Network Monitor


dr inż. Małgorzata Iwanekpełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4431
nr pokoju: 310

Patenty i zgłoszenia patentowe

                  2000
           • Kowalski D., Widomski M., Iwanek M.: Aproksymacja charakterystyki zdolności retencyjnych gleb hydrogenicznych typu MT IAA. III Forum Inżynierii Ekologicznej „Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem”, Nałęczów 2000, str. 216 – 221.
           • Kowalski D., Iwanek M., Widomski M.: Wpływ resztowej zawartości wody na wielkość współczynnika przewodnictwa wody glebowej obliczanej metodą Van Genuchtena. III Forum Inżynierii Ekologicznej „Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem”, Nałęczów 2000, str. 252 – 257.
                  2001
           • Olszta W., Kowalski D., Iwanek M.: Aproksymacja krzywej pF w aspekcie współczynnika przewodnictwa hydraulicznego gleb organicznych według metody Van Genuchtena. Jubileuszowa konferencja naukowa, 13-14 września 2001 roku, Bydgoszcz, materiały konferencyjne.
                   2003
            • Kowalski D., Girol M., Iwanek M.: Conception of the water quality improvement in piping systems, by electromagnetic filter usage. 4thInternational Conference "ELMECO - 4" 21-24 września 2003 roku, Nałęczów, Poland.
                   2004
            • Iwanek M., Kowalski D., Olszta W.: Obliczanie współczynnika przewodnictwa hydraulicznego metodą Van Genuchtena - Mualema w oparciu o parametry krzywej retencji wodnej. Acta Agrophysica 106, 2004 Vol. 3(3), str. 487-500.
            • Iwanek M.: Badanie współczynnika filtracji gleb metodą cylinderka z piezometrem. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kształtowanie i ochrona środowiska terenów erodowanych", 16-17 września 2004 r., Lublin, (zespół badawczy był współorganizatorem konferencji w ramach grantu KBN 1564/T09/2001/21) streszczenie w materiałach konferencyjnych str. 99-100.
                   2005
            • Iwanek M.: Badanie współczynnika filtracji gleb metodą polową i w laboratorium. Acta Agrophysica 115, 2005 Vol. 5(1), str. 39-47.
            • Olszta W., Kowalski D. (redakcja), Iwanek M. (współautor): Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo. Acta Agrophysica 121, Rozprawy i monografie 2005 (4).
            • Iwanek M., Kowalski D., Olszta W.: Wpływ wybranego parametru w algorytmie van Genuchtena na wartość współczynnika przewodnictwa hydraulicznego. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk vol. 33. II Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2005, str. 983-991.
            • Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin: Własności przewodzące i retencyjne gleb, w: Olszta W., Kowalski D. (redakcja) Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo. Acta Agrophysica 121, Rozprawy i monografie 2005 (4), str.22-30
            • Gliński Piotr, Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz: Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych oraz przeciw rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń obszarowych z produkcji rolniczej, w: Olszta W., Kowalski D. (redakcja) Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo. Acta Agrophysica 121, Rozprawy i monografie 2005 (4), str. 44-46
                    2007
             • Iwanek M., Kowalski D., Olszta W., The influence of a chosen parameter on the hydraulic conductivity calculation. Environmental Engineering – Taylor and Francis Group 2007, 465-469
                    2008
             • Iwanek M.: A Method for Measuring Saturated Hydraulic Conductivity in Anisotropic Soils. Soil Science Society of America Journal 72 (2008): 1520–1526
                    2009
             • Ireneusz Krukowski, Marcin K. Widomski, Małgorzata Iwanek, Modelowanie numeryczne wpływu awarii sieci kanalizacji sanitarnej na środowisko glebowe, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 1, pod redakcją: Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 58 2009, s. 139-151
                    2010
             • Iwanek M., Krukowski I., Widomski M., Olszta W.: Effect of van Genuchten model tortuosity parameter on hydraulic conductivity calculations. p. 447 - 454, in Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A. (eds), Environmental Engineering III, Taylor & Francis, London, 2010
             • Iwanek M., Krukowski I., Kowalski D., Fisz P.: Badania modelowe warunków hydraulicznych pracy fragmentu sieci kanalizacji sanitarne. W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, pod red. K. Kusia i F. Piechurskiego, Gliwice 2010, s. 159-173
             • Krukowski I., Widomski M., Iwanek M., Łagód G., Proces eksfiltracji z przewodów kanalizacyjnych a rozprzestrzenienie się wybranych zanieczyszczeń – badania modelowe, Proceedings of Ecopole vol.4, no 2, 2010
                    2011
             • Krukowski I, Iwanek M., Widomski M.K., Fisz M. Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny. Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, 257-262
             • Iwanek M, Widomski M., Krukowski I., Łagód G., Goral E. M. Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowych. Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, 228-232
             • Widomski M.K. Iwanek M., Krukowski I., Lokwinc I. Application of Dynamic Generation Cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements. Zaszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 276, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 58 (4/11), 2011, 345-354
                    2012
             • Iwanek M., Kryszak A. Ocena efektów modernizacji grawitacyjnego kolektora sanitarnego Świdnik-Hajdów, w: Kuś K., Piechurski F. (redakcja) Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych, Gliwice 2012, str. 419-432
                 Lublin 2006
                 Strona Główna Politechniki Lubelskiej