Network Monitor


dr inż. Aneta Czechowska-KosackaZakład Technologii Wody i Ścieków
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4303
nr pokoju: 215
Prodziekan ds. Studenckich
                  2000
           • M. Kotowski, L. Pawlowski, A. Czechowska, U. Kotowska, Utilisation of Sewage Sludge in Cement Kilns, Environmental Science Research, vol. 58,2000
                  2001
           • A. Czechowska - Kosacka, M. Wiśniewska, Usuwanie związków Cr(VI), Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Nr 5/2001
                  2002
           • Czechowska - Kosacka, R. Gierżatowicz, Energetyczne spalanie odpadowych farb i lakierów w piecach cementowych. Problem emisji metali ciężkich do środowiska. Cz. I, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Nr 7/2002
           • Czechowska - Kosacka, R. Gierżatowicz, Energetyczne spalanie odpadowych farb i lakierów w piecach cementowych. Problem emisji metali ciężkich do środowiska. Cz. II, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Nr 9/2002
           • Czechowska - Kosacka, R. Gierżatowicz, Ocena immobilizacji metali ciężkich w klinkierze, I Kongres Inżynierii Środowiska - materiały, Monografie Komitetu Inżynierii środowiska PAN, vol. 11, 2002
           • R. Gierżatowicz, A. Czechowska - Kosacka, Odpady pomalarskie składnikiem ciekłych paliw alternatywnych. Problemy aplikacyjne., I Kongres Inżynierii Środowiska - materiały, Monografie Komitetu Inżynierii środowiska PAN, vol. 11, 2002
           • R. Gierżatowicz, A. Czechowska - Kosacka, Odpady pomalarskie składnikiem ciekłych paliw alternatywnych. Problemy recepturalne., I Kongres Inżynierii Środowiska - materiały, Monografie Komitetu Inżynierii środowiska PAN, vol. 11, 2002
                   2004
            • Czechowska-Kosacka A., Wykorzystanie odpadowych materiałów do solidyfikacji osadów ściekowych, Materiały XIV Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej, Częstochowa 2004, ISBN-83-7193-262-6
                   2005
            • Czechowska-Kosacka A, Solidyfikacja osadów ściekowych mineralnymi surowcami odpadowymi a formy specjacyjne metali, II Kongres Inżynierii Środowiska - materiały, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 32, 2005, ISBN 83-89293-11-0
                   2006
            • Czechowska-Kosacka A., Pawłowski L., Influence of the addition of solidifying materials on the heavy metals immobilization in sewage sludge, Rocznik Ochrona Środowiska, T.8, Rok 2006, Koszalin
                           2015
                    • Ci Fang, Tao Zhang, Aneta Czechowska-Kosacka, Artur Pawłowski, Grzegorz Łagód, Rongfeng Jiang, Qiming Wang, Estimation of phosphorus recovery by struvite crystallization from animal manure wastewater in China, Environment Protection Engineering, vol. 41, no. 4, 2015
                    • Criteria for sustainable disposal of sewage sludge/ Czechowska-Kosacka Aneta, Cao Yucheng, Pawłowski Artur// ANNUAL SET THE ENVIRONMENT PROTECTION / ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA- 2015, nr 1, vol. 17
                     Lublin 2006
                     Strona Główna Politechniki Lubelskiej