowalska B., Sikora R.: "Wpływ czasu ochładzania wyprasek wtryskowych na termodynamiczne równania stanu". Polimery 2003, 48, nr 5, str. 359÷364
     • Kowalska B.: "Wpływ wybranych parametrów wtryskiwania na współczynnik ściśliwości oraz rozszerzalności cieplnej polipropylenu". VIII Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo tworzyw polimerowych". Koszalin - Darłówko, 9-11 czerwca 2003, str. 53-56
     • Samujło B., Kowalska B.: "Termodynamiczne równanie stanu polietylenu modyfikowanego antypirenami bezhalogenowymi", VIII Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo tworzyw polimerowych". Koszalin - Darłówko, 9-11 czerwca 2003, str. 81÷82
            2004
     • Samujło B., Kowalska B.: „Metoda termowizji w badaniu uniepalniania PE-HD. Przetwórstwo Tworzyw 2004, 13, s. 100.
     • Kowalska B., Sikora J. W., Xu Z.,: „Application of the Tait Equation of State to Injection Molding Process”, Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, str. 174.
     • Bociąga E., Sikora R., Kowalska B.: „The Effect of Cavity Filling Conditions on Structure of Injection Molded Parts”, Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, str. 141.
     • Kowalska B.: „Oddziaływanie ciśnienia wtryskiwania na objętość właściwą polietylenu” IX Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo tworzyw polimerowych", Szczecin- Dziwnówek, 10-12 maja 2004, s. 37.
     • Kowalska B.: “The Effect of Injection Pressure on Specific Volume and Course of Pressure in Mold Cavity of Low Density Polyethylene”. The Polymer Processing Society, Annual Meeting and 20th Anniversary Celebration, June 20-24, 2004, Akron, Ohio, USA, s. 197.
     • Bociąga E., Kowalska B., Samujło B.: “The Influence of Mold Temperature on Morphology and Thermodynamic Equation of State of Polypropylene” The Polymer Processing Society, Annual Meeting and 20th Anniversary Celebration, June 20-24, 2004, Akron, Ohio, USA, s.198.
     • Kowalska B.: „Współczynnik rozprężliwości termicznej polimerów” Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s. 354.
            2005
     • Kowalska B. „Pomiary ultradźwiękowe w procesach przetwórstwa tworzyw”. Polimery 2005, 9, s. 646.
     • Kowalska B., Kowalski D., Musz A.: „Analiza zmian wybranych parametrów jakościowych wody w przewymiarowanej sieci wodociągowej. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały tom 2, 2005, s. 543-552
     • Kowalska B.: „Urządzenie do pomiaru parametrów rur wytłaczanych wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie”. Przetwórstwo Tworzyw 2005, (2)11, s. 56-57.
     • Garbacz T., Jachowicz T., Kowalska B.: „I-DEAS – narzędzie do symulacji procesu wtryskiwania i konstrukcji form wtryskowych”. Konferencja cykliczna „IX szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji”, Jurata 9-13 maja 2005, s. 73-80.
     • Samujło B., Sikora J.W., Kowalska B.: „Otrzymywanie wytworów z polistyrenu porowatego integralnie”. Przetwórstwo Tworzyw 2005, (6)11, s. 179-182.
     • Kowalska B.: Wpływ wielokrotnego przetwórstwa na właściwości termodynamiczne polipropylenu. X Profesorskie Warsztaty Naukowe nt. Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Kazimierz 2005, s. 39-40
            2006
     • Kowalska B., Kowalski D., Musz. A., Chlorine Decay in Water DistributionSystems. Environment Protection Engineering, vol. 32, nr 2, 2006, s.6-16 .
     • Kowalska B.: Przetwórcze aspekty termodynamicznych właściwości polimerów termoplastycznych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006. Monografia naukowa.
     • Kowalska B.: Processing aspects of p-v-T relationship. Polimery 2006, 51, s. 862.
     • Sikora J. W., Samujło B., Kowalska B.: Otrzymywanie wytworów z polistyrenu porowatego strukturalnie. Przetwórstwo Tworzyw 2006, (1)12, s. 4-11.
     • Samujło B., Kowalska B.: Modyfikacja polietylenu dużej gęstości bezhalogenowym środkiem opóźniającym palenie. XI Profesorskie Warsztaty Naukowe nt. Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Bydgoszcz 2006, s. 135.
     • Sikora R., Kowalska B.:Podstawy przetwórstwa tworzyw polimerowych. (w:) Materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Praca zbiorowa. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
     • Sikora R., Garbacz T., Kowalska B.: The new calibration-cooling system. 4th International Conference on Machining and Measurement of Sculptured Surfaces. Kraków 2006, s. 309.
     • Samujło B., Garbacz T, Kowalska B: The polyethylene modification of halogen-free flame retardants. The Polymer Processing Society, Europe/Africa Meeting, Pretoria 2006, materiały na płycie CD.
     • Garbacz T., Sikora R., Kowalska B.:Konstrukcja oraz zastosowanie urządzeń kalibrujących. XI Seminarium nt. Tworzywa sztuczne w budowie maszyn, Kraków 2006, s.177.
     • Kowalska B.: Przetwórcze aspekty termodynamicznych właściwości polimerów termoplastycznych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006 (monografia naukowa).
            2007
     • Kowalska B., Kowalski D., Musz A. Chlorine decay and desinfection by-products in water distribution systems, p. 191-199, in Environmental Engineering, Pawłowski L,Dudzińska M., Pawłowski A.(eds), 2007 Taylor & Francis Group, London, ISBN 13978-0-4115-40818-9
     • Bonetyński K., Kowalski D., Kowalska B., Musz A.: Koncepcja strefowania niewielkiej sieci wodociągowej z wykorzystaniem istniejącego zbiornika wieżowego. GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Materiały konferencyjne, Warszawa 2007, s. 163-176
     • Kowalska B.: Problematyka krystalizacji polimerów w procesie wtryskiwania. Polimery 2007, 52, s. 81-160
     • Kowalska B.: Skurcz wtryskowy a zależność p-v-T. Polimery 2007, 52, s. 280-285.
     • Kowalska B.: Zmiana objętości właściwej polipropylenu w warunkach procesu wtryskiwania. X Profesorskie Warsztaty Naukowe nt. Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu, Toruń - Bachotek 2007, s.111-114.
     • Kowalska B.: Injection Molding Contraction and the Pressure-Volume-Time Relation. International Polymer Science and Technology 2007, 34, s. 41-48.
            2008
     • Kowalska B., Kowalski D., Łagód G., Musz A.: Funkcjonowanie sieci wodociągowej w warunkach braku opomiarowania zużycia wody. VII Konferencja Naukowo-Techniczna Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych, Szczyrk 2008, 91-106, ISBN 978-83-925064-2-3
     • Patent P – 359629; Kowalski D., Kowalska B.; Sieć wodociągowa, dnia 25. 08. 2008.
            2009
     • Kowalski D., Kowalska B., Musz A.: Wybrane aspekty funkcjonowania sieci wodociągowej. Cz. I. /Wodociągi i kanalizacja/ 2009, 2(60), s. 18-20.
     • Kowalski D., Kowalska B., Musz A.: Wybrane aspekty funkcjonowania sieci wodociągowej. Cz. II. /Wodociągi i kanalizacja/ 2009, nr 3(61)/2009, s. 24-27.
     • Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M.: Wymywanie związków organicznych w sieciach wodociągowych wykonanych z PVC. /Instal /2009, 4(294), s. 42-46.
     • Samujło B., Kowalska B., Rudawska A., Kloziński A.: Wybrane właściwości mechaniczne polipropylenu wielokrotnie przetwarzanego. (w:) Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Praca zbiorowa. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia z. 20. Rzeszów 2009, s. 127-130.
     • Kowalska B., Musz A., Kowalski D.: Water Quality Modeling in a Part of a Real Distribution System. Case Studies. /Polish Journal of Environmental Studies/ 2009, 18, s. 169-175.
     • Musz A, Kowalska B.: Wpływ materiału rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych na jakość wody wodociągowej. (w:) Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, pod red.: M Dudzińskiej, L. Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 60. Lublin 2009, s. 165-178.
     • Wróbel K., Żórawski A., Kowalska B., Sobczuk H., Łagód G.: Przygotowanie danych oraz elementów składowych modelu sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem GIS. (w:) Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, pod red.: M Dudzińskiej, L. Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 60. Lublin 2009, s. 279-286.
     • Musz A., Kowalska B., Widomski M.K., Some issues concerning the problems of water quality modeling in distribution systems, Ecological Chemistry and Engineering S, vol. 16 No. S2, 175-184.
            2010
     • Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M., Musz A., Wąsowski J.: Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody. Badania wstępne. W Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych pod red. K. Kusia i F. Piechurskiego, Gliwice 2010 r., s.117-131
     • Kowalska B. Migracja składników dodatkowych z rur PVC w sieciach wodociągowych. Przetwórstwo Tworzyw 4/(136), 2010, s. 160-164.
     • Anna Musz, Marian Kwietniewski, Dariusz Kowalski, Beata Kowalska, Andrzej Jargiło: Zastosowanie zestawu zaworów bezpieczeństwa do ograniczania skutków uderzenia hydraulicznego w pompowniach. Gaz, Woda i technika Sanitarna 3, 2010, s. 34-37.
     • Beata Kowalska, Dariusz Kowalski, Marian Kwietniewski, Anna Musz, Jacek Wąsowski:Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody - badania wstęne. Gaz, Woda i technika Sanitarna 4, 2010, s. 13-17.
            2011
     • Kowalska B. Kowalski D., Kwietniewski M., Musz A. oddziaływanie materiału rur polietylenowych na jakość wody w sieci wodociągowej. W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 2. Red. Zimoch I., Sawiniak W., Pieczykolan B., Barbusiński K, Gliwice 2011, s.317-326
     • Musz A., Kowalski D., Kowalska B. Ocena wartości współczynnika chropowatości i średnicy wewnętrznej rurociągów wybranej sieci wodociągowej. W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 2. Red. Zimoch I., Sawiniak W., Pieczykolan B., Barbusiński K, Gliwice 2011, s.345-354
     • Beata Kowalska, Dariusz Kowalski, Marian Kwietniewski, Katarzyna Miszta-Kruk, Jarosław Chudzicki: Badania zawartości jonów metali ciężkich w wodzie kontaktującej się z wykładziną cementową rur wodociągowych. Ochrona Środowiska, nr 4 s. 41-44
     • Kowalski D., Kowalska B. Fractal classification of water supply networks. Proceedings of Eleventh International Conference on Computing and Control for the Water Industry Urban Water Management: Challenges and Opportunities. Exeter ? 5-9.09.2011, vol 3. p.323-329.
     • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M. Storage tank application for water quality improvement in distribution networks. Poster ? Konferencja Cities of the future. Sustainable Urban Plannig and Water Management. Sztokholm, 22 - 25 maj 2011. http://www.cof2011stockholm.se/?type=static&id=45&mo=33
     • Rożej A., Kowalski D., Kowalska B. Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PE-X). Materiały konferencyjne IV ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-technicznej ?Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne? Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Warszawska ? Warszawa-Dębe ? 12-13.05.2011, s. 53 ? 66
     • Kowalska B., Kowalski D. Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej w PE-X. Materiały konferencyjne IV ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-technicznej ?Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne? Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Warszawska ? Warszawa-Dębe ? 12-13.05.2011, s. 43-52.
     • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M. Propozycja metodyki oceny prawidłowości lokalizacji punktów monitorowania jakości wody w sieciach wodociągowych. Streszczenie w:materiałach konferencyjnych ?GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Warszawa 04.04.2011, str.87-90
     • Kowalska B., Kowalski D., Rożej A.: Organic compounds migrating from plastic pipes in contact with the drinking water. Preliminary studies. Journal of Water Supply Research and Technology-AQUA, vol. 60.3, p.137-146, 2011
            2012
     • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Sygacz-Adamska J.: Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody. W: Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red). Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód t.II,. Poznań 2012 s. 77-92
     • Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M., Miszta-Kruk K.: Ocena awaryjności systemu dystrybucji wody z wykorzystaniem bazy danych typu GIS. W: Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red). Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód t.II,. Poznań 2012 s.67-76
     • Kowalski D., Kowalska B., Hirol M., Hołota E.: Modelowanie jakości wody z wykorzystaniem programu aquis, w warunkach rzeczywistej sieci wodociągowej. Polska Inżynieria Środowiska Prace t.II. Monografia nr 100 Komitet Inżynierii Środowiska PAN, pod redakcją Dudzińska M.R., Pawłowski A. Lublin 2012, s. 235-243
     • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M.: propozycja metodyki oceny przwidłowości lokalizacji punktów monitorowania jakości wody w sieciach wodociągowych. Gaz Woda I Technika Sanitarna, nr 5/2012. s.212-217
     • Widomski M., Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M., Czerwiński J. Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water. W: Mambretti S., Brebbia C.A (ed.) Urban Water-2012, Wessex Institute of Technology Press, s. 49-60
     • Kwietniewski M., Kowalska B., Kowalski D., Wróbel K. Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. Gaz Woda i Technika Sanitarna, nr 4/2012, s. 171-175
     • Wąsowski J., Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Zawilska M.: Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową. Ochrona Środowiska vol. 34, nr 1/2012 s. 53-58
     • Kwietniewski M., Kowalska B., Wąsowski J., Chudzicki J., Kowalski D., Miszta-Kruk K.: Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji. Gaz Woda Tehnika Sanitarna nr3/2012, s. 117-121
     • Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M.: Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej. W: Kuś. K ., Piechurski F. (red.) Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Gliwice, 2012, s.35-50.
         Lublin 2006
         Strona Główna Politechniki Lubelskiej