Network Monitor


prof. PL, dr hab. Małgorzata Pawłowska


Zakład Inżynierii Paliw Alternatywnych
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4409
nr pokoju: 218

Patenty i zgłoszenia patentowe

            1994
     • Pawłowska M., Pawłowski A, Postawa ekologiczna studentów kierunków przyrodniczych i technicznych, w: Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona Środowiska w Nauczaniu i Wychowaniu, s.399-422, Lublin 1994
     • Pawłowska M., Pawłowski A, Stan wiedzy o środowisku studentów pierwszych lat kierunków technicznych i przyrodniczych, w: Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona Środowiska w Nauczaniu i Wychowaniu, s.377-398, Lublin 1994
            1995
     • Stępniewski W., M. Pawłowska, Examination of the Possibillity to Reduce the Methane Emission from Landfills by Its Oxidation in the Landfill Cover in Order to Minimalize Its Contribution in the Green House Effect, 10th International Conference for the Protecion of the Environment, Sept. 17-21, 1995, Lublin, Poland
            1996
     • Stępniewski W., M. Pawłowska, A Possibility to Reduce Methane Emission from Landfills by Its Oxidation in the Soil Cover, Chemistry from the Protection of the Environment 2, Environmental Science Research, Vol. 51, Plenum Press, New York, 1996, pp. 75-92
            1997
     • Stępniewski W, M. Pawłowska, Effect of Grain Size on Methane Oxidation Capacity in Sand Layer - a Model Laboratory Study, 6th Interantional Conference on Agrophysics, Lublin, Sept.15-18, 1997
             1999
      • Pawłowska M., Możliwość zmniejszenia emisji metanu z wysypisk na drodze jego biochemicznego utleniania w rekultywacyjnym nadkładzie glebowym- badania modelowe, Lublin 1999 (monografia)
      • Stępniewski W.,Pawłowska M., Rożej A., The Role of Soil in the Reduction of Methane Emission from Municipal Landfills, Międzynarodowa Konferencja pt: "Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów", Lublin, 7-10.09.1999
                2003
         • Pawłowska M., W. Stępniewski, J. Czerwiński, The Effect of Texture on Methane Oxidation Capacity on Sand Layer - a Model Laboratory Study, Enviromental Engineering Studies. Polish Research on the Way to EU, ed.: L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, 2003, pp. 339-354
         • Soldatov V., A.Shunkevich, H. Wasąg, L. Pawłowski,M. Pawłowska, Prospects of Fibrous Ion Exchangers in Technology of Water Purification, Enviromental Engineering Studies. Polish Research on the Way to EU, ed.: L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, 2003, pp. 153-166
                2004
         • J. Czerwiński, B. Rut, M. Pawłowska, Simplified method determination polychlorinated dibenzothiophenes in environmental samples, Environmental Engineering Sci., In printing
         • Pawłowska M., Stępniewski. The effect of oxygen concentration on the activity of methanotrophs in sand material, Environment Protection Engineering, 2004, Vol. 30, No. 3, 81-91.
         • Wysocka A., Wysocki M., Pawłowska M., Wiśniewska M., Stępniewski W. Zadania i budowa pokrywy rekultywacyjnej składowisk odpadów., Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2004, vol. 25, 225-232.
         • Pawłowska M., Stepniewski W., Wysocka A.: Wpływ temperatury i pH na aktywność metanotroficzną warstwy nadkładu wysypiska. Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, materiały konferencyjne Kraków, vol. 25, 323-330.
         • Soldatov V.S., Polus Z., Pawłowska M., Mączka I., Shunkevich A., Kasandrovich E., Polikarpova A., A Strong Acid Nonwoven Filtering Medium for Deep Air Purification, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2004, no 4 (48), pp. 56-61
                2005
         • Pawłowska M., Szkutnik E., Wasąg H., Stępniewski W. - Wykorzystanie metanotrofii do redukcji emisji metanu ze składowisk odpadów, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska”, Zeszyty Naukowe Wydziału Inżynierii Budownictwa i Inżynierii Środowiska, nr 22, 2005, 617-626.
         • Pawłowska M., Siepak J., Intensyfikacja procesu metanogenezy na składowiskach odpadów poprzez dawkowanie osadów ściekowych, materiały z II Kongresu Inżynierii Środowiska, Lublin, 4-7.09.2005, 1221-1228
         • Pawłowska M, Szkutnik E., Czerwiński J. - Evaluation of the Methods of Biogas Emission Measurements from The Landfills, Proceedings of theInternational Scientific Conference: Innovation and Utility in the Visegrad Fours, vol.1, 283-288.
                2006
         • Pawłowska M., Stępniewski W., An influence of methane concentration on the methanotrophic activity of a model landfill cover. Elsevier 2006, Ecological Engineering 26 (2006) 392-395
         • Pawłowska M., Stępniewski W., Biochemical reduction of methane emission from landfills. Environmental Engineering Science, Vol. 23, No 4, 2006, 666-672
         • Biszek M., Pawłowska M., Czerwiński J. Evaluation of Measurement Methods and Estimation of Biogas Emission from Landfills, Rocznik Ochrona Środowiska, T8 Rok 2006 27-43, Koszalin 2006
         • Pawłowska M., Siepak J., 2006, Enhancement of Methanogenesis at a Municipal Landfill Site by Addition of Sewage, Environmental Engineering Sciences 23(4),673-679.
                2007
         • Pawłowska M, Kurzak J, Orłowska R., Evaluation of possibility of green waste composting – Lublin case study, in: Pawłowski L., Dudzińska M., Pawłowski A. (eds), /Environmental Engineering/, Taylor & Francis Group, New York -Singapore, 2007, 323-326. (ISBN13 978-0-415-40818-9)
         • Pawlowska M., 2007, Efektywność mikrobiologicznego utleniania metanu w biofiltrach w zależności od rodzaju materiału stanowiącego wypełnienie (An efficiency of microbial methane oxidation in biofilters depending on the type of support media), Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej Nr 23, 559-568
                2008
         • Pawłowska M., 2008, Reduction of methane emission from landfills by its microbial oxidation in filter bed, in: Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge, M. Pawlowska & L. Pawlowski (eds), Taylor & Francis Group, London, 2008, 3-20 (ISBN 978-0-415-43337-2).
         • Zdeb M., Pawłowska M., Lebiocka M., The kinetics of hydrogen sulfide degradation in organic substrates, Proceedings of the 7th International Conference Environmental Engineering, Vilnius, Lithuania, vol.1, p. 466-471
         • M. Pawłowska, J. Czerwiński, W. Stępniewski, Variability of the Non-methane Volatile Organic Compounds (NMVOC) Composition in Biogas from Sorted and Unsorted Landfill Material, Archives Environ. Prot., 34, 3 (2008) 287-298.
         • Montusiewicz A., Lebiocka M., Pawłowska M., Characterization of the biomethanization process in selected waste mixtures, Archives of Environmental Protection, vol.34, no. 3, 2008, p.49-61
         • Lebiocka M., Montusiewicz A., Pawłowska M., Ozonek J., Szkutnik E., Rosłan M., Influence of ozonation on leachate quality from landfills with different degrees of solid waste pre-treatment, Archives of Environmental Protection, vol.34, no. 3, 2008, p.63-70
         • Stępniewski W., Pawłowska, M., Preliminary short-term test of methane oxidation capacity in porous materials – evaluation of reliability. Environmental Engineering, The 7th International Conference, - Cygas D. & Froehner K.D. (eds), vol. I Environmental Protection, Vilnus, 2008, p. 356-361
         • Stępniewski W., Pawłowska, M. Biofilters and biocovers of landifils – Effect of biophysical factors on their efficency, In: Proceedings of the National Seminar on Solid Waste Management – WasteSafe 2008, Alamgir M., Hossain Q.S., Rafizul I.M., Mohiuddin K.M. & Bari Q.H.,Kbulna (eds), Bangladesz, p. 289-297, 2008.
                2009
         • Zdeb M., Pawłowska M., Wpływ temperatury na mikrobiologiczne usuwanie siarkowodoru z biogazu, Rocznik Ochrona Środowiska, T11, Rok 2009, 1235-1243, Koszalin 2009
         • Pawłowska M., Zdeb M., Porównanie efektywności mikrobiologicznego odsiarczania biogazu w bioskruberach i biofiltrach z warstwą nawadnianą, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, tom1, vol.58, p. 191-198, III Kongres Inżynierii Środowiska - materiały
         • Pawłowska M., Zdeb M., Montusiewicz A., Lebiocka M., Decomposition of hydrogen sulfide in organic materials, Environment Protection Engineering, vol.35, No.3, 2009, p. 157-165
         • Ozonek J., Pawłowska M. (red.), Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Tom1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2009, vol. 58
         • Małgorzata Pawłowska, Jerzy Siepak, Współfermentacja odpadów komunalnych i osadów ściekowych na składowisku odpadów, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, pod redakcją: Marzenny Dudzińskiej, Lucjana Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 60 2009, s. 191-198
         • Małgorzata Pawłowska, Magdalena Zdeb, Porównanie efektywności mikrobiologicznego odsiarczania biogazu w bioskruberach i biofiltrach z warstwą nawadnianą, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 1, pod redakcją: Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 58 2009, s. 191-198
         • Stepniewski W., Pawłowska M., and Rożej A., Microbial Oxidation of Methane in a Mineral-Based Aerated Biofilter – Model Studies. Proceedings of the International Conference on Soild Waste Management Technical, Environmental and Socio-economical Contexts – WsteSafe 2009, 9-10 November 2009, Khulna, Bangladesh. Vol. 1, pp.55-64
                2010
         • Czerwiński J., Pawlowska M., Emissions of trace compounds from selected municipal landfills in Poland, in: Pawłowski L., Dudzińska M.,& Pawłowski A., (eds) Environmental Engineering III, 2010, Taylor & Francis Group, London, 431-437
         • Czerwiński J., Pawłowska M., Rut B., Polichlorinated Dibenzothiophenes (PCDTs) in Leachates from Landfills, In: Environmental Engineering, (eds. Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A.), CRC-Press Taylor&Francis Group, Boca Raton, 173-178
         • Pawłowska M.. Usuwanie metanu z gazu składowiskowego w biofiltrach metanotroficznych, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 63, Lublin 2010
         • Staszewska E., Pawlowska M., 2010, Methanotrophs and their role in mitigating methane emissions from landfill sites. In: Environmental Engineering, (eds. Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A.), CRC-Press Taylor&Francis Group, Boca Raton, 351-364
         • Pawłowska M., Efficiency of microbiological oxidation of methane in biofitler., In: Environmental Engineering, (eds. Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A.), CRC-Press Taylor&Francis Group, Boca Raton, 409 – 416
                2011
         • Pawłowska M., Rożej A., Stępniewski W., The effect of bed properties on methane removal in an aerated biofilter - Model studies. Waste Management, 31 (5), 2011, 903-913
         • Pawłowska M., Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów, Rocznik Ochrona Środowiska, tom. 13, 303-314
         • Staszewska E., Pawłowska M., Characteristics of emissions from municipal waste landfills. Environment Protection Engineering, 2011, Vol. 37, No. 4,119-130
         • Pawłowska M., Stępniewski W., Enhancement Of Methane Oxidation Capacity In Biofilter Due To Aeration – A Laboratory Study. Sardinia 2011, Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium,
         • Stępniewski W., Pawłowska M., Evaluation Of Perlite-Based Material As A Potential Bed Of Methanotro Phic Biofilter. Sardinia 2011, Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium
         • Lebiocka M., Montusiewicz A., Pawłowska M., Variability of Heavy Metal Concentrations in the Co-Digestion Proceedings of EURASIA Waste Symposium, Istanbul, 14-17 November 2011.
         • Pawłowska M., Lebiocka M., Montusiewicz A., Removal of Methane and Selected NMOCs From Landfill Gas - Field Studies, Proceedings of EURASIA Waste Symposium, Istanbul, 14-17 November 2011.
         • Staszewska E., Pawłowska M., Characteristics of emissions from municipal waste landfills. Environment Protection Engineering, 2011, Vol. 37, No. 4, 119-130
                2012
         • Staszewska E., Pawłowska M., Control of Landfill Gases Emission with Particular Emphasis on BTEX. Ecological Chemistry and Engineering, 2012, Vol. 19, No. 2, 239-248
         • Stępniewski W., Pawłowska M., Widomski M., Pawłowski A., Hung Y.-T., Landfiling of municipal solid waste in Europe in: Hung Y.-T., Wang L.K., Shammas N.K. (eds.), Handbook of Environmental and Waste Management vol. 2 World Science Publishing Company Pte Ltd. Singapore, 2012, s.365-401
                  2015
           • Justyna Kujawska, Małgorzata Pawłowska, Wojciech Cel, Artur Pawłowski (2015) Potential Influence of drill cuttings landfill on groundwater quality - comparison of leaching testes results and groundwater composition, desalination and Water Treatment, doi: 10.1080/19443994.2015.1030117
           • Bielińska Elżbieta Jolanta, Barbara Futa, Stanisław Baran, Grażyna Żukowska, Małgorzata Pawłowska, Wojciech Cel, Tao Zhang, Integrating Role of Sustainable development Paradigm in Shaping the Human-Landscape Relation, Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable development, 2015, nr 2, vol. 10, s. 159 - 168
           • Widomski M., Stępniewski W., Horn R., Bieganowski A., Gazda L., Franus M., Pawłowska M., Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction, International Agrophysics, 2015, vol. 29, Issue 3, pp. 365-375
                  2016
           • Babko R., Jaromin-Gleń K., Łagód G., Pawłowska M., Pawłowski A., Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors, Desalination and Water Treatment, vol. 57, Issue 3, 2016, DOI: 10.1080/19443994.2015.1033137
           Lublin 2006
           Strona Główna Politechniki Lubelskiej