Network Monitor


dr inż. Zbigniew SuchorabZakład Techniki Cieplnej
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4322
nr pokoju: 316
Wydziałowy koordynator programu wymiany międzynarodowej CEEPUS
Administrator serwisu WWW Wydziału Inżynierii Środowiska
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIŚ


Patenty i zgłoszenia patentowe

                    2002
             • Łagód G., Suchorab Z., Bober D., Stabilność współczynników bioróżnorodności w systemach kanalizacyjnych - podstawy teoretyczne, I Kongres Inżynierii Środowiska materiały Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2002, vol. 11, 401-405 ISBN 83-89293-00-5
                    2003
             • Bober D., Łagód G., Suchorab Z., Using new technologies of computing in sustainable development, Environmental Engineering Studies, Polish Research on the Way to the EU, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York 2003. ISBN 0-306-48181-2
                    2004
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Analysis of saprobionthic microorganism gatherings used for calibration of a model describing sewage self-purification in sewer systems, Proceedings ECOpole'04, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 21 - 23 X 2004, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 85-90, ISBN 83-917511-2-0
             • Łagód G., Sobczuk H, Suchorab Z.: Wykorzystanie analizy zbiorowisk mikroorganizmów saprobiontycznych do kalibracji modelu samooczyszczania ścieków w systemach kanalizacyjnych, XIII Środokowoeuropejska Konferencja ECOpole'04, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove 21-23.10.2004, Streszczenia wystąpień/Summaries of Contributions (materiały konferencyjne drukowane oraz wydane na oficjalnej płycie CD)
                    2005
             • Sobczuk H., Suchorab Z., Calibration of TDR instruments for moisture measurement of aerated concrete, Monitoring And Modelling the properties of soil as porous medium, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin 2005, 158-165, ISBN 83-87385-95-6
             • Pavlik Z., Fiala L., Černý R., Sobczuk H., Suchorab Z., Sledování průbĕhu nasákavosti porezních stavebních materiálů metodou TDR, Stavební obzor. 6. 2005. Ročník 14, INDEX 47755, ISSN 1210-4027
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Modelowanie procesów samooczyszczania ścieków, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały, tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 32, 825-833, ISBN 83-89293-11-0
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Kolektory kanalizacyjne jako część kompleksowego układu oczyszczania ścieków, tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 32, 835-843, ISBN 83-89293-11-0
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Rożej A., Łagód G., Zastosowanie metody TDR do badań wpływu dodatku osadów ściekowych na zmiany właściwości wodnych rekultywowanych gleb, materiały, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 33, 241-248, ISBN 83-89293-16-1
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Łagód G., Pavlik Z., Cerny R., Zastosowanie metody TDR do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, materiały, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 33, 1063-1070, ISBN 83-89293-16-1
             • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H., Adaptation of reflectometric techniques for moisture measurement of rock walls on the example of Janowiec Castle, City of Tomorrow and Cultural Heritage, Pomerania Outlook, International Workshop, December 08-09, 2005, Gdańsk, Poland, Volume I, 71-74, ISBN 83-60261-02-4
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z.: Modelling of transformation and biodegradation of pollutants in sewer system, Proceedings ECOpole'05, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 20 - 22 X 2005, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 159-165, ISBN 978-83-917511-3-8
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Rożej A., Łagód G.: Comparison of reflectometric and gravimetric method for examination of sewage sludge additions influence on water properties of reclamated soils, Proceedings ECOpole'05, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 20 - 22 X 2005, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 281-286, ISBN 978-83-917511-3-8
                    2006
             • Pavlik Z., Jirickova M., Cerny R., Sobczuk H., Suchorab Z.: Determination of Moisture Diffusivity using the Time Domain Reflectometry (TDR) Method, Journal of Building Physics, Vol. 30, No. 1 - July 2006, p. 59-70, ISSN 1744-2591
             • Jedut A., Suchorab Z., Zastosowanie reflektometrii w domenie czasowej do wyznaczania profili wilgotnościowych rekultywowanych gleb, III Międzynarodowa Konferencja pn. Nauka i Technika w Ochronie Środowiska, Jelenia Góra 6 -7 kwietnia 2006, 110 - 119, ISBN 83-918573-2-8
             • L. Fiala, Z. Pavlik, M. Jirickova, R. Cerny, H. Sobczuk and Z. Suchorab, Mesuring moisture content in cellular concrete using the time domain reflectometry method, Mat. 5-th Internationalk Symposium on Humidity and Moisture – ISHM 2006, Brazil, May 02-05, 2006 – Rio de Janeiro, Brazil
             • L. Fiala, Z. Pavlik, M. Jirickova, R. Cerny, H. Sobczuk and Z. Suchorab, Determination of moisture content in building materials using the time domain reflectometry method, in. Milena Jirickowa and Zbysek Pavlik edts. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel II, Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering.
             • Z. Pavlik, L. Fiala, H. Sobczuk and Z. Suchorab, R. Cerny, Application of TDR method for determination of moisture content in calcium silicate, Mat. Sympozjum “Trwałość materiałów I konstrukcji budowlanych”, Kamień Sląski, 21-22.06.2006, 4 str., Katedra Fizyki Materiałów I Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa – Politechnika w Ostrawie, Komisja Inżynierii Budowlanej – o/PAN w Katowicach
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Application of a saprobiontic microorganisms community analysis in the calibration of a model description of sewage self-purification in sewer systems, Ecological Chemistry Engineering, Vol. 13, No. 3-4, pp. 265-275, 2006, ISSN 1231-7098
             • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H., Monitoring parametrów wilgotnościowych murów z kazimierskiej opoki wapnistej przy wykorzystaniu technik reflektometrycznych TDR, p. 184-191, Renovation Problems in Buildings and Historical Monuments / Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006
             • Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R.,Sobczuk, H.,Suchorab, Z., Application of TDR Method for Determination of Moisture Content in Calcium Silicate In: Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, vol. 6, no. 1, s. 97-100. ISSN 1505-8425.
                    2007
             • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H.: Technika reflektometryczna w badaniach wilgotnościowych murów, Builder, Nr 2, Luty 2007, p. 84-86, ISSN 1896-0642
             • Fiala, L., Pavlík, Z., Černý, R., Sobczuk, H., Suchorab, Z. TDR Calibration Functions of Building Materials In: 12th Symposium for Building Physics. Dresden: Technical University, 2007, s. 236-243. ISBN 978-3-86005-564-9.
             • Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk, H., Suchorab, Z. Využití homogenizačních principů při kalibraci metody TDR In: Stavební obzor. 2007, roč. 16, č. 3, s. 74-80. ISSN 1210-4027.
             • Pavlík Z., Pavlíková M., Fiala L., Černý R., Sobczuk H., Suchorab Z., Application of Time-Domain Reflectometry Method for Measuring Moisture Content in Porous Building Materials In: Trends in Applied Sciences Research. 2007, vol. 2, no. 3, s. 188-200. ISSN 1819-3579
             • Pavlík Z., Fiala L., Pavlíková M., Černý R., Sobczuk H., Suchorab Z., Calibration of the Time Domain Reflectometry Method for Measuring Moisture Content in AAC of Various Bulk Densities In: ISEMA 2007. Hamamatsu: Shizuoka University, 2007, s. 151-158.
             • Fiala L., Pavlik Z., Jirickova M., Cerny R., Sobczuk H., Suchorab Z., Application of homogenization techniques in TDR measurement of moisture content in building materials, in. Milena Jirickowa and Zbysek Pavlik edts. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III, Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, p.61-74, 2007, ISBN: 80-01-03574-3
             • Pavlik Z., Fiala L., Pavlikova M., Cerny R., Sobczuk H., Suchorab Z., Application of TDR method for measuring moisture content in cellular concrete: effect of density, in. Milena Pavlikova and Zbysek Pavlik edts. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV, Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, p.57-66, 2007, ISBN: 978-80-01-03759-1
             • Jedut A., Sitko Z., Suchorab Z., Audyty energetyczne jako forma wspierania działań termomodernizacyjnych. Problemy Inżynierii Środowiska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2007, s. 131-135, ISBN 978-83-925264-0-7
             • Spalitabaka K., Wróbel K., Suchorab Z., Kalibracja metody pomiarowej TDR do wyznaczania wilgotności cegły ceramicznej pełnej. Problemy Inżynierii Środowiska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2007, s. 148-154, ISBN 978-83-925264-0-7
             • Wróbel K., Spalitabaka K., Suchorab Z., Możliwość pomiaru wilgotności cegły ceramicznej pełnej z zastosowaniem metody TDR. Problemy Inżynierii Środowiska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2007, s. 159-164, ISBN 978-83-925264-0-7
                    2008
             • Suchorab Z., Jedut A., Sobczuk H., Water content measurement in building barriers and materials using surface TDR probe, ECOpole'07, Jamrozowa Polana, 18-20 X 2007, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings ECOpole, Vol.2, No.1, 2008, p. 123-126
             • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H., Pomiary wilgotności murów z kazimierskiej opoki wapnistej przy zastosowaniu metody TDR, Budownictwo i Architektura Vol.2(1), Wydawnictwa Uczelniane, Lublin, 2008, p. 125-140.
             • Chomczyńska M., Suchorab Z., Application of the TDR Method for the Measurement of Moisture in Degraded Soil Enriched with Biona-312 Substrate, Archives of Environmental Protection, vol.34 no.3, 2008, p. 125-131
             • Pavlik Z., Fiala L., Suchorab Z., Černý R., Monitoring Moisture Content in Autoclaved Aerated Concrete as a Mean to Achieve Higher Durability in Turekeri, A. Nil and Sengul, Ozkan (Editors), Durability of Building Materials and Components 11: GLobality and Locality in Durability, Vol. 1: Durability of Materials I , Istanbul, 2008, pp. 295-302
             • Fiala L., Pavlik Z., Suchorab Z., Sobczuk H., Cerny R., Calibration of the TDR method and its application for measuring moisture content of builiding materials. Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI, 2008, p. 29-36
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z.: Modelling of pollutants biodegradation in gravity sewer system, Ecological Chemistry And Engineering A, vol. 15, no. 11, 2008, p. 1283-1291
             • Łagód G., Pawłowski L., Suchorab Z., Widomski M.: Raw sewage biodegradation in gravitational sanitation systems caused by the heterotrophic biomass, Abstract book of International Conference On Technologies For Mitigation Of Environmental Pollution And Their Applications In Conservation Of Aquatic Ecosystem. December 11-13 2008, Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, India.
                    2009
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Dielectric properties of building materials, Thermophysics 2009, Conference Proceedings, Valtice 29-30.10.2009, Czech Republic, p.138-146.
             • Pavlik Z., Suchorab Z., Sobczuk H., Two-Rods Sensor Installation Method and Its Effect on Applicalibity of TDR Method for Moisture and Salt Concentration Measurement, 18th Annual CTU University-Wide Seminar, Special Issue, Part A, Vol. 13, February 2009, p. 58-59
             • Guz Ł, Suchorab Z., Sobczuk H., Wyznaczanie wilgotności materiałów budowlanych przy zastosowaniu sond psychrometrycznych. Materiały Budowlane, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, pp. 23-31
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Cerny R., Pavlik Z., Plagge R., Noninvasive moisture measurement of building materials using TDR method, Proceedings of the 8th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2009) June 1-5, Espoo, Finland, pp. 147-155
             • Cerny R., Pavlikova M., Pavlik Z., Suchorab Z., Sobczuk H., Effect of Sensor Installation Method on the Applicalibity of TDR Moisture Measurement Technique, Proceedings of the 8th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2009) June 1-5, Espoo, Finland, pp. 113-117
             • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H., Zastosowanie powierzchniowej sondy TDR do bezinwazyjnych pomiarów wilgotności materiałów budowlanych. Materiały Budowlane, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, pp. 65-74
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Černý R., Pavlík Z., R. Sevillano de Miguel, Sensitivity range determination of surface TDR probes, Environmental Protection Engineering, Vol. 35, 2009, No. 3, pp.179-189
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Widomski M., Advection-dispersion pollutant and dissolved oxygen transport as a part of sewage biodegradation model, Environmental Protection Engineering, Vol. 35, 2009, No. 3, pp.305-317
             • Pavlík Z., Fiala L., Černý R., Sobczuk H., Suchorab Z., Effect of particle shape on the accuracy of dielectric mixing models applied for determination of moisture content of building materials, Energy Efficiency and New Approaches, Bayazit, Manioglu, Oral & Yilmaz (eds), 2009 Istanbul Technical University, ISBN 978-975-561-350-5, pp. 33-39.
             • Guz Ł., Suchorab Z., Sobczuk H., Kalibracja sond psychrometrycznych, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 133-138.
             • Łagód G., Sobczuk H., Suchorab Z., Błona biologiczna w kanalizacji grawitacyjnej i jej wpływ na biodegradację ścieków, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 179-184.
             • Suchorab Z., Deneka B., Łagód G., Sobczuk H., Możliwość pomiaru zasolenia w materiałach budowlanych za pomocą metody TDR, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 199-205.
             • Suchorab Z., Jarmuła M, Sobczuk H., Pavlík Z., Černý R., Zastosowanie metody TDR do pomiaru podciągania kapilarnego w ściance modelowej z cegły ceramicznej pełnej, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Proceedings of EcOpole, Vol. 3, No.1, 2009, p. 207-213.
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Rożej A., Łagód G., Comparison of Reflectometric and Gravimetric Methods for Examination of Sewage Sludge Additions Influence on Water Properties of Reclamated Soils, Ecological Chemistry and Engineering, Vol. 16, No. 4, 2009, p. 257-264.
                    2010
             • Suchorab Z., Widomski M., Application of Groundwater Movement Models for Prediction of Water Capilary Rise in Building Barriers - Case Study,Water Management-State and Prospect of Development, Collected articles of young scientists, Rivne-2010, Ukraine, p. 111-113
             • Guz Ł., Sobczuk H., Suchorab Z., Pomiar odorów za pomocą przenośnego miernika z matrycą półprzewodnikowych czujników gazu, Przemysł Chemiczny, 89/4 (2010), p. 378 - 381
             • Łagód G., Krukowski I., Widomski M., Suchorab Z. 2010. Model biodegradacji zanieczyszczeń w kanalizacji grawitacyjnej uwzględniający wymianę biomasy pomiędzy błoną biologiczną a ściekami. Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 1, 153-159
             • Łagód G., Suchorab Z., Sobczuk H., Malicki M., Montusiewicz A., Widomski M. 2010. Methodical aspects of bioreactor modeling in wastewater management. Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 1, 67-72
             • Jedut A., Suchorab Z., Sobczuk H.; Surface probes for building materials moisture measurements by reflectometric metod, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, Proceedings of ECOpole, Vol.4, No.1, 2010, p.61-66
             • Pavlík Z., Pavlíkova M., Fiala L., Suchorab Z., Sobczuk H., Černý R. Accurate determination of moisture content: a necessary condition for thermal assessment of multi-layered systems of porous materials, Thermophysics 2010, Conference Proceedings, Valtice 5-5.11.2010, Czech Republic, p.243-252.
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Skwarczyński M. Determination of red brick conductivity coefficient depending on moisture, Thermophysics 2010, Conference Proceedings, Valtice 5-5.11.2010, Czech Republic, p.283-289.
             • Suchorab Z., Widomski M., Łagód G., Sobczuk H., Capillary rise phenomenon in aerated concrete. Monitoring and simulations, Proceedings of ECOpole, Vol.4, No.2, 2010, p. 285-290
             • Guz Ł., Suchorab Z., Alcobia B., Sobczuk H., Wyznaczanie krzywej retencji wody materiałów porowatych za pomocą sond psychrometrycznych i TDR, Proceedings of ECOpole, Vol.4, No.2, 2010, p. 371-375
             • Lagod G., Pawlowski L., Suchorab Z., Widomski M., Raw sewage biodegradation in gravitational sanitation systems caused by the heterotrophic biomass. Ecoscan (2010), 4(1), 01-05.
                    2011
             • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H., Influence of Moisture on Heat Conductivity of Aerated Concrete, Ecological Chemistry and Engineering S, vol. 18, No.1, 2011, p. 111-120
             • Suchorab Z., Pomiary terenowe wilgotności murów z wykorzystaniem powierzchniowych sond TDR, Materiały Budowlane - technologie - rynek - wykonawstwo, 4, 2011 (nr 464), p. 22-24
             • Suchorab Z., Pomiary terenowe wilgotności murów z wykorzystaniem powierzchniowych sond TDR, Budownictwo ogólne, Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowew budownictwie, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, p. 323-334, 2011
             • Guz Ł., Suchorab Z., Sobczuk H., Usprawnienie metody pomiarowej wilgotności materiałów budowlanych za pomocą sond psychrometrycznych, Budownictwo ogólne, Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, p. 103-110, 2011
             • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno-krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR, Materiały Budowlane - technologie - rynek - wykonawstwo, 6, 2011 (nr 466), p. 74-75
             • Guz Ł., Suchorab Z., Sobczuk H.: Modification of the Measurement Method of Relative Moisture Determination Using Peltier Probe, Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, p. 51-56.
             • Suchorab Z., Sobczuk H., Pavlik Z.: Examination of Capilary Rise Phenomenon in Aerated Concrete Using The Surface TDR Probe, Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, p. 115-120.
             • Suchorab Z., Widomski M.: Determination of Salinity Changes in Building Materials Using Electric Methods, Proceedings of ECOpole vol. 5. no. 1, 2011, p. 121-126.
             • Suchorab Z., Pavlík Z., Černý R., Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych,Budownictwo i Architektura 8 (2011) 97-106
             • Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności, Budownictwo i Architektura 8 (2011) 107-116.
                    2012
             • Suchorab Z., In-situ Measurements of Moisture Using Surface TDR Probes, Annual Set The Environment Protection, Vol 14, 2012, pp. 107-122
             • Suchorab Z., Zarzeka-Raczkowska E., Time Domain Reflectometry probes for measurement of moisture in building materials, Energy-saving and Ecological Materials, Installations and Technology in Construction Ed. By Stanisław Fic, 2012, pp.76-91
             • Raczkowski A., Suchorab Z., Maczewska J., CFD simulations of mechanical ventilation behavior in commercial premises, Energy-saving and Ecological Materials, Installations and Technology in Construction Ed. By Stanisław Fic, 2012, pp.92-98
             • Pochwatka M., Stróżek J., Pawelec I., Suchorab Z., Computer Simulation of Heat and Moisture Transport Processes in Building Envelopes, ?????? ????????????? ???????????? ??????? ???????????? ?? ???????????????????, ????? 2012, pp. 3-4
             • Stróżek J., Pochwatka M., Suchorab Z., Determination of Building Material Moisture: Review of Methods, ?????? ????????????? ???????????? ??????? ???????????? ?? ???????????????????, ????? 2012, pp. 5-6
             • Suchorab Z., Noninvasive moisture measurement in building materials, Environmental Engineering IV ? Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds) ? 2013 Taylor & Francis Group, London, pp. 433-439
                    2013
             • Suchorab Z., Laboratory measurements of moisture in a model red-brick wall using the surface TDR probe, Proceedings of ECOpole vol. 7. no. 1, 2013, p. 171-176
                Lublin 2006
                Strona Główna Politechniki Lubelskiej