Network Monitor


dr Robert Borc


Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4753
nr pokoju: 412

                            Lublin 2006
                            Strona Główna Politechniki Lubelskiej