Network Monitor


dr inż. Amelia Staszowskapełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4404
nr pokoju: 219

                      2004
               • Staszowska A., Dudzińska M. Polybrominated dibenzo-p-dioxins and polybrominated dibenzofurans (PBDD/Fs) - an attempt to estimate under Polish conditions, Proceedings ECOpole04, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, 21 - 23 X 2004, Towarzystwo Chemii I Inżynierii Ekologicznej, 85-90, ISBN 83-917511-2-0
               • Dudzińska M.R., Rosińska A., Zaleska A., Staszowska A.: Organohalogen compounds in the environment., Mongrafie Komitetu Inżynirii Środowiska PAN vol. 27, Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystems, Lublin 2004, ISBN 83-89293-85-4
               • Staszowska A., Dudzińska M.R. ,,Polybrominated dibenzo-p-dioxins (PBDDs) and polybrominated dibenzofurans (PBDFs) - potential sources of pollution in the environment", Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, 2004, R IX, NR 1-2, Opole 2004
                      2005
               • Dudzińska M.R., Staszowska A., Rut B., Czerwiński J.,,Stężenia PCDD/Fs w glebach z terenu Lublina i okolic", Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol 33, II Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2005, ISBN 83-89293-16-1
               • Staszowska A., Dudzińska M.R."Brominated persistent organic pollutants - an attempt to estimate the threat in the Polish environment" Ecological Chemistry and Engineering nr 9, tom 12, str. 953-963
                      2006
               • Dudzińska M.R., Czerwiński J., Staszowska A., Time-Related Trends in PCDD/Fs Levels in Sewage Sludge in South-Eastern Poland, Organohalogen Compounds, 68, 2006, 1047-1050.
                      2007
               • Czerwiński J., Dudzinska M.R., Staszowska A., Rut B., First Attempt to Measure PBDE Loads in Leachates from Landfills in Poland, Organohalogen Compounds., 69 (2007) 2720-2723
                      2008
               • Staszowska A., Połednik B., Dudzińska M.R., Czerwiński J., 2008. Commercial Penta-BDE mixtures In dust sample from indoor environments in Lublin, Poland – a case study. Archives of Environmental Protection 34(3), 239-247.
               • Staszowska A., Dudzinska M.R., Polednik B., Czerwiński J. Comparison of PBDE levels In dust sample from residential and working environments. In Indoor Air 2008: Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Eds.: Strřm-Tejsen, P, Olsen, BW, Wargocki, P, Zukowska, D, Toftum, J, Indoor Air 2008, Copenhagen, Denmark, 2008, paper ID: 533. ISBN 9788778772701.
               • Staszowska A., Dudzinska M.R., Raczkowski A., Czerwiński J. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) sorbed on air filters of air handling unit – a case study. In Indoor Air 2008: Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Eds.: Strřm-Tejsen, P, Olsen, BW, Wargocki, P, Zukowska, D, Toftum, J, Indoor Air 2008, Copenhagen, Denmark, 2008, paper ID: 445. ISBN 9788778772701
               • Staszowska A., Dudzińska M.R., Polibromowane etery difenylowe (PBDE) w pomieszczeniach na stały i czasowy pobyt ludzi - źródła, poziomy, przemiany, Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce, pod red. J. Sowa i M. Mijakowski, Wyd. WIŚ PW, Warszawa 2008
                      2009
               • Amelia Staszowska, Bromoorganiczne antypireny jako chemiczne zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 205-212
               • Dudzińska M.R., Staszowska A., Połednik B., 2009. Preliminary study of effect of furniture and finishing materials on formaldehyde concentration in office rooms. /Environment Protection Engineering /35 (3) 225-231.
               • Staszowska a., Dudzińska M.R., 2009. Związki typu 'endocrine disruptors" w powietrzu wewnętrznym - źródła i poziomy. II Pomorska Konferencja z cyklu JAKOŚĆ POWIETRZA, Gdańsk, 23-24.04.2009, str. 203-213, ISBN: 978-83-928986-1-0.
                      Lublin 2006
                      Strona Główna Politechniki Lubelskiej