Network Monitor


prof. PL, dr hab. Mariola ChomczyńskaZakład Technologii Wody i Ścieków
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4404
nr pokoju: 219

               1997
        • Chomczyńska M. – Fitosanitacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Ekoinżynieria, 4, 32-35, 1997.
               1998
        • Chomczyńska M., Pawłowski L. – Zastosowani kompozytów jonitowych w uprawie i rekultywacji gleb zdegradowanych. Ekoinżynieria, 1, 28-32, 1998.
        • Soldatov V.S., Pawłowski L., Szymańska M., Matusevich V., Chomczyńska M., Kloc E.Ion exchange substrate Biona – 111® as an efficient measure of barren grounds fertilization and soils improvement. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 461, 425-36, 1998.
        • Chomczyńska M., Pawłowski L., Wasąg H. – Ion exchanger composites as humus substitute for restoration of degraded soils. Chemistry for the protection of the enviroment, 3, 321-328, 1998.
               1999
        • Chomczyńska M., Pawłowski L. - Odtwarzanie gleby za pomocą roślin. Ekoprofit,. 1, 10 – 12, 1999.
               2000
        • Chomczyńska M., Matusevich V.V., Pawłowski L., Wasąg H., Soldatov V.S., Szymańska M. – Vosstanovlenie plodorodija isto�čennych i besplodnych počv s pomo�č’ju ionoobmennych substratov. Proceedings of Byelorussian – Polish scientific and technical seminar. Grodno, 14-16 November, 2000.
               2001
        • Chomczyńska M., Matusevich V.V., Pawłowski L., Wasąg H., Soldatov V.S., Szymańska M. - Rekultivacija istočennych počv ionoobmennymi substratami. Doklady Nacional’noj Akademii Nauk Belarusi, 45, 116-119, 2001.
        • Chomczyńska M. - Utylizacja zużytych jonitów do rekultywacji zdegradowanych utworów piaszczystych - badania modelowe. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 3, 1-112, 2001.
        • Soldatov V.S., Pawłowski L., Szymańska M., Chomczyńska M., Matusevich V.V., Wasąg H., Machoń H., Kowalik H., Kobusiński P. - Application of ion exchange substrates Biona for fertilization of depleted soils and bare sand. Ecological Engineering, 18, 227-232, 2001.
               2002
        • Soldatov V.S., Pawłowski L., Szymańska M., Matusevich V., Chomczyńska M., Wasąg H., Kloc E. - Ispol’zovanie ionoobmennych substratov v kačestve udobrenija dlja ist�čoennych pocv. Agrochimija, 8, 50-55, 2002.
               2003
        • Chomczyńska M., Pawłowski L., - Utilisation of Spent Ion-Exchange Resins for Soil Reclamation Environmental Engineering Science, Vol 20, 301-306, 2003.
               2004
        • Łagód G., J. Malicki, A. Montusiewicz, M. Chomczyńska: Wykorzystanie mikrofauny saprobiontów do bioindykacji jakości ścieków w systemach kanalizacyjnych, Archives of Environmental Protection/ Archiwum Ochrony Środowiska, v.30 no 3, 3-12 (2004), PL ISSN 0324-8461
               2005
        • Chomczyńska M., Jacek Malicki, Grzegorz Łagód, Agnieszka Montusiewicz: interpretacja wyników biomonitoringu jakości ścieków z wykorzystaniem mikrofauny saprobiontów. II Kongres Inżynierii Środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, 33, 2005, 347-355. – materiały konferencyjne
        • Chomczyńska M., Pawłowski L., Soldatov V., 2005, Soil reclamation with ion exchange resins, Reactive and Functional Polymers, 65, , 183-190
        • Wysocka A., Chomczyńska M.: Ocena wydajności energetycznej plantacji energetycznych. II Kongres Inżynierii Środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, 33, 2005, 185-191. – materiały konferencyjne
        • Łagód G., Chomczyńska M., Malicki J., Montusiewicz A.: Quantitative methods of description, estimation and comparison of microorganism communities in urban sewer systems, Proceedings ECOpole'05, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 20 - 22 X 2005, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 157-157, ISBN 978-83-917511-3-8
               2006
        • Łagód G., Chomczyńska M., Malicki J., Montusiewicz A., Quantitative methods of descritption, estimation and comparison of microorganism communities in urban sewer systems, Ecological Chemistry Engineering, Vol. 13, No. 3-4, pp. 255-263, 2006, ISSN 1231-7098
               2007
        • Montusiewicz A., Malicki J., Łagód G., Chomczyńska M., Estimating the efficiency of wastewater treatment in activated sludge systems by biomonitoring, in Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A. (eds) Environmental Engineering, Taylor & Francis Group, London 2007, pp. 47-54, ISBN 13 978-0-415-40818-9
        • Łagód G., Malicki J., Chomczyńska M., Montusiewicz A., Interpretation of the Results of Wastewater Quality Biomonitoring Using Saprobes, Environmental Engineering Science, VOL. 24, NO. 7, 2007, p. 873-879, Mary Ann Liebert Inc. DOI: 10.1089/ees.2006.0090
        • Chomczyńska M., Wysocka A.: The effect of sewage sludges of soils and groundwater during cultivation of energy crops”. Ecological Chemistry and Engineering, vol.14, 2007
               2008
        • Chomczyńska M., Suchorab Z., Application of the TDR Method for the Measurement of Moisture in Degraded Soil Enriched with Biona-312 Substrate, Archives of Environmental Protection, vol.34 no.3, 2008, p. 125-131
        • Łagód G., Chomczyńska M., Montusiewicz A., Malicki J., Proposal of measurement and visualization methods for dominance structures in the saprobe communities, Proceedings ECOpole, vol. 2, No.1, pp. 53-57, 2008.
        • Zdeb M., Chomczyńska M., Soldatov V.S., Pawłowski L., The application of spent ion exchangers as K-carriers in restoration of degraded soils – model studies, Archives of Environmental Protection, vol.34 no.3, 2008, p. 201-209
        • Matraszek Renata, Szymańska Maria, Chomczyńska Mariola, Soldatov Vladimir 2008: Productivity and Chemical Composition of tomato and cucumber plants growing in natural soils fertilised with Biona-312. /Communication in Soil Science and Plant Analysis/, 39, 2343-2358.
        • Chomczyńska Mariola, Wysocka Anna 2008: Wpływ substratu jonitowego na rozwój systemu korzeniowego kupkówki pospolitej (/Dactylis glomerata/ L.) w warunkach rekultywacji zdegradowanych utworów piaszczystych - badania modelowe. W: Garbacz J. (red), Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy. /Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego/, tom II, 121-127.
               2009
        • Chomczyńska M., Montusiewicz A., Malicki J., Łagód G.: Application of saprobes for bioindication of wastewater quality, Environmental Engineering Science, vol. 26, No. 2, 2009, pp. 289-295.
        • Łagód G., Chomczyńska M., Montusiewicz A., Malicki J., Bieganowski A.: Proposal of measurement and visualization methods for dominance structures in the saprobe communities. Ecological Chemistry And Engineering S, vol. 16, no. 3, 2009, p 369-377
        • Chomczyńska M., Łagód G., Montusiewicz A., Malicki J.: Bioindykacyjna metoda identyfikacji zewnętrznych przyczyn zakłóceń podczas biologicznego oczyszczania ścieków. Materiały Zjazdowe str. 114. 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. Lublin 9-12 września 2009.
        • Chomczyńska M., Łagód G., Montusiewicz A., Malicki J.: Propozycja metod pomiaru i wizualizacji zmian różnorodności biologicznej. Materiały Zjazdowe str. 146. 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. Lublin 9-12 września 2009.
               Lublin 2006
               Strona Główna Politechniki Lubelskiej